Nejc Trampuž, Luka Prijatelj - Korak za korakom (2017) Eksperimentalni video

Nejc Trampuž, Luka Prijatelj - Korak za korakom (2017) Eksperimentalni video

DIVA nove pridobitve, 26. maj ― Korak za korakom / Step by Step je eksperimentalni video, ki raziskuje pojav glitcha. Osnovni videi so posneti digitalno ali zajeti prek TV programov, nato pa prek povzročanja namernih napak močno poškodovani. Proces dela je vseboval cikel večkratnega snemanja ekranov, cable bending, poškodovanje podatkov na VHS kasetah, uporaba kamer z defektnim senzorjem itd. (Vir: Nejc Trampuž)
Nejc Trampuž - WorldHacked.img (2019/2022) Eksperimentalni video

Nejc Trampuž - WorldHacked.img (2019/2022) Eksperimentalni video

DIVA nove pridobitve, 26. maj ― WorldHacked.img je spinoff video praktičnega dela Trampuževe magistrske naloge (naslovljenega WorldCrash.img) iz leta 2019. WorldHacked.img je nastal v letu 2022, neodvisno a vzporedno s tem, ko je bil WorldCrash.img razstavljen v sklopu razstave Konec je edino, kar si lahko predstavljamo. Tako teorija kot praksa Trampuževe magistrske naloge, nagrajene iz strani ALUO in naslovljene Napaka kot transformativna metoda, preizprašuje in obrača dojemanje napake. Trampuž jo namesto neželenega odk...
Nejc Trampuž - ByeByeWorld.exe (2020-2022) Eksperimentalni video

Nejc Trampuž - ByeByeWorld.exe (2020-2022) Eksperimentalni video

DIVA nove pridobitve, 26. maj ― Projekt ByeByeWorld.exe je generator digitalnega kolaža, ki deluje kot interaktivna avdiovizualna aplikacija. Iz izrezkov fotografij, najdenih na spletu, ustvarja kolaže nadrealističnih degradiranih krajin, generiranje kolaža pa temelji na toku novic, povezanih z okoljsko problematiko.Prvič je bil predstavljen v sodelovanju z Galerijo Simulaker na pročelju Knjižnice Novo mesto (januar 2021), kasneje pa je gostoval še na več razstavah po Sloveniji. (Vir: Nejc Trampuž) ByeByeWorld.exe je...
Nejc Trampuž - Popolnoma drugačna prihodnost (2022-2023) Instalacija/ Eksperimentalni video

Nejc Trampuž - Popolnoma drugačna prihodnost (2022-2023) Instalacija/ Eksperimentalni video

DIVA nove pridobitve, 26. maj ― Video je digitalna maketa dvokanalne videoprojekcije, ki je nastala v sklopu multimedijskega raziskovalnega umetniškega projekta Another Future Entirely (Popolnoma drugačna prihodnost). Projekcija dialogov in kolažev podob, ki so oboji nastali s pomočjo umetne inteligence, predstavlja možnost pozitivne, ekološko usmerjene prihodnosti in socialne pravičnosti. Projekt je nastal v okviru platforme konS ≡ Platforma za sodobno raziskovalno umetnost in bil prvič predstavlj...
GALERIJA KAPELICA: DAVID BOWEN: TELE - PREZENTEN VETER / TELE - PRESENT WIND

GALERIJA KAPELICA: DAVID BOWEN: TELE - PREZENTEN VETER / TELE - PRESENT WIND

Sodobna umetnost (Aljoša Abrahamsberg), 26. maj ― Avtor se pri svojem delu ukvarja z estetiko interaktivnih, reaktivnih in generativnih procesov na presečišču med naravnimi in mehanskimi sistemi. Instalacija ‘tele-prezenten veter’ je sestavljena iz 126 naprav za nagibanje, povezanih s tankimi posušenimi rastlinskimi stebli, nameščenimi v galeriji, in rastlinskim steblom z merilnikom pospeška, nameščenim na prostem. Ko zapiha veter, se steblo na prostem začne zibati, merilnik pospeška zazna gibanje in ga v realnem času prenaša na skupino naprav v galeriji. Stebla v galerijskem prostoru se premikajo usklajeno glede na smer vetra zunaj. Senzor je instaliran na zunanji lokaciji ob Laboratoriju za vizualizacijo in digitalno prikazovanje na Univerzi v Minnesoti, posamezne bilke na instalaciji pa se v galeriji v Ljubljani premikajo sinhrono s smerjo in jakostjo vetra na kraju zajemanja podatkov. Medtem ko sistem v realnem času spremlja in zbira podatke z oddaljene lokacije, posreduje fizični prikaz spremenljivih okoljskih pogojev. David Bowen ustvarja dinamične situacije in izdeluje gibalne naprave, ki ustvarjajo kompozicije in zvoke na podlagi zaznav in interakcije z okoljem. Konstruirane naprave imajo pogosto vlogo opazovalca in ustvarjalca ter omogočajo omejene mehanske perspektive dinamičnih situacij in živih predmetov. Instalacija je rezultat kombinacije določenega dogodka in sledi, ki so ostale po dogodku, ter tako ponuja nepopoln in razkrivajoč vpogled v transpozicijo podatkov. Mehanizmi poskušajo simulirati naravno obliko ali sistem in kadar jim to ne uspe, je rezultat povsem edinstven izid. Ravno ti nepredvidljivi pojavi so za umetnika najbolj fascinantni, saj so rezultat sodelovanja med naravno obliko / funkcijo, mehanizmom in avtorjem. To kombinacijo lahko razumemo kot zapleteno in celo absurdno metodo zajemanja strokovnih podatkov in nanjo gledamo kot na estetski rezultat. In his work, the author deals with the aesthetics of interactive, reactive and generative processes at the intersection between natural and

DAVID BOWEN: TELE - PREZENTNI VETER / TELE - PRESENT WIND

Sodobna umetnost (Aljoša Abrahamsberg), 26. maj ― Avtor se pri svojem delu ukvarja z estetiko interaktivnih, reaktivnih in generativnih procesov na presečišču med naravnimi in mehanskimi sistemi. Instalacija ‘tele-prezenten veter’ je sestavljena iz 126 naprav za nagibanje, povezanih s tankimi posušenimi rastlinskimi stebli, nameščenimi v galeriji, in rastlinskim steblom z merilnikom pospeška, nameščenim na prostem. Ko zapiha veter, se steblo na prostem začne zibati, merilnik pospeška zazna gibanje in ga v realnem času prenaša na skupino naprav v galeriji. Stebla v galerijskem prostoru se premikajo usklajeno glede na smer vetra zunaj. Senzor je instaliran na zunanji lokaciji ob Laboratoriju za vizualizacijo in digitalno prikazovanje na Univerzi v Minnesoti, posamezne bilke na instalaciji pa se v galeriji v Ljubljani premikajo sinhrono s smerjo in jakostjo vetra na kraju zajemanja podatkov. Medtem ko sistem v realnem času spremlja in zbira podatke z oddaljene lokacije, posreduje fizični prikaz spremenljivih okoljskih pogojev. David Bowen ustvarja dinamične situacije in izdeluje gibalne naprave, ki ustvarjajo kompozicije in zvoke na podlagi zaznav in interakcije z okoljem. Konstruirane naprave imajo pogosto vlogo opazovalca in ustvarjalca ter omogočajo omejene mehanske perspektive dinamičnih situacij in živih predmetov. Instalacija je rezultat kombinacije določenega dogodka in sledi, ki so ostale po dogodku, ter tako ponuja nepopoln in razkrivajoč vpogled v transpozicijo podatkov. Mehanizmi poskušajo simulirati naravno obliko ali sistem in kadar jim to ne uspe, je rezultat povsem edinstven izid. Ravno ti nepredvidljivi pojavi so za umetnika najbolj fascinantni, saj so rezultat sodelovanja med naravno obliko / funkcijo, mehanizmom in avtorjem. To kombinacijo lahko razumemo kot zapleteno in celo absurdno metodo zajemanja strokovnih podatkov in nanjo gledamo kot na estetski rezultat. In his work, the author deals with the aesthetics of interactive, reactive and generative processes at the intersection between natural and
ZA HUMANO TEHNOLOGIJO: PREGLEDNA RAZSTAVA MREŽE CENTROV ZA RAZISKOVALNE UMETNOSTI IN KULTURO

ZA HUMANO TEHNOLOGIJO: PREGLEDNA RAZSTAVA MREŽE CENTROV ZA RAZISKOVALNE UMETNOSTI IN KULTURO

Sodobna umetnost (Aljoša Abrahamsberg), 24. maj ― Po treh letih interdisciplinarnega ustvarjanja, povezovanja različnih deležnikov in premikanja mej na področjih tehnologij razširjene resničnosti, robotike in umetne inteligence, digitalizacije in digitizacije kulturne dediščine ter ekologije in trajnostnega razvoja, so na razstavi predstavljeni inovativni in vizionarski pilotni projekti, produkti, umetniška dela, festivali in izobraževalni programi. Skozi razstavljene projekte je povezanih in predstavljenih več ustvarjalnih področij, metodoloških pristopov ter produkcijskih kontekstov, v okviru katerih skušamo nove tehnologije vpeljati v temeljne postulate sodobne družbe 21. stoletja po načelu humanizacije tehnologije. Soočenje z deli, ki izhajajo iz postulatov upoštevanja in (od)sevanja, odprtosti in sodelovanja, medsebojne vzajemnosti, zamisli in delovanja so bile ideje samo poriv sestavljanju delov v koherentno skupnost in odpiranju prostorov uresničevanja projektov z znanjem in vedenjem, iznajdljivostjo, raziskovanjem in eksperimenti kot umetniškimi elementi. Kar so v mreži izvajali in izvedli je odraz videnja humanizacije tehnologije. Delo mreže RUK sedaj in razmišljanja o naprej, nadaljujejo zasnovo mreže raziskovalnih centrov umetnosti in kulture na presečišču sodobnih tehnologij, znanosti in gospodarstva – RUK kot interdisciplinarnega vozlišča za razvoj inovativnih produktov in storitev za mehko in humano tehnologijo prihodnosti. Integracija umetnosti in kulture v znanstvene in tehnološke raziskave, razvoj in inovacije, digitalizacijo, podjetništvo, usposabljanje in izobraževanje s poudarkom na humanistiki in družboslovju, ekologiji, krožnem gospodarstvu in trajnostnem razvoju, je tudi vzpodbuda regijsko enakopravnejši Sloveniji, saj prispeva k enakomernemu razvoju regij in trem temeljnim stebrom razvojne strategije: digitalnemu razvoju, krožnemu gospodarstvu in Industriji 4.0. Ustvarjalni laboratoriji so generatorji znanja prihodnosti, saj ustvarjajo bazo zahtevanih znanj in kompetenc za poklice prihodnost
PARADA UČENJA 2023

PARADA UČENJA 2023

Galerija Murska Sobota, 23. maj ― Tedni vseživljenjskega učenja so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Ti bodo letos potekali od 15. maja do 18. junija 2023 po celotni Sloveniji. V sklopu TVU se bo v sredo, 24. 5. 2023, na soboškem Trgu kulture izvedel tudi enodnevni dogodek, imenovan Parada učenja, ki se mu s spodnjim programom pridružujemo tudi […]
še novic