Citatni indeksi

NUK izobraževanja, 24. december 2015 ― Na tečaju bomo predstavili citatne indekse: kaj so, kako jih lahko uporabimo pri našem raziskovalnem delu; predstavili bomo različne načine iskanja in dela s citatnimi indeksi. Poudarek bo na zbirkah citatnih indeksov Web of Science in možnostih, ki jih ponujajo. Nekaj besed bo tudi o drugih virih...

E-članki in e-knjige

NUK izobraževanja, 24. december 2015 ― Na tečaju bomo predstavili dostopne naročniške servise z elektronskimi časopisi, naročniške servise z elektronskimi knjigami in tudi, kako najti prosto dostopne naslove. Na praktičnih primerih pokažemo, kako ugotovimo, kateri naslovi so dostopni v Sloveniji in izposojo e-knjig. Na tečaju udeleženci...

EndNote Online

NUK izobraževanja, 24. december 2015 ― Na tečaju se bomo seznanili s spletnim orodjem ENDNOTE Online za upravljanje z bibliografskimi referencami, ki jih uporabljamo za navajanje (citiranje) ob pisanju strokovnih, znanstvenih in drugih besedil. Naredili bomo osebne račune, v katere bomo uvažali reference, ki jih bomo poiskali v...
še novic