Klinarjeva hiša razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena

Klinarjeva hiša razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena

Muzeji radovljiške občine, 30. januar ― Kropa s svojo več kot 700-letno tradicijo fužinarstva spada med najstarejše železarske kraje na Slovenskem. Kot prvi kraj v Sloveniji je bila leta 1953 razglašena za kulturni spomenik, kar je otežkočalo kakršnokoli večjo sanacijo stavbe Klinarjeve hiše. Z Odlokom Občine Radovljica, dne 27. januarja 2021 pa je Klinarjeva hiša, kjer domuje Kovaški muzej, razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena, saj ima zaradi zgodovinskih, etnoloških, arhitekturnih ter drugih izjemnih lastnosti poseben pomen za območje občine Radovljica. Klinarjeva hiša slikovito predstavlja našo dediščino železarstva, razvoj obdelave železa od rude do žeblja, ročno kovane žeblje, gospodarske, socialne in kulturne razmere od 15. stoletja vse do propada fužin v 19. stoletju. Prav posebna muzejska zbirka so umetniška dela enega izmed najpomembnejših slovenskih mojstrov umetniškega kovaštva Joža Bertonclja (1901–1976) iz Krope, ki jo je mojster podaril muzeju in katero smo v lanskem letu s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj postavili v novo sodobnejšo obliko. Razglasitev Klinarjeve hiše za kulturni spomenik lokalnega pomena je pomembna predvsem zaradi možnosti prijave na javni razpis Ministrstva za kulturo za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine. Radov­ljiška občina je za prvo fazo prenove že izdelala projektno dokumentacijo, v pripravi je tudi dokumentacija za drugi del.
še novic