POSTOJNA - Vojaško pokopališče

POSTOJNA - Vojaško pokopališče

Simboli polpretekle zgodovine, 16. junij ― Lokacija: Slovenija; Postojna Avtor: Ni podatka. Opis: Prvotno je bilo pokopališče urejeno za padle avstoogrske vojake v prvi svetovni vojni. 1945 pa je bil del pokopališča prekopan in urejen za padle borce NOV. Dokončno urejeno leta 1982. Vojaško pokopališče leži ob stari cesti Postojna - Nova Gorica (Tržaška cesta), zahodno od naselja.
VELIKI OTOK - Spomenik diverzantski akciji pri Črni jami

VELIKI OTOK - Spomenik diverzantski akciji pri Črni jami

Simboli polpretekle zgodovine, 6. junij ― Lokacija: Slovenija; Veliki Otok Avtor: Ni podatka. Opis: Spomenik predstavlja kamnit steber trikotnega tlorisa z vklesanim napisom. Posvečen je diverzantski akciji v Postojnski jami. Postavljen je bil 23. 4. 1963. Maja 2006 je bil dodan dodaten pomnik v treh jezikih. Izpostavljen je poljski heroj Tadeusz Sadowski, kot vodja akcije uničenja skladišča goriva v Postojnski jami. Spomenik stoji ob gozdni poti, 100 m od vhoda v Črno jamo. Dostop je možen tudi od Jame Pivka oziroma kampa Pivka jama - Veliki Otok 50.     Še fotografije Črne jame.
POSTOJNA - Spomenik NOB II

POSTOJNA - Spomenik NOB II

Simboli polpretekle zgodovine, 5. junij ― Lokacija: Slovenija; Postojna Avtor: Ni podatka. Opis: Na betonski podstavek je postavljena betonska plošča, prislonjena ob betonski opornik. Posvečen je padlim borcem 29. Hercegovske divizije. Spomenik, odkrit 27.4.1953, stoji na Ravbarkomandi, ob križišču cest za Unec in Kalič. V bližini je objekt Ravberkomanda 9.    
POSTOJNA - Spomenik dogodkom v NOB

POSTOJNA - Spomenik dogodkom v NOB

Simboli polpretekle zgodovine, 4. junij ―   Lokacija: Slovenija; Postojna Avtor: Ni podatka. Opis: Na šestih betonskih stebrih so pritrjene tri marmorne plošče. Na dveh je vklesan stiliziran relief borcev, na tretji je vklesan napis zaščiti in prenosu ranjencev. Postavljen je bil 23. 9. 1984. Spomenik stoji na desni strani ceste Postojna - Planina, na območju Mačkovca.  
POSTOJNA - Spomenik Sardincem

POSTOJNA - Spomenik Sardincem

Simboli polpretekle zgodovine, 3. junij ― Lokacija: Slovenija; Postojna Avtor: arhitekt Stane Dolenc Opis: Na betonski podstavek je postavljen kamnit osmerokoten blok z vklesanim napisom Istranom in Primorcem v zaledni službi na Sardiniji. Postavljen je bil 22.12.1972 na zbornem mestu ob vrnitvi v osvobojeno domovino novembra 1945. Spomenik stoji pred stavbo Ljudske univerze – Ljubljanska cesta 2, nasproti Titovega trga.    
PRESTRANEK - Spomenik NOB

PRESTRANEK - Spomenik NOB

Simboli polpretekle zgodovine, 29. maj ― Lokacija: Slovenija; Prestranek Avtor: arhitekt Drago Sevnik Opis: Spomenik je v obliki stebra, ki je sestavljen iz devetih enakih kamnitih elementov. Na tretjem elementu je vklesano posvetilo. Postavljen je bil 22.7.1956. Spomenik stoji na brežini, nad glavno cesto skozi Prestranek, nasproti stavbe Ulica padlih borcev 7a.    
PIVKA - Spomenik NOB ob cesti Postojna-Ilirska Bistrica

PIVKA - Spomenik NOB ob cesti Postojna-Ilirska Bistrica

Simboli polpretekle zgodovine, 25. maj ― Lokacija: Slovenija; Pivka Avtor: Glej opis. Opis: Spomenik predstavlja bronasti kip borca, na kamnit podstavek je vklesano posvetilo. Avtor kipa je kipar Boris Kalin, načrta pa arhitekt Frančišek Smerdu. Odkrit leta 1952. Spomenik NOB stoji ob cesti Postojna - Ilirska Bistrica, v Pivki pri odcepu za ulico Pod zavrtnice. Nad spomenikom, je na Habijanovem griču, grobnica padlih borcem NOB.    
PIVKA - Grobnica padlih borcev NOB na Habjanovem griču

PIVKA - Grobnica padlih borcev NOB na Habjanovem griču

Simboli polpretekle zgodovine, 15. maj ― Lokacija: Slovenija; Pivka Avtor: Glej opis. Opis: V samem središču Pivke se nahaja zanimiv sistem utrdb na Habjanovem griču, ki je danes urejen kot park. To so ostanki Alpskega zidu, ki ga je v tridesetih letih prejšnjega stoletja naredila Kraljevina Italija. Na griču je tudi grobnica 79 borcev 4. armade in 7. ter 9. korpusa. Ima osmerokoten tloris. Del je kamnit blok s posvetilom, desno od njega pa stoji okrogla kamnita kupola. Avtorica načrta je arhitektka Janja Lap, napisa France Bevk.. Grobnica urejena 19.10.1958, stoji na Habjanovem griču v Pivki. Dostop z ulice Pod zavrtnice, kjer je tudi spomenik NOB.    
še novic