Kako strateški dokumenti vplivajo na izboljšanje pogojev za aktivno mobilnost

Kako strateški dokumenti vplivajo na izboljšanje pogojev za aktivno mobilnost

Inštitut za politike prostora, 3. avgust ― Pregledali smo mednarodne, državne in lokalne strateške dokumente, ki obravnavajo področje aktivne mobilnosti, ter analizirali odstopanja med različnimi ravnmi in razlike med zapisanimi cilji ter izvedenimi ukrepi.  Lokalno raven, ki zajema predvsem povezavo celostnih prometnih strategij (CPS) oziroma njihovih akcijskih načrtov z občinskim proračunom in izvajanjem ukrepov, smo preverjali na podlagi izbranih treh slovenskih občin,... The post Kako strateški dokumenti vplivajo na izboljšanje pogojev za aktivno mobilnost appeared first on IPoP - Inštitut za politike prostora.
Mesta mestom #2: Mladinski center Idrija

Mesta mestom #2: Mladinski center Idrija

Inštitut za politike prostora, 30. julij ― Mladinski centri izvajajo programe za mlade v lokalni skupnosti. Skrbijo za delovanje in druženje posameznikov in mladinskih organizacij, zagotavljajo pa tudi prostore in nudijo pogoje za razvoj mladih posameznikov in skupin v svojem lokalnem okolju. Povezujejo se z drugimi organizacijami in spodbujajo aktivno državljanstvo, mobilnost mladih in prostovoljstvo, s čimer lahko prispevajo h krepitvi lokalne... The post Mesta mestom #2: Mladinski center Idrija appeared first on IPoP - Inštitut za politike prostora.
Mesta mestom #2: Umetniška četrt v Celju

Mesta mestom #2: Umetniška četrt v Celju

Inštitut za politike prostora, 23. julij ― V zadnjih desetletjih so tudi v Sloveniji v porastu umetniške iniciative, ki pogosto naseljujejo zapuščene in degradirane prostore. Te ne le ponovno odpirajo prostore skupnosti, temveč pomagajo tudi oblikovati organizacijske in socialne strukture, ki prej na območju niso bile prisotne. Redkejši so primeri, kjer pobuda za oživitev praznih in degradiranih prostorov s kreativnimi vsebinami pride... The post Mesta mestom #2: Umetniška četrt v Celju appeared first on IPoP - Inštitut za politike prostora.

Urejanje zelenih površin – prispevajte svoje mnenje!

Inštitut za politike prostora, 22. julij ― Objavljamo povabilo k sodelovanju v raziskavi o zelenih površinah v urbanem okolju. Vprašalnik v tej objavi je namenjen vsem, ki se v javnem in zasebnem sektorju ukvarjajo s prostorskim načrtovanjem, projektiranjem, gradnjo, rabo in vzdrževanjem zelenih površin, vključuje splošna vprašanja o delu in pristopu k delu, pa tudi o vidikih urejenosti in rabe zelenih površin. Mednarodna... The post Urejanje zelenih površin – prispevajte svoje mnenje! appeared first on IPoP - Inštitut za politike prostora.
Pešec.si koraka naprej!

Pešec.si koraka naprej!

Inštitut za politike prostora, 20. julij ― Pešec.si je platforma za povezovanje organizacij, ki delujejo na področju spodbujanja in zagovorništva hoje kot prometne prakse. Sodelovanje organizacij in deležnikov je ključni dejavnik za izvajanje akcijskega načrta zagovorništva, pripravljen v okviru projekta Pešec. Pešec.si koraka naprej kot del projektnih aktivnosti LIFE CARE4CLIMATE. Zakaj zagovorništvo pešcev? Hoja je najbolj naraven in praktičen način premikanja na kratke... The post Pešec.si koraka naprej! appeared first on IPoP - Inštitut za politike prostora.
Članice Mreže za prostor smo podprle tri projekte naših sočlanic

Članice Mreže za prostor smo podprle tri projekte naših sočlanic

Inštitut za politike prostora, 14. julij ― V petek, 10. julija 2020, je v Mariboru potekal prvi v seriji Idejnih zajtrkov za članice Mreže za prostor. Namenjen je bil predstavitvi projektnih predlogov članic na presečnem polju urejanja prostora in podnebnih sprememb, ki prek malih lokalnih aktivnosti, rešitev oziroma intervencij v prostoru prikazujejo možnosti za ukrepe na širši oziroma sistemski ravni. Projektne predloge... The post Članice Mreže za prostor smo podprle tri projekte naših sočlanic appeared first on IPoP - Inštitut za politike prostora.
Vse več slovenskih občin podpira pobude in želje svojih prebivalcev

Vse več slovenskih občin podpira pobude in želje svojih prebivalcev

Inštitut za politike prostora, 13. julij ― V četrtek, 9. julija 2020, smo v Ajdovščini spoznavali, kako slovenske občine vključujejo svoje prebivalce v razvoj občine in kako podpirajo njihove ideje in želje. Potekal je namreč dogodek Spoznaj modo dobro prakso: Orodja za podporo pobudam prebivalcev, s katerim smo želeli dvigniti zavedanje občin o potencialih sodelovanja z občankami in občani.  Dogodek je potekal... The post Vse več slovenskih občin podpira pobude in želje svojih prebivalcev appeared first on IPoP - Inštitut za politike prostora.
Mesta mestom #2: Podpora malim lokalnim akcijam

Mesta mestom #2: Podpora malim lokalnim akcijam

Inštitut za politike prostora, 8. julij ― Projekt Zunaj je nova oblika podpore prebivalcem v njihovem ustvarjanju prostora (ang. placemaking). Nudi finančno in organizacijsko podporo pri majhnih lokalnih akcijah, ki so si jih zamislile skupnosti same. To je nov način sodelovanja občine in prebivalcev pri ustvarjanju ter skrbi za odprte prostore. Prvo leto je bil Zunaj izveden kot pilotni projekt nevladnih organizacij... The post Mesta mestom #2: Podpora malim lokalnim akcijam appeared first on IPoP - Inštitut za politike prostora.
Mesta mestom #2: Občinski proračun po meri občank in občanov

Mesta mestom #2: Občinski proračun po meri občank in občanov

Inštitut za politike prostora, 1. julij ― Uresničevanje participativnega proračuna v Ajdovščini Soodločanje prebivalk in prebivalcev o porabi dela proračunskega denarja občine je v Sloveniji prisotno razmeroma kratek čas. Gre za idejo neposredne demokracije in neposrednega odločanja ljudi o upravljanju javnih zadev. Z uvedbo participativnega proračuna občina omogoči, da občanke in občani sodelujejo v postopku določanja namenske rabe dela občinskega denarja in... The post Mesta mestom #2: Občinski proračun po meri občank in občanov appeared first on IPoP - Inštitut za politike prostora.
V Škofji Loki bomo septembra odprli Šolsko ulico ljudem

V Škofji Loki bomo septembra odprli Šolsko ulico ljudem

Inštitut za politike prostora, 30. junij ― Septembra bomo za nekaj dni odprli Šolsko ulico ljudem. S tem bomo omogočili varno hojo šolarjem v šolo, meščanom pa prijeten sprehod med mestnim jedrom in območjem vojašnice. Preberi tudi: Z občino Škofja Loka bomo oblikovali ukrepe za bolj varno in udobno hojo ter kolesarjenje Tekom priprave Celostne prometne strategije občine Škofja Loka se je... The post V Škofji Loki bomo septembra odprli Šolsko ulico ljudem appeared first on IPoP - Inštitut za politike prostora.

Mesta mestom #2: Katalog dobrih praks slovenskih mest za trajnostni urbani razvoj

Inštitut za politike prostora, 23. junij ― Z veseljem vam predstavljamo naš drugi katalog Mesta mestom #2- Katalog dobrih praks slovenskih mest za trajnostni urbani razvoj. Katalog gradi na pristopu prvega, kjer smo predstavili 13 izmed 97 dobrih praks mest programa URBACT, a tokrat izpostavlja izključno domače dobre prakse. Kot Nacionalna URBACT točka, želimo dobre prakse razširiti tudi med druge slovenske občine... The post Mesta mestom #2: Katalog dobrih praks slovenskih mest za trajnostni urbani razvoj appeared first on IPoP - Inštitut za politike prostora.

Spoznaj mojo dobro prakso: Orodja za podporo pobudam prebivalcev

Inštitut za politike prostora, 19. junij ― Pridružite se nam 9. julija 2020 v Ajdovščini na študijskem obisku Spoznaj mojo dobro prakso: Orodja za podporo pobudam prebivalcev. Kako podpreti ideje in želje prebivalcev in skupnosti? Kako jih vključiti v razvoj vaše občine? Prebivalci najbolje poznajo svoje okolje in lahko pomembno prispevajo k razvoju svojega kraja. Tudi slovenske občine so se začele zavedati... The post Spoznaj mojo dobro prakso: Orodja za podporo pobudam prebivalcev appeared first on IPoP - Inštitut za politike prostora.
10 URBACT akcijskih omrežij, ki jih morate poznati

10 URBACT akcijskih omrežij, ki jih morate poznati

Inštitut za politike prostora, 16. junij ― Predstavljamo 10 akcijskih omrežij programa URBACT, katerih delo bomo spremljali s posebnim zanimanjem. Maja je program URBACT kljub izrednim razmeram potrdil nadaljevanje 23 akcijskih omrežij. Omrežja tako vstopajo v osrednji del svoje poti v programu. Potem ko so pol leta posvetila pripravi podrobnega načrta sodelovanja in izdelavi izhodiščnih študij, zdaj začenjajo z dvoletnim programom sodelovanja,... The post 10 URBACT akcijskih omrežij, ki jih morate poznati appeared first on IPoP - Inštitut za politike prostora.

Napoved dogodka – Spoznaj mojo dobro prakso: Orodja za podporo pobudam prebivalcev

Inštitut za politike prostora, 15. junij ― Kako podpreti ideje in želje prebivalcev in skupnosti? Kako jih vključiti v razvoj vaše občine? Prebivalci najbolje poznajo svoje okolje in lahko pomembno prispevajo k razvoju svojega kraja. Tudi slovenske občine so se začele zavedati potenciala sodelovanja s prebivalci in so k temu pristopile na različne načine. Pridružite se nam v četrtek, 9. julija 2020, v Ajdovščini,... The post Napoved dogodka – Spoznaj mojo dobro prakso: Orodja za podporo pobudam prebivalcev appeared first on IPoP - Inštitut za politike prostora.
Z občino Škofja Loka bomo oblikovali ukrepe za bolj varno in udobno hojo ter kolesarjenje

Z občino Škofja Loka bomo oblikovali ukrepe za bolj varno in udobno hojo ter kolesarjenje

Inštitut za politike prostora, 2. junij ― V času epidemije in po njej so številna mesta začela bolj intenzivno spodbujati hojo in kolesarjenje. Tudi v Sloveniji se je osebna mobilnost prebivalcev spremenila v prid kolesarjenju in hoji. Zato smo na IPoP preko povabila med slovenskimi občinami izbrali eno, ki ji bomo to poletje ponudili pomoč pri uvajanju ukrepov za bolj varno in... The post Z občino Škofja Loka bomo oblikovali ukrepe za bolj varno in udobno hojo ter kolesarjenje appeared first on IPoP - Inštitut za politike prostora.
še novic