Simple tips to Message Women in online dating services | the metropolitan Dater

A.V.A., 6. december ― Because you can recall, I decided to become a specialist at Match.com within my last article . Why? Because I’m able to carry out the things I want to perform! No, in no way. I recently figured a 2,000 term post would bore all of you to shit. Just to review, my personal buddy, Chet, […] The post Simple tips to Message Women in online dating services | the metropolitan Dater appeared first on AVA.

MARKO ŠAJN: HIBRIDI / HIBRIDS

Sodobna umetnost (Aljoša Abrahamsberg), 6. december ― Marko Šajn deluje na področju slikarstva, grafike, risbe in umetniških publikacij. Osrednji motiv v njegovih delih je človeška figura, ki je skrajno stilizirana, celo tipizirana, saj se vselej pojavlja brez obraznih potez, z enako pričesko in v enakih oblačilih. Figura je postavljena v nedefiniran prostor, ekvivalenten platnu, kjer zavzema različne položaje, iz katerih razbiramo njena čustva in razpoloženja, izražena zgolj z držo telesa, s kretnjami ali gibi. Ko se ji pridruži še ena ali več figur, skupaj vzpostavijo različne kompozicije, v katerih se skozi vizualno govorico teles odražajo njihova medsebojna razmerja, (skupne) težnje in delovanja. V teh kompozicijah umetnik ohranja koreografijo gibov dovolj nedorečeno, da pušča interpretacijo odnosov odprto – ni namreč vselej jasno, ali so figure med seboj prijateljske ali sovražne, ali se igrajo ali ruvajo, rokujejo ali merijo moči, objemajo ali dušijo... Spričo te dvoumnosti se zdi, da je umetnik skuša prikazati predvsem šum v komunikaciji med upodobljenimi figurami, kot se to pogosto dogaja tudi v našem vsakdanu. Ta proces se v najnovejših delih, predstavljenih na tokratni razstavi, še stopnjuje. Na teh slikah so figure tako tesno povezane in prepletene med seboj, da tvorijo nekakšno gmoto, iz katere ni več mogoče razbrati logičnega poteka posameznih teles. S tem namesto posameznika in njegovih odnosov z drugimi stopi v ospredje kolektiv, človeška gmota, v kateri posameznik izgubi obliko. Ni naključje, da je umetnika do teh upodobitev pripeljal ovinek preko spleta. Razstavljena dela so namreč nastala kot plod njegovega »sodelovanja« z umetno inteligenco, natančneje, s spletno platformo gencraft.com. Platforma je na podlagi vnesenih navodil (npr. »3 človeške figure, ki se tolažijo«) in vzorov, ki jih je našla na spletu, pripravila podobo, ki jo je umetnik nato uporabil kot osnovo za svojo sliko. Pri tem je zanimivo, da podobe, ki jih je izdelala umetna inteligenca, na prvi pogled res prikazujejo, kar ji je bilo na

Find love in whyalla using the most useful dating service

A.V.A., 6. december ― Find love in whyalla using the most useful dating service If you are considering a way to find love in whyalla, you then must browse the best dating service around.with over 10,000 people, we are certain to have the right match available.plus, our service is 100% unique, which means you’re guaranteed discover someone you have […] The post Find love in whyalla using the most useful dating service appeared first on AVA.

Kaj določa mojo pripadnost

Dnevnik, 6. december ― V Vošnjakovi ulici je od začetka leta nova, lepa in za naše razmere velika Galerija Ravnikar, ki jo vodi Piera Ravnikar. Galeristka je dotlej delovala v manjših prostorih na Prešernovi cesti, ta novi prostor, ki je v lasti MOL, pa zdaj ponuja že...

Find love in your later years

A.V.A., 6. december ― Find love in your later years Dating apps for mature adults are a great way to satisfy new people in order to find love. there are plenty of dating apps available, it is therefore important to find one that’s right for you. a few of the most popular dating apps for mature adults include match.com, […] The post Find love in your later years appeared first on AVA.

Experience the joy of lesbian dating with asian women

A.V.A., 5. december ― Experience the joy of lesbian dating with asian women When you date asian ladies, viewers you have got a whole lot in accordance.you’ll both be passionate about your work and luxuriate in spending time with family and friends.plus, asian women can be known with regards to their strong sense of loyalty and commitment.so then provide […] The post Experience the joy of lesbian dating with asian women appeared first on AVA.

Find your perfect hookup dating service today

A.V.A., 5. december ― Find your perfect hookup dating service today Finding the right hookup dating service is difficult, but with the proper tools, it is possible. there are a number of various services available, so it’s vital that you find the correct one for you personally. one of the better methods to find a hookup dating service should […] The post Find your perfect hookup dating service today appeared first on AVA.

GALERIJA KAPELICA / VELJKO ZEJAK: HOJA PO VODI

Sodobna umetnost (Aljoša Abrahamsberg), 3. december ― Projekt ‘Hoja po vodi’ sloni na metafori, ki jo običajno uporabljamo takrat, ko želimo opisati neko nemogoče, neverjetno ali čudežno početje. Hoja po vodi kot vera, da je mogoče premagati elementarne zemeljske pogoje oz. vera, da je mogoče premagati realnost življenja samo. Ultimativna iluzija iz-stopanja iz fizične realnosti. V evropskem kulturno-političnem prostoru se vsled geostrateških oboroženih političnih konfliktov, ekstremnih klimatskih pojavov in ekonomskih pritiskov, danes srečujemo z migracijami ljudi, ki v državah razvitega zahoda in severa vidijo rešitev svojih esencialnih potreb. Zato, da bi lahko prišli na evropsko in ameriško celino, migranti običajno izberejo pot po morju ali/in prečkajo reke, ki jih pričakajo z nešteto pastmi. Dnevno nas pretresajo informacije o prenatrpanih čolnih, utopljenih ljudi brez imena, o policijskem nasilju na mejah in v zbirnih centrih, protestih prebivalcev na obalah morij in rek, o zlorabah prebežnikov za politično trgovanje … Absurdnost situacij, v katerih ljudje, ki razen svoje življenjske zgodbe nimajo več ničesar, tvegajo svoja življenja zato, da bi se preselili v Evropo, je še toliko večja, saj se selijo v kapitalizem nadzora, kjer jim biopolitike vzamejo še tisto zadnje, kar jim je ostalo od njihove svobode in subjektivnosti. Evropa kot ideal, iluzija uspeha in sreče migrante mami v mašinerijo potrošniške družbe, v kateri se posameznik integrira in utopi v anonimnost kapitalističnega stroja, ki ga zlagoma pogoltne. Na enem ekstremu umetniške inštalacije je raba vojaškega radarja, razvitega prav za sledenje premikov ljudi ob državnih mejah, vključena kot ultimativno orodja nadzora, ki simbolizira nepropustnost državnih meja, na drugem ekstremu inštalacije pa kapljice vode rišejo sledi premikanja ljudi, ki v tolmunih izginjajoče uprizarjajo anonimnost, osamljenost in utopljivost posameznika.
še novic