Predlagajte moderatorja za letni forum EUSDR!

CED, 7. december ― Ministry of Regional Development and Public Works of Republic of Bulgaria prihodnje leto skupaj z Evropsko komisijo organizira letni forum za območje Podonavja (18.–19. okt. 2018). Organizatorji iščejo moderatorja iz Slovenije za povezovanje razprav na temo kulturna dediščina in turizem. Rok prijave: 8. dec. 2017.
še novic