Sedem izzivov za slovenska mesta, ki želijo ohraniti in dvigniti kakovost javnih površin

Javne površine (prostoRož), 14. november 2016 ― Letos oktobra, v času Meseca prostora, izvedli pet delovnih posvetov o javnih površinah v petih slovenskih mestih. Na naše vabilo so se odzvali Nova Gorica, Celje, Kočevje, Krško in Kranj. Na posvetih so sodelovali predstavniki različnih mestnih oddelkov, vzdrževalskih javnih služb, ponekod pa tudi predstavniki lokalnih nevladnih organizacij in civilne družbe. Posveti so trajali dve uri […]

Delovni posveti v slovenskih občinah

Javne površine (prostoRož), 5. oktober 2016 ― Oktobra, v okviru Meseca prostora 2016, ki poteka pod sloganom “Spreminjajmo mesta, ne podnebja!”, smo predstavnike slovenskih občin povabili k izvedbi delovnega posveta na temo javnih površin v njihovih občinah. Govorili bomo petih najpomembnejših temah, ki vplivajo na stanje javnih površin v soseskah: o lastništvu, načrtovanju in vzdrževanju površin, o komunikaciji med različnimi deležniki, o […]

Zaključek raziskave: plakat Javne površine

Javne površine (prostoRož), 5. april 2016 ― V preteklih mesecih smo v intervjujih s prebivalci sosesk, urbanisti, pravniki, predstavniki ministrstev in občin, sociologi in drugimi akterji, ki so vpleteni v urejanje, načrtovanje in vzdrževanje javnih površin v soseskah, pridobili veliko koristnih informacij. Da bi vse te pomembne informacije lahko združili, primerjali med seboj in jih delili s čim večjim številom ljudi, ki jih tema […]

Delavnica v soseski Drska, Novo mesto

Javne površine (prostoRož), 29. marec 2016 ― V soboto, 19. marca, smo v Novem mestu okviru projekta Urbani kovček, ki ga vodi društvo est=etika, priredili prvo delavnico na temo javnih površin v soseskah. V krajevni skupnosti Drska, v kateri leži tudi stanovanjska soseska Slavka Gruma, smo predstavili ugotovitve naše raziskave, izvedeti pa smo želeli tudi, kakšna je situacija v Drski. Cilj delavnice je bila […]

“Naša stanovanjska okolja danes propadajo”

Javne površine (prostoRož), 2. februar 2016 ― Današnji intervju z avtorji razstave Doma v Ljubljani – 100 let ljubljanskih stanovanj v časniku Delo se dotika tudi tematike (ne)urejanja in (ne)vzdrževanja javnih površin v soseskah. Anja Planišček, arhitektka in soavtorica razstave: S povečanjem lastništva in prenosom bremena vzdrževanja na posameznika naša stanovanjska okolja propadajo. To je vidno tudi na razstavi, čeprav se nismo […]

Odzivi bralcev: Jože Kavčič

Javne površine (prostoRož), 18. januar 2016 ― JAVNE POVRŠINE v območjih večstanovanjskih sosesk v Ljubljani Projekt ”JAVNE POVRŠINE, identificiramo probleme, iščemo rešitve, predlagamo ukrepe” zasluži vso pozornost in podporo. To velja tudi za objavljene prispevke, kjer bi želel posebej podpreti stališča gospe Martine Lipnik. Gre za ureditev perečih in aktualnih problemov lastništva javnih površin, kjer se razmere prej slabšajo kot pa izboljšujejo. V […]

Intervju #12: Martina Lipnik

Javne površine (prostoRož), 8. december 2015 ― Zasebna in javna last v soseskah skozi zgodovino So se zemljišča v stanovanjskih soseskah razmejevala na javna in zasebna? V soseskah se je vse razmejevalo. Zazidalni načrt je delil prostor na zasebnega in javnega, prek zasebnih in javnih gradbenih parcel. Z ekonomskim elaboratom se je ovrednotilo, koliko kaj stane na javnem področju in koliko stroškov […]

Intervju #11: Srna Mandič

Javne površine (prostoRož), 24. november 2015 ― Ljudje se ne zavedajo, da se vrednost njihovega posameznega stanovanja zniža, če pade javni, kolektivni standard v soseski. Če ima soseska manj zelenic, manj vrtcev, trgovin, ji enostavno pade cena. S Srno Mandič, sociologinjo in predstojnico Centra za preučevanje družbene blaginje na Fakulteti za družbene vede, smo govorili o vključevanju prebivalcev v delovanje sosesk, o […]

Intervju #10: Aleksandra Torbica

Javne površine (prostoRož), 23. november 2015 ― Če se želi priti do tega, da bi prebivalci sosesk prostor ponovno začutili kot svoj, jim moraš dati prostor, da v njem počnejo nekaj svojega. Da se imajo možnost izrekati glede določenih zadev … Načelnica oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo na Mestni občini Nova Gorica Aleksandra Torbica govori o sodelovanju med občino in […]

Intervju #9: Prebivalci Savskega naselja

Javne površine (prostoRož), 14. november 2015 ― Naselje ne potrebuje prenove, ampak evolucijo. Svoje mnenje o javnih površinah so povedali tudi prebivalci Savskega naselja. Spregovorili so o tem, kako uporabljajo odprte prostore v soseski in komentirali stanje zelenic, parkirišč, igrišč in drugih odprtih površin v soseski. S stanjem odprtega prostora in soseske na splošno so večinoma zadovoljni, velik problem pa ostaja parkiranje.
Pogovor z Jurijem Staretom

Pogovor z Jurijem Staretom

Javne površine (prostoRož), 11. november 2015 ― Objavljamo zapis pogovora z g. Jurijem Staretom, prebivalcem ŠS6 v Šiški in zaposlenim na Centru za informatiko na Oddelku za Urbanizem Mestne občine Ljubljana. Zapis izraža stališča g. Stareta. Primer iz SŠ6, Šiška Zavzemanje g. Stareta za uveljavitev javnega interesa na področju javnih površin izhaja iz soseske ŠS6 v Šiški, kjer živi. V soseski imajo […]
Intervju #8: Aleš Peternel

Intervju #8: Aleš Peternel

Javne površine (prostoRož), 5. november 2015 ― Na podlagi analiz obstoječega stanja in po besedah stanovalcev so najbolj problematične točke pomanjkanje parkirišč, pomanjkanje vsebin za mlade in ostarele, neurejene zelenice med bloki in neurejene intervencijske poti, skratka neurejeno stanovanjsko okolje. Z arhitektom in članom društva Krarh Alešem Peternelom smo se pogovarjali o prenovi soseske Planina v Kranju. V sodelovanju z Mestno občino […]
Primer #6: Bežigrad

Primer #6: Bežigrad

Javne površine (prostoRož), 3. november 2015 ― Bežigrad: parkirišče na fukcionalnem zemljišču objekta prodano za gradnjo zasebne garaže Mestna občina Ljubljana je leta 2009 podjetju Tritonis za okoli milijon evrov prodala 1.600 m2 veliko parkirišče ob Vojkovi cesti za Bežigradom. Podjetje je na zemljišču želelo graditi, a je takrat ugotovilo, da naj bi kupljene parcele pripadale lastnikom okoliških stavb kot funkcionalno zemljišče. […]

Intervju #7: Janez Koželj

Javne površine (prostoRož), 30. oktober 2015 ― Mesto ima to pozitivno izkušnjo, da lahko preda del javnih zadev ljudem v upravljanje. Verjetno ima mestna uprava toliko dela, da nima posebne službe, ki bi se ukvarjala s tem, vendar je to stvar četrtnih skupnosti. One bi morale od zgoraj navzdol razvijati mrežo pobud, ki bi se same povezovale in uresničevale od spodaj navzgor. […]
Stališča Mestne občine Ljubljana

Stališča Mestne občine Ljubljana

Javne površine (prostoRož), 30. oktober 2015 ― Vprašanja o upravljanju, načrtovanju in vzdrževanju javnih površin v soseskah smo naslovili tudi na štiri oddelke Mestne občine Ljubljana: Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Oddelek za urejanje prostora, Oddelek za ravnanje z nepremičninami ter Oddelek za varstvo okolja. Odgovore smo prejeli v pisni obliki. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet Kakšne so naloge vašega oddelka […]
še novic