Danes odpremeljen drugi paket obvestil o predplačilih upravičencem za obnovo stanovanj

Ministrstvo za kulturo, 7. december ― Prva tranša predplačil je bila 1932 lastnikom poškodovanih stanovanj nakazana včeraj, Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) pa je danes 2847 upravičencem odposlala že drugi paket obvestil o predplačilih za obnovo stanovanj, poškodovanih v poplavah in plazovih 4. avgusta 2023. Seznam upravičencev, vključno z višino predplačila, vodi Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP).

Znani rezultati ponedeljkovega popisa najcenejše osnovne in razširjene košarice živil

Ministrstvo za kulturo, 7. december ― Na spletnem mestu Primerjaj-cene.si so objavljeni rezultati zadnjega popisa osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil ter razširjene košarice 28 osnovnih skupin živil z dne 4. decembra 2023. Rezultati razkrivajo znižanje povprečne vrednosti najcenejše osnovne košarice za 10,24 odstotka in znižanje povprečne vrednosti najcenejše razširjene košarice za 5 odstotkov.

Vlada s predlogom Zakona o državnih blagovnih rezervah sledi spremenjenim razmeram na trgu

Ministrstvo za kulturo, 7. december ― Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o državnih blagovnih rezervah, ki sledi spremenjenim razmeram na trgu. Predlog zakona razlikuje med blagovnimi rezervami za osnovno preskrbo in varnostne zaloge nafte in naftnih derivatov, določa postopke uporabe blagovnih rezerv in krepi vlogo resornih ministrstev pri načrtovanju državnih blagovnih rezerv.

Ministri v Bruslju potrdili splošni pristop za Akt o neto ničelni industriji

Ministrstvo za kulturo, 7. december ― Državni sekretar Frangež se je udeležil Sveta za konkurenčnost v Bruslju. Svet je danes potrdil splošni pristop pri Aktu za neto ničelne industrije, razpravljal o predlogu uredbe o prepovedi proizvodov proizvedenih s prisilnim delom ter oblikovanju politik za mala in srednje velika podjetja. Drugi dan zasedanja bo osredotočen na področje vesoljskih tehnologij s poudarkom na vesoljskem prometu.

Zaključen je tretji občasni varnostni pregled Nuklearne elektrarne Krško

Ministrstvo za kulturo, 7. december ― Uprava za jedrsko varnost je 4. decembra 2023 odobrila poročilo o tretjem občasnem varnostnem pregledu (OVP), ki je potekal v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) od leta 2020. Odobritev poročila, ki vsebuje celovito presojo varnosti objekta ter načrt sprememb in izboljšav na podlagi najdb pregleda, je pogoj za podaljšanje obratovalnega dovoljenja NEK.

Državni sekretar dr. Germšek na sadjarskem posvetu poudaril pomen prilagajanja na podnebne spremembe

Ministrstvo za kulturo, 7. december ― Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) dr. Blaž Germšek se je udeležil 18. Lombergarjevega sadjarskega posveta z mednarodno udeležbo. Posvet je del letošnjih tradicionalnih Lomergarjevih dnevov, ki jih organizira Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, potekali pa so od 5. decembra in se zaključili danes s sadjarskim posvetom.

Ljudem, prizadetim v poplavah, doslej izplačanih skoraj 60 milijonov evrov neposredne denarne pomoči

Ministrstvo za kulturo, 6. december ― Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je danes lastnikom stanovanj in hiš nakazala prvih 4,5 milijona evrov predplačil za obnovo stanovanj, poškodovanih ob poplavah in plazovih 4. avgusta 2023. Do danes pa je Ministrstvo za naravne vire in prostor že nakazalo 218,5 milijona evrov predplačil za nujno sanacijo vsem občinam, ki so podale zahtevke.

Dva slovenska projekta uspešno pridobila sredstva iz CEF za študije v 5G čezmejnih koridorjih.

Ministrstvo za kulturo, 6. december ― Izvajalska agencija za zdravje in digitalno (HaDEA) je objavila novico o izboru projektov v okviru drugega razpisa za zbiranje predlogov v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope CEF – Digitalno (CEFDigital), kjer sta bila uspešna dva slovenska čezmejna projekta za izvedbo študij v okviru 5G čezmejnih koridorjev (5GCORRIDORS-STUDIES).

Babištvo vpisano na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine

Ministrstvo za kulturo, 6. december ― Danes je medvladni odbor Unescove konvencije iz leta 2003 na svojem zasedanju v Bocvani sprejel odločitev o vpisu "Babištva: znanj, veščin in praks" na Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Nominacijo so predložile Kolumbija, Ciper, Nemčija, Kirgiška republika, Luksemburg, Nigerija, Slovenija in Togo.
še novic