Gremo na bazen!

Gremo na bazen!

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), 12. julij ― Na celjskem letnem kopališču je v poletnih mesecih 2018 na ogled razstava »Gremo na bazen!«: podobe iz zgodovine Letnega kopališča Celje. Razstava, ki je nastala v sodelovanju z občinskim podjetjem ZPO Celje, je posvečena šestdeseti obletnici delovanja in letošnjemu zaključku obnovitvenih del na bazenu. Predstavitveni panoji, za katere sta material pripravila Alja Stanonik (ZPO) in […]
Bistrica ob Sotli v letu 1954

Bistrica ob Sotli v letu 1954

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), 28. junij ― V rubriki Iz hiše pisanih spominov vam tokrat predstavljamo štiri kose arhivskega gradiva, ki so del razstave “Bistrica ob Sotli v dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje“, ki je v poletnih mesecih 2018 na ogled v galeriji Gabronka v Bistrici ob Sotli. Celotno razstavo tvori 101 predstavljen dokument, za tokratno spletno predstavitev pa smo izbrali gradivo, ki […]
Bistrica ob Sotli v dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje

Bistrica ob Sotli v dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), 26. junij ― Z razstavo “Bistrica ob Sotli v dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje” pričenjamo novo serijo projektov “Arhiv v regiji”, s katero se osredotočamo na predstavitve različnih vsebinskih zvrsti in kategorij arhivskega gradiva vezanega na konktetna območja v pristojnosti našega arhiva. V partnerstvu z Občino Bistrica ob Sotli je bila tako razstava v sklopu praznovanj občinskega praznika odprta v […]
Mednarodni arhivski dan 2018

Mednarodni arhivski dan 2018

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), 5. junij ― Prihajajoči Mednarodni arhivski dan, ki ga vsi arhivi po svetu praznujemo 9. junija, bomo v Zgodovinskem arhivu Celje obleževali z več aktivnostmi, ki se navezujejo na pomen gradiva, ki ga hranimo. Mednarodni arhivski dan praznujejo arhivi po vsem svetu od leta 2008 in sicer na dan, ko je bil leta 1948 ustanovljen Mednarodni arhivski svet. […]
Milan Božič: Celje skozi objektiv novinarja

Milan Božič: Celje skozi objektiv novinarja

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), 5. junij ― Zgodovinski arhiv Celje nadaljuje s serijo razstav: Fotograf – trenutek – zgodovina. Tokrat v juniju ob robu obeleževanja Mednarodnega arhivskega dne na zunanji razstavi na Krekovem trgu v Celju predstavljamo razstavo “Milan Božič: Celje skozi objektiv novinarja”. V arhivu sistematično že daljše obdobje digitaliziramo zbirko negativov, ki jo hranimo v okviru njegove zapuščine SI_ZAC/1028 Fototeka […]
Umetnost, šport in dediščina

Umetnost, šport in dediščina

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), 31. maj ― V mesecu juniju 2018 je v prostorih Zgodovinskega arhiva Celje na ogled razstava Umetnost, šport in dediščina. Razstava je plod medinstitucionalnega sodelovanja, v kateri predstavljajo izbor gradiva naslednji zavodi: Slovenski šolski muzej, Narodni muzej Slovenije, Loški muzej Škofja Loka, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Tehniški muzej Slovenije, Muzej Ribnica, Moderna galerija, […]
Obdobna dopolnilna izobraževanja

Obdobna dopolnilna izobraževanja

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), 29. maj ― Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. l. RS, 30/2006, 51/2014) in v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/2016) v  Zgodovinskem arhivu Celje periodično organiziramo izobraževanja za strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim […]
Naj zmaga pravica: stalna postavitev

Naj zmaga pravica: stalna postavitev

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), 21. maj ― Od meseca maja 2018 je v osrednji celjski sodni stavbi na Prešernovi ulici na ogled stalna postavitev razstave Naj zmaga pravica: razvoj pravosodnih organov na Celjskem avtorice mag. Metke Bukošek. Razstavni projekt je bil skupaj s katalogom prvič predstavljen jeseni 2009 v Zgodovinskem arhivu Celje. Predstavljena vsebina po eni strani opisuje razvoj organizacijske strukture pravosodnih […]
Izobraževanje za gasilske zveze: 23. maj 2018

Izobraževanje za gasilske zveze: 23. maj 2018

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), 24. april ― Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. l. RS, 30/2006, 51/2014) in v skladu s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/16) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje v sredo, 23. maja 2018  izvedli strokovno usposabljanje uslužbencev, ki pri gasilskih zvezah v pristojnosti […]
Celjski hokej: 70 let bojev za uspeh

Celjski hokej: 70 let bojev za uspeh

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), 16. april ― V založništvu Zgodovinskega arhiva Celje in Hokejskega kluba ECE Celje je izšla nova knjiga Celjski hokej: 70 let bojev za uspeh. Bogato slikovno opremljena publikacija avtorja dr. Boruta Batagelja bo prvič predstavljena v okviru slavljenja klubove sedemdesetletnice, v torek, 17. aprila 2018, ob 19. uri, v celjskem Mestnem kinu Metropol. Hokejske zgodbe iz celjskega mestnega […]

Varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva pri izvajalcih vzgoje in izobraževanja

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), 16. april ― V okviru Medarhivske strokovne komisije za področje vzgoje in izobraževanje je izšla spletna publikacija Varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva pri izvajalcih vzgoje in izobraževanja. Publikacija, ki je prostem brezplačnem dostopu, je namenjena predvsem vsem tistim, ki se ukvarjajo z upravljanjem gradiva v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja in služi lahko tudi kot gradivo pri pripavi […]
Laura Papo Bohoreta: rokopisi

Laura Papo Bohoreta: rokopisi

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), 3. april ― Historijski arhiv Sarajevo in Zgodovinski arhiv Celje vabita v torek, 10. aprila 2018, ob 18. uri v prostore arhiva na predstavitev digitalizirane zapuščine Laure Papo Bohorete. Objavljeni rokopisi v treh obsežnih knjigah so zanimiv ostanek iz danes že slabo in komaj prepoznavne skupnosti sefardskih Judov v Bosni in Hercegovini. Laura Papo Bohoreta (1891-1942) je bila […]
Vzela sta se Anton in Neža

Vzela sta se Anton in Neža

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), 13. marec ― V rubriki Iz hiše pisanih spominov vam predstavljamo naslednji dokument, ki bo še med nekaj drugimi v originalni obliki na ogled 20. 3. 2018 ob tematskem predavanju in gostovanju razstave Arhivi – zakladnice spomina v Krškem. Pred novomeškim okrajnim notarjem dr. Albinom Boznikom je bila 18. januarja 1898 sklenjena ženitna in dedna pogodba med Antonom […]
Izobraževanje kot priprava na preizkus: 18. april 2018

Izobraževanje kot priprava na preizkus: 18. april 2018

Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), 13. marec ― Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, Ur. l. RS, 30/06, 51/14) in v skladu s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 66/16) bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje v sredo, 18. aprila 2018  izvedli strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim […]
še novic