Naznanilo: septembra ta spletna stran ugasne

ZKDS, 6. avgust 2017 ― Že nekajkrat smo vas seznanili z dejatvom, da je spomladi ob tejle "modri" spletni strani začela delovati nova stran ZKD Slovenije, ki je bila  v prvi fazi preveč združena s spletnim mestom revije Primus, kar je nekatere kar precej motilo. Ta problem smo zdaj rešili in na spletnem naslovu http://www.zkds.eu/ lahko pregledno dostopate do obeh subjektov:  Zveze in Primusa. Osnova, na kateri deluje nova stran, je tudi tehnološko veliko modernejša in omogoča objavo video prispevkov in drugih sodobnih datotek, kar na tejle ni mogoče. Na novo spletno stran bomo postopoma prenesli tudi vse za delovanje ZKDS pomembne vsebine, ki so objavljene na tejle spletni strani, tako da v načelu ne bo mogoče zaradi novosti pogrešati ničesar. Predvidevamo, da bo "modra" stran delovala do sredine septembra, z njenim ažuriranjem pa danes zaključujemo.  Tudi stari naslov e- pošte bomo povezali z novo stranjo, že zdaj pa vam priporočamo, da začnete takoj uporabljati nov naslov: info@zkds.eu. Modri strani pa se ob njenem koncu vendarle kaže prijazno pokloniti: s svojim začetkom pred 15 leti je bila ena prvih spletnih strani NVO in je veliko prispevalak informiranosti ljubiteljskih kulturnih deklavcev. Kategorija:  Splošno Datum:  nedelja, 6 Avgust, 2017 Kraj:  Ljubljana

Odprto pismo ministrici

ZKDS, 29. junij 2017 ― ZBOROVSKA DEJAVNOST BI BILA LAHKO OGROŽENA Zveza kulturnih društev Slovenije je naslovila odprto pismo na ministrico za izobraževanje, znanost in šport, zaradi predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ZOsn-J), ki naj bi omejil sedanjo razširjenost zborovskega petja v šolah. V kolikor bi bila ta sprememba sprejeta, bi to pomenilo, da bi se zgodil upad števila pevskih zborov, sploh mladinskih, posledično ne bo večglasja, manj bo tudi odraslih pevskih zborov, manj bo podmladka v zborovskih sesatvih ipd, skratka posledice bi bile lahko uničujoče za slovensko zborovsko glasbo. Zato je presedstvo ZKDS na svoji 1. redni seji v mandatu 2017 – 22 sklenilo, da se na ministrico dr. Majo Makovec Brenčič naslovi odprto pismo, kjer apelira na pristojno ministrstvo, naj 10. Člen ZOsn-J ne predvideva določbe, ki se glasi »Šola za učence organizira vsaj en pevski zbor«, temveč naj se v zadevni člen zapiše, da mora imeti šola najmanj dva pevska zbora – otroškega in mladinskega. Pismo je pripeto.   Dokument:  odprto-pismi-ministrici.pdf Kategorija:  Splošno Datum:  četrtek, 29 Junij, 2017 Kraj:  Ljubljana

1. seja predsedstva v mandatu 2017- 22

ZKDS, 22. junij 2017 ― Na prvi poletni dan, 21.6.2017 se je prvič sestalo novo predsedstvo ZKD Slovenije. Zbrali so se člani in njihovi namestniki (namestniki so izvoljeni za tisti del predsedstva, ki ga sestavljajo predstavniki posameznih območij), tako da je bila sejna soba skoraj pretesna za kakih 25 udeležencev. . Predsednica Mija Aleš je vodila sejo, kjer so poleg konstituiranja predsedstva in dogovora o nadaljnjem delu obravnavali še gradivo o skupnem slovenskem kulturnem prostoru, strategiji NVO in prostovoljstva v Sloveniji in oceno preteklega Tedna ljubiteljske kulture. Bistvena pa je bila iskriva in polemična razprava o tem, kako naprej in kako še bolj uveljaviti krovno zvezo. Kategorija:  Splošno Datum:  četrtek, 22 Junij, 2017 Kraj:  Ljubljana

Novo v reviji Primus

ZKDS, 4. junij 2017 ― Spoštovani, seveda tudi v spletni reviji za ljubiteljsko kulturo Primus nismo mogli mimo Tedna ljubiteljske kulture in tako vam v branje ponujamo dva izdelka v rubriki ODZIVI: Anja Mugerli: Lutke za odrasle: Romeo & Julija – n, lutkovna predstava kot družbenokritični medij Marko Košan: Kvadrat in krog, kocka in krogla, ob državni razstavi, ki je bila tudi del otvoritve TLK-ja V Primusu lahko preberete še recenzijo eksperimentalno-satiričnega kabareja Marjetka str. 89 ali »muke in muhe umetnikov brez dlake na jeziku, kot se izrazi avtorica Simona Zorc Ramovš ter esej o spekulativni fikciji avtorja Bojana Ekselenskega, ki za zdaj pri naj žanrsko ostaja le v polju ljubiteljskega. Prosim, delite članke naprej in povabite k všečkanju revije: https://www.facebook.com/revijaprimus/   Maja Papič, sekretarka Kategorija:  Splošno Datum:  nedelja, 4 Junij, 2017 Kraj:  Ljubljana

19. redna seja predsedstva

ZKDS, 15. maj 2017 ― 19. seja je bila izvedena v četrtek, 30, marca 2017 v sejni sobi na sedežu  Zveze kulturnih organizacij Slovenije v Ljubljani, Štefanova 5. Začela se je ob 10. uri in končala ob 12.40 uri. Sklical jo je predsednik Jože Osterman, ki jo je tudi vodil. PRISOTNI:  Jože Osterman, Franci Pivec, Branka Bezeljak,  Milan Brecl, Alenka Bole Vrabec,  Nataša Petrovič, Danijela Hozjan, Jože Gorenc, Maja Papič, Ema Tibaut, Franjo Murko,  Martina Trampuž (zastopala je Mirana Rustjo). OPRAVIČILI SO SE: Danilo Štekar, Tone Urbas, Ivo Turk,  Miran Rustja, Samo Stanič, ČLAN NO: Janez Gril OPRAVIČENA ČLANA NO: Andrej Košič, Brane Kuharič ODSOTNI: Andrej Koren, Franc Plut, OSTALI PRISOTNI: Mija Aleš, predsednica ZKD Kranj, na začetku seje Marko Repnik, direktor JSKD   Sprejet je bil naslednji dnevni red: 1.  zapisnik 18. redne seje in 18. korespondenčne seje in poročilo o  realizaciji sklepov 2.  obravnava bilance uspeha in programskega poročila ZKD Slovenije za leto 2016 3.   sklep o sklicu 5. (volilne) konference Zveze kulturnih društev Slovenije 4.   sprejetje gradiva za volilno sejo Zveze kulturnih društev Slovenije 5.   oblikovanje kandidatnih list za volitve organov ZKD Slovenije za obdobje 2017- 22 6.   predlogi za priznanja ZKD Slovenije 7.   razno K 1. točki: Na besedilo zapisnika 17. redne  seje  ni bilo pripomb oz. predlogov dopolnitev.  Predsednik je poročal o realizaciji sklepov prejšnje seje in dogodkih med obema sejama in povedal, da je bila večina časa v premoru med obema sejama namenjena začetku izdajanja revije Primus, vzpostavljanju prenovljene spletne strani Zveze (ob kateri bo približno 3 mesece še zmerom delovala stara), predvsem pa pripravi volilne seje konference, saj je bil zaradi njihovega obsega  sprejet tudi nov urnik volilnih opravkov, s tem da bo konferenca aprila. Predsednik je člane predsedstva obvestil, da se je v Kopru zagoneten položaj tamkajšnje Zveze iztekel z sklicem volilne konference, na kateri so za predsednico izvol
Predsednica ZKD Slovenije

Predsednica ZKD Slovenije

ZKDS, 14. maj 2017 ― Marija (Mija) Aleš Breg ob Savi 48, 4211 Mavčiče M: 041 685 548 E: mija.in.ostali@siol.net Rodila sem se je 18.12.1965 v Kranju, kot druga od treh hčera. Poročena, mati petih otrok in imam že tudi enega vnuka.Osnovno šolo sem obiskovala v Predosljah. Že takrat sem bila za svoje talente večkrat nagrajena (glasba, kiparstvo, likovna umetnost, logika, matematika). Srednjo gradbeno šolo v Ljubljani, visoke gradnje, sem končala z odličnim uspehom in s posebno pohvalo ravnatelja šole. Tudi Fakulteto za organizacijske vede v Kranju, smer informatika, sem zaključila z odlično oceno. Moje diplomsko delo: Konstruiranje modela podatkov razporejanja voznikov v mestnem potniškem prometu, je bilo podlaga za izvedbo programa v Ljubljanskem potniškem prometu. Po osnovni glasbeni šoli, kjer sem igrala klavir, sem obiskovala še solopetje na Srednji glasbeni šolo v Ljubljani. Ves čas se v pooblaščenih ustanovah izpopolnjujem v znanju tujih jezikov in v poznavanju sprememb zakonov in predpisov s področja ekonomije, gospodarstva in družbenih dejavnosti. Zaključila sem izobraževanje, s katerim sem v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije usposobljena za članico nadzornih svetov ali upravljalnih odborov družb. Dosedanje zaposlitve: Domplan Kranj – lokacijski načrti in priprava dela, SGP Gradbinec Kranj – plan in analize, Geološki zavod Ljubljana – geofizika in geomehanika ter informatika, imam petindvajset-letne izkušnje s področja vodenja podjetij, kot samostojni računovodja in prokurist v podjetju Žično pletilstvo Aleš, Sem predsednica upravnega odbora Gorenjske borznoposredniške družbe. Družbena aktivnost: Dejavna sem kot ustanovna članica Karitas v mojem domačem okolju, sem izvoljena članica Župnijskega pastoralnega sveta in Gospodarskega sveta, podpredsednica nadzornega odbora Hotela Dom na Krvavcu. Prostočasne aktivnosti: kultura, pohodništvo, smučanje… Delovanje na področju kulture: S kulturo se ukvarjam od otroških let, z vodenjem kulturnih društev ter
Spominjanja častnega člana ZKDS

Spominjanja častnega člana ZKDS

ZKDS, 12. maj 2017 ―   Mariborska ZKD ima že dolga leta v programu tudi prireditev pod naslovom Spominjanja, kjer se obiskovalci srečajo z znano osebnostjo, ki je na kulturnem, pa tudi na drugih poljih naredila preboj, opravila izjemno pomembno delo in se zapisala v zgodovino mesta, pa tudi države. V četrtek, 11. maja 2017 je svoje spomine obujal Franci Pivec, sicer predsednik ZKD Maribor, prvi predsednik ZKD Slovenije 2003 in vsestranski kulturni in družbeni delavec. Ob tej priliki mu je predsednica ZKD Slovenije Mija Aleš izročila listino častnega člana in se skupaj z obema častnima članoma - ob Pivcu je to še Janez Karlin - tudi postavila pred fotografski objektiv.       Kategorija:  Splošno Datum:  petek, 12 Maj, 2017 Kraj:  Ljubljana

Franci Pivec

ZKDS, 3. maj 2017 ― Franci Pivec, rojen 22. avgusta 1943 v Olimju, se je z družino preselil v Celje, kjer je končal osnovno šolo ter 1962 maturiral na gimnaziji. Končal je študij sociologije  in filozofije  na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ter bil v šestdesetih med organizatorji študentskega gibanja v Sloveniji in Jugoslaviji. Kasneje, leta 1970 se je z družino preselil v Maribor. Sredi osemdesetih (194- 88)  je bil v slovenski vladi predsednik Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje, kar danes odgovarja položaju ministra za šolstvo. Na prvih volitvah v demokratizirani  Sloveniji leta 1990 je bil izvoljen za poslanca, kasneje je bil tudi tajnik mariborske univerze, direktor tamkajšnje občinske uprave in eden vodilnih v informacijskem inštitutu Izum. Vodil je tudi Svet RS za visoko šolstvo, že dva mandata je predsednik nadzornega odbora JSKD. Delo v kulturi: Za Pivcem je bleščeča zgodovina udejstvovanja v kulturnih društvih in  njihovih zvezah. Že kot petletnik je v Celju živel v hiši, kjer je domovalo tudi Delavsko prosvetno društvo SVOBODA ZAGRAD, zato je bila vključitev v društveno delovanje samoumevno. Pri 14 letih (po statutu prej ni bilo možno) se je v društvo tudi formalno včlanil in dobil prvo izkaznico, ki jo še hrani leta 1957. V društvu je tudi opravil vsa možna izobraževanja, največ pri Branku Gombaču, ki je bil tista leta v celjskem gledališču. Leta 1959. Je prešel  v celjski DELAVSKI ODER in do odhoda na študij odigral precej vlog, na koncu v Kreftovih Celjskih grofih v zgodovinskem okolju Starega gradu nad mestom. V prvem letniku študija na Filozofski fakulteti je ustanovil  KLUB 63, kulturno organizacijo po poljskem vzoru, kjer so izvajali zelo raznolik program, vključno z gledališko skupino, ki je njegovi  režiji in pod pokroviteljstvom Battelino-Baranovičeve v Križankah uprizorila Silvanusovega Rdečega Budo. Leta 1964 postane  kulturni referent Univerzitetnega odbora Zveze študentov ter naslednje leto predsednik organizacije, ki se ted

Janez Karlin

ZKDS, 3. maj 2017 ― Janez Karlin se je rodil 18. novembra 1922 v Ratanski vasi pri Rogaški Slatini. Končal je Višjo pedagoško šolo, bil predmetni učitelj in nazadnje ravnatelj OŠ Ivana Cankarja v Ljubljani. Po vojni je bil eden od ustanoviteljev sindikalnega kulturnoumetniškega društva, prvi predsednik in organizator, aktiven je bil v okrajnem odboru Ljudske prosvete. Ob prihodu v Mariboru (1950) na industrijsko tekstilno šolo za upravnika internata je široko razgibal kulturno življenje med mladino. 12 let je bil predsednik KUD Slava Klavora, ustanovil je amatersko gledališče Slava Klavora, bil 25 let režiser in režiral okrog 70 gledaliških del. Pripeljal je amatersko gledališče Slava Klavora v vrh slovenskega in jugoslovanskega gledališkega življenja. S svojimi predstavami je sodeloval na skoraj vseh republiških, jugoslovanskih in mednarodnih srečanjih z visokimi dosežki. Hkrati je deloval kot organizator kulturnega življenja v Mariboru in SV Sloveniji. Kot predsednik okrajnega dramskega sosveta je razgibal, organiziral in spodbujal — z organizacijo in številnimi članki — gledališko življenje. Dolga leta je bil predsednik sveta za kulturo občine Maribor, deloval je v različnih državnih kulturnih organih, bil poslanec skupščine SR Sloveniji prosvetno kulturnega zbora in član organov DPD v občini in republiki. Član predsedstva ljubiteljskih kulturnih organizacij in zvez je bil od leta 1949. Bil je predsednik izvršilnega odbora in nato skupščine Kulturne skupnosti Maribor, dobro je povezoval poklicno in ljubiteljsko kulturo, posebno skrb je posvečal vzgoji mladih. Leta 1974 je dal pobudo za ustanovitev pionirskih kulturno umetniških društev, prvega na svoji šoli. Od leta 1965 do 1997 je bil neprekinjeno predsednik mariborskih ljubiteljskih kulturnih organizacij ZKPO in ZKO, pred tem pa podpredsednik okrajnega sveta ZKPO. V tem času je prišlo do vidnega porasta društevene dejavnosti, po splošni oceni je bilo to obdobje visoke kakovosti mariborske ljubiteljske dejavnosti. ZKO Maribo

Organi ZKDS v obdobju 2017- 22

ZKDS, 27. april 2017 ―           Na 5. konferenci Zveze kulturnih društev Slovenije za obdobje 2012- 17 je bilo  izvoljeno novo vodstvo za mandatno obdobje 2017 – 2022. Objavljamo imena novoizvoljenih članov predsedstva, podpredsednikov ter predsednika in treh članov nadzornega odbora. Po statutarnem sklepu pa so bili izvoljeni tudi nadomestni člani za večino območij zaradi pomembnosti stalnega in nemotenega predstavljanja območij v delu predsedstva. Predsednica: Marija Aleš (ZKD Kranj) Podpredsednika: Marijana Kolenko (ZKD Celje), Jože Osterman (ZKD Ljubljana) Člani in nadomestni člani predsedstva: OBMOČJE PREDSTAVNIK NADOMESTNI ČLAN   Ljubljana z okolico Tomaž Simetinger Lojze Adamlje   Celje Milan Brecl Ivan Domitrovič   Gorenjska Marija Aleš Slavko Bohinc   Dolenjska, Bela krajina, Posavje Janez Kerin     Južna Primorska Ivo Turk     Severna Primorska Martina Trampuž Klara Štrancar   Pomurje Danijela Hozjan Silva Duh   Koroška Marjan Lužnik Jožef Kramer   Ptuj Nino Galun Sara Špelec   Maribor Inge Breznik Franci Pivec   Zasavje Tjaša Šuligoj Sonja Mlakar     Ostali člani predsedstva, ki so bili uvrščeni na kandidatno listo glede na kriterije in merila, ki jih je sprejelo predsedstvo, so  Erik Vrčon (ZKD Tolmin), Nataša Petrovič (ZKD Ptuj), Cvetka Vereš (ZKD Prekmurja), Boris Selko (Zveza slovenskih godb), Anže Škornik (ZKD Šentjur) Nadzorni odbor sestavljajo Franjo Murko (predsednik), Branka Bezeljak (članica), Janez Meglič (član) Kategorija:  Splošno Datum:  četrtek, 27 April, 2017 Kraj:  Ljubljana

Članice in člani vodstva ZKDS v obdobju 2017- 22

ZKDS, 27. april 2017 ― Na 5. konferenci Zveze kulturnih društev Slovenije za obdobje 2012- 17 je bilo  izvoljeno novo vodstvo za mandatno obdobje 2017 – 2022. Objavljamo imena novoizvoljenih članov predsedstva, podpredsednikov ter predsednika in treh članov nadzornega odbora. Po statutarnem sklepu pa so bili izvoljeni tudi nadomestni člani za večino območij zaradi pomembnosti stalnega in nemotenega predstavljanja območij v delu predsedstva. Predsednica: Marija Aleš (ZKD Kranj) Podpredsednika: Marijana Kolenko (ZKD Celje), Jože Osterman (ZKD Ljubljana) Člani in nadomestni člani predsedstva: OBMOČJE PREDSTAVNIK NADOMESTNI ČLAN   Ljubljana z okolico Tomaž Simetinger Lojze Adamlje   Celje Milan Brecl Ivan Domitrovič   Gorenjska Marija Aleš Slavko Bohinc   Dolenjska, Bela krajina, Posavje Janez Kerin     Južna Primorska Ivo Turk     Severna Primorska Martina Trampuž Klara Štrancar   Pomurje Danijela Hozjan Silva Duh   Koroška Marjan Lužnik Jožef Kramer   Ptuj Nino Galun Sara Špelec   Maribor Inge Breznik Franci Pivec   Zasavje Tjaša Šuligoj Sonja Mlakar     Ostali člani predsedstva, ki so bili uvrščeni na kandidatno listo glede na kriterije in merila, ki jih je sprejelo predsedstvo, so  Erik Vrčon (ZKD Tolmin), Nataša Petrovič (ZKD Ptuj), Cvetka Vereš (ZKD Prekmurja), Boris Selko (Zveza slovenskih godb), Anže Škornik (ZKD Šentjur) Nadzorni odbor sestavljajo Franjo Murko (predsednik), Branka Bezeljak (članica), Janez Meglič (član) Kategorija:  Splošno Datum:  četrtek, 27 April, 2017 Kraj:  Ljubljana
Franci Pivec, nov častni član ZKD Slovenije

Franci Pivec, nov častni član ZKD Slovenije

ZKDS, 21. april 2017 ― Na 5. volilni seji  ZKD Slovenije je konferenca imenovala svojega novega častnega člana, ki je šele drugi častni član zveze. To je postal mag. Franci Pivec, predsednik ZKD Slovenije v obdobju 2001- 2006, ko se je zveza obnovila, nato dva mandata njen podpredsednik in hkrati dolgoletni (tudi sedanji) predsednik ZKD Maribor. Franci ima  sicer za seboj izjemno plodno obdobje v ljubiteljski kulturi in v življenju nasploh, njegova prva članska izkaznica v kulturnem društvu Zagrad pri Celju pa je letos stara 60 let. Franci jih sicer nima dosti več,     Kategorija:  Splošno Datum:  petek, 21 April, 2017 Kraj:  Ljubljana
Franci Pivec, novi častni član ZKD Slovenije

Franci Pivec, novi častni član ZKD Slovenije

ZKDS, 21. april 2017 ― Na 5. volilni seji  ZKD Slovenije je konferenca imenovala svojega novega častnega člana, ki je šele drugi častni član zveze. To je postal mag. Franci Pivec, predsednik ZKD Slovenije v obdobju 2001- 2006, ko se je zveza obnovila, nato dva mandata njen podpredsednik in hkrati dolgoletni (tudi sedanji) predsednik ZKD Maribor. Franci ima  sicer za seboj izjemno plodno obdobje v ljubiteljski kulturi in v življenju nasploh, njegova prva članska izkaznica v kulturnem društvu Zagrad pri Celju pa je letos stara 60 let. Franci jih sicer nima dosti več.     Kategorija:  Splošno Datum:  petek, 21 April, 2017 Kraj:  Ljubljana
Izvoljeno novo vodstvo ZKD Slovenije

Izvoljeno novo vodstvo ZKD Slovenije

ZKDS, 21. april 2017 ― Na fotografiji sta nova predsednica Mija Aleš in prejšnji  predsednik Jože Osterman. Na razmeroma dobro obiskani volilni seji konference ZKD Slovenije je bila največje pozornosti deležna točka dnevnega reda volitve, ko so udeleženci po 5 letih izvolili novo ožje vodstvo Zveze, člane in nadomestne člane predsedstva in člane nadzornega odbora. Nova predsednica Zveze je postala Marija (Mija) Aleš, dolgoletna aktivistka v ljubiteljski kulturi, predsednica ZKD Kranj in podpredsednica nadzornega odbora Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, sicer pa podjetnica v dobro delujočem družinskem podjetju. Stanuje v Mavčičah pri Kranju (kot veste, so Mavčiče rojstni kraj pesnika Simona Jenka in še nekaterih drugih znanih kulturnikov) in je izjemno dejavna tudi v krajevnem okolju. Mija je prva ženska predsednica ZKD Slovenije, in če pomislimo, da gre pri ljubiteljski kulturni dejavnosti za področje, kjer je žensk kar precej več od moških, je pravzaprav zadnji čas. da se je to zgodilo.         Kategorija:  Splošno Datum:  petek, 21 April, 2017 Kraj:  Ljubljana

18. redna seja predsedstva

ZKDS, 11. april 2017 ― Osemnajsta redna seja predsedstva ZKD Slovenije v mandatu 2012- 17 je bila v torek, 24. januarja 2017 v sejni sobi na sedežu  Zveze kulturnih organizacij Slovenije v Ljubljani, Štefanova 5. Začela se je ob 10. uri in končala ob 12.20uri. Sklical jo je predsednik Jože Osterman, ki jo je tudi vodil. PRISOTNI:  Jože Osterman,Ivo Turk, Branka Bezeljak,  Milan Brecl, Alenka Bole Vrabec,  Tone Urbas, Nataša Petrovič, Danijela Hozjan, Jože Gorenc, Maja Papič. OPRAVIČILI SO SE: Danilo Štekar, Franci Pivec, Miran Rustja, Samo Stanič,Franjo Murko,Ema Tibaut, ODSOTNI:Andrej Koren,Franc Plut, OSTALI PRISOTNI:Janez Gril (član NO), Mija Aleš, predsednica ZKD Kranj, Marko Repnik, direktor JSKD Na začetku je predsedujoči Jože Osterman  posebej pozdravil novega direktorja JSKD mag. Marka Repnika in mu zaželel uspešno delo na novi funkciji.   Sprejet je bil naslednji dnevni red: 1. zapisnik 17. Redne seje in poročilo o  realizaciji sklepov 2. sklep o izvedbi volilnih opravil za izvolitev organov Zveze kulturnih društev Slovenije v obdobju 2017- 22 3. predlog programa Zveze kulturnih društev Slovenije za leto 2017 4. začetek izhajanja revije Primus 5. sprememba pravilnika o priznanjih ZKD Slovenije (uvedba Ravniharjeve nagrade) 6. predlogi za priznanja ZKD Slovenije 7. razno   K 1. točki: Na besedilo zapisnika 17.Redne seje  ni bilo nobenih pripomb. Predsednik je poročal o realizaciji sklepov prejšnje seje in dogodkih med obema sejama: Vodstvo ZKD Slovenije je tudi v jeseni spremljalo položaj v ZKD Koper. Občina se praktično do konca leta ni odzvala na pozive Zveze, da naj vendarle sporoči, kakšna je njena odločitev v zvezi s sofinanciranjem njenega delovanja v letu 2016. Zaradi preobremenjenosti, saj je postala generalna sekretarka vlade, je v vmesnem času odstopno izjavo podala predsednica Lilijana Kozlovič, predsednikovanje pa je začasno prevzel podpredsednik Ivo Turk, sicer tudi član predsedstva ZKDS. Ivo Turk je člane predsedstva infor
še novic