Podeljena Mantuanijeva nagrada in Mantuanijevo priznanje za leto 2016

Podeljena Mantuanijeva nagrada in Mantuanijevo priznanje za leto 2016

Slovensko muzikološko društvo, 10. marec 2017 ― Slovensko muzikološko društvo je na rednem občnem zboru v sredo, 8. 3. 2017,  podelilo Mantuanijevo nagrado za življensko delo na področju muzikologije dr. Edu Škulju in Mantuanijevo priznanje za izjemne dosežke na področju muzikologije dr. Nataši Cigoj Krstulović. Edo Škulj je leta 1965 diplomiral in bil posvečen v duhovnika na Teološki fakulteti v Adroguéju v Argentini, 1972 pa je doktoriral iz cerkvene glasbe na Papeškem inštitutu za cerkveno glasbo v Rimu. Od 1975 deluje v Ljubljani, mdr. kot korni vikar, organist, vodja Škofijskega glasbenega sveta, obnovil pa je tudi (l. 1945 ukinjeno) revijo Cerkveni glasbenik in jo urejal 1976-2001. Leta 1985 je postal zunanji sodelavec Muzikološkega inštituta ZRC SAZU, kjer je za zbirko Monumenta artis musicae Sloveniae pripravil (transkribiral) celoten Gallusov opus v 20 zvezkih. Predaval je na Orglarski šoli v Ljubljani, od 1993 tudi paleografijo in organografijo na Akademiji za glasbo v Ljubljani. V letih 1997-2004 je predaval kot izredni profesor zgodovino glasbe na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. E. Škulj je od 1998 znanstveni svetnik na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani.             Vseskozi je najbolj intenzivno raziskoval orgle na Slovenskem in na tem področju opravil pionirsko delo s publikacijami Orgle na Slovenskem (skupaj z Milkom Bizjakom; 1985), Orgle v frančiškanski cerkvi v Ljubljani: zgodovina in načrti (1985), Orgle v ljubljanski stolnici: zgodovina in načrti (1985), Orgle v Ljubljani (1994), Eislove orgle v Brusnicah (urednik in soavtor; 1994), Orglarstvo (Knjižnica Cerkvenega glasbenika; 1996), , Orgle in organisti v sedanji ljubljanski stolnici (2005) in Leksikon orgel in orglarjev: orgle, orglarji, skladatelji, pisci (2013). Napisal je vrsto monografij o posameznih orglarskih delavnicah: Milavčeva orglarska delavnica (2007), Zupanova orglarska delavnica (2009), Mayerjeva orglarska delavnica (2009), Naraksova orglarska delavnica (2009), Križmanova orglarska delavnica: ob 250-letnici njeg

Razpis za Mantuanijevo nagrado in Mantuanijevo priznanje

Slovensko muzikološko društvo, 4. januar 2017 ― Slovensko muzikološko društvo objavlja RAZPIS za MANTUANIJEVO NAGRADO in MANTUANIJEVO PRIZNANJE za dosežke na področju muzikologije. ​Slovensko muzikološko društvo od leta 2004 bienalno podeljuje Mantuanijevo nagrado in Mantuanijevo priznanje za dosežke na področju muzikologije. Nagrado in priznanje se podeli za izjemna prizadevanja in posebne zasluge pri stvaritvah in dosežkih, ki so sad poglobljenega raziskovalnega dela, ter bistveno prispevajo k umevanju glasbe, muzikologije ali drugih z muzikologijo sorodnih ved, oziroma k ohranjanju glasbenega kulturnega izročila. Mantuanijevo nagrado se podeli za življenjsko delo, medtem ko je Mantuanijevo priznanje namenjeno enkratnim dosežkom. Mantuanijeva nagrada in Mantuanijevo priznanje lahko prejmejo muzikologi ali drugi v stroki aktivni posamezniki in pravne osebe ali skupine, ki delujejo na območju Republike Slovenije ter med Slovenci po svetu ne glede na njihovo državljanstvo. Kandidate za nagrado in priznanje lahko predlagajo člani SMD ter strokovne organizacije in posamezniki, ki delujejo na področju muzikologije. Predlogi morajo vsebovati: ime oz. naziv predlagatelja, ime kandidata, pisno utemeljitev predloga, datum in podpis predlagatelja in v primeru pravne osebe žig predlagatelja.   Predloge sprejemamo najkasneje do vključno 2. februarja 2017 na naslov Slovensko muzikološko društvo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, s pripisom Nagrada. Dosedanji nagrajenci

Pristop k sodobni glasbi preko glasbe Nejca Kuharja

Slovensko muzikološko društvo, 25. februar 2016 ― Vljudno vabljeni na predavanje mladega skladatelja in kitarista Nejca Kuharja, ki bo potekalo v sredo 2. 3. 2016 ob 14:30 v Modri sobi Filozofske fakultete. Na predavanju, ki nosi naslov Pristop k sodobni glasbi preko glasbe Nejca Kuharja, bo glasbenik razkril svoj skladateljski pristop in pogled na sodobno sonatno formo: "Kaj je razlika med skladateljem in samo piscem »lepih« melodij? Kaj je razlika med priznanim profesionalnim skladateljem in dijakom, ki je napisal prvo skladbo v življenju? Forma. Izpeljava. Znanje. Izkušnje.Na predavanju bi rad predstavil proces skladatelja pri skladanju novega dela. Od prve ideje in inspiracije, do dejanskega sedenja za papirjem (oziroma v modernem času za računalnikom) in pisanja not. Od idej, ki so nastala po naključju ali so celo del neke anekdotne zgodbice, do idej, ki so bile previdno zasnovane. Celoten proces od začetnih skic in (morda kdaj nesmiselnih) motivov, skozi dolgotrajno obikovanje in piljenje idej do končnega produkta, s katerim je skladatelj zadovoljen.  In najbolje lahko to predstavim skozi lasten pogled in lastne izkušnje (pa tudi škodi ne, če lahko malo mojih skladb pokažem študentom!).Pravijo, da skladatelj rabi 50 procentov čustev, intuicije in lastnega kompozicijskega jezika (če citiram skladatelja Lojzeta Lebiča: srce) in 50 procentov razmišljanja, intelekta in kompozicijske obrti (spet Lebič: glava). Velik del zadnjega je seveda izbrana forma, za katero se skladatelj odloči. Za to predavanje sem si izbral meni najljubšo formo: formo, za katero so se odločili malo ne vsi znani skladatelji in je preživela skozi čas. Sonatna oblika! Vse povedano bi želel predstaviti preko analize mojih del, napisana v sodobni sonatni formi z notnimi in slušnimi primeri, na predavanju pa bi tudi nekaj malega zaigral!"  Kitarist in skladatelj Nejc Kuhar (1987) je zaključil magistrski študij kitare na dunajski Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v razredu prof. Alvara Pierrija. Iz kompozicije je magistrir

Razpis za Mantuanijevo nagrado in Mantuanijevo priznanje

Slovensko muzikološko društvo, 1. oktober 2014 ― Slovensko muzikološko društvo objavlja RAZPIS za MANTUANIJEVO NAGRADO in MANTUANIJEVO PRIZNANJE za dosežke na področju muzikologije. ​Slovensko muzikološko društvo od leta 2004 bienalno podeljuje Mantuanijevo nagrado in Mantuanijevo priznanje za dosežke na področju muzikologije. Nagrado in priznanje se podeli za izjemna prizadevanja in posebne zasluge pri stvaritvah in dosežkih, ki so sad poglobljenega raziskovalnega dela, ter bistveno prispevajo k umevanju glasbe, muzikologije ali drugih z muzikologijo sorodnih ved, oziroma k ohranjanju glasbenega kulturnega izročila. Mantuanijevo nagrado se podeli za življenjsko delo, medtem ko je Mantuanijevo priznanje namenjeno enkratnim dosežkom. Mantuanijeva nagrada in Mantuanijevo priznanje lahko prejmejo muzikologi ali drugi v stroki aktivni posamezniki in pravne osebe ali skupine, ki delujejo na območju Republike Slovenije ter med Slovenci po svetu ne glede na njihovo državljanstvo. Nagrada in priznanje sta lahko podeljena tudi posmrtno.  Kandidate za nagrado in priznanje lahko predlagajo člani SMD ter strokovne organizacije in posamezniki, ki delujejo na področju muzikologije. Predlogi morajo vsebovati: ime oz. naziv predlagatelja, ime kandidata, pisno utemeljitev predloga, datum in podpis predlagatelja in v primeru pravne osebe žig predlagatelja.   Predloge sprejemamo najkasneje do vključno 1. decembra 2014 na naslov Slovensko muzikološko društvo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, s pripisom Nagrada.Dosedanji nagrajenci

Literatura in glasba: stičišča, presečišča in zmote

Slovensko muzikološko društvo, 27. avgust 2014 ― V okviru letošnjega 29. Mednarodnega literarnega festivala Vilenica poteka s sodelovanjem našega društva XII. Mednarodni komparativistični kolokvij Literatura in glasba: stičišča, presečišča in zmote.Mednarodni znanstveni kolokvij Literatura in glasba: stičišča, presečišča in zmote nadaljuje preiskovanje medumetniških vezi, ki jih literatura spleta z drugimi umetnostmi. Na ta način kolokvij odgovarja sodobnim trendom v umetnosti, za katere je značilno stapljanje umetniških praks ter vstopanje v sfere znanosti, politike in ekonomije. Zdi se, da sta še posebno močne medsebojne vezi spletli literatura in glasba, zato bo kolokvij njuna stičišča in presečišča skušal osvetliti z interdisciplinarno povezavo muzikološke in komparativistične analize.Kolokvij se bo odvijal 5.–6. 9. 2014 v Dvorani Društva slovenskih pisateljev.  Vsebina in program kolokvija Več o letošnjem festivalu Vilenica: http://www.vilenica.si/    Vabljeni!

Predavanje: Vpliv in intertekstualnost v litvanski glasbi 20. in 21. stoletja

Slovensko muzikološko društvo, 19. maj 2014 ― Dr. Audra Versekėnaitė bo skušala razkriti, kateri primeri predhodno obstoječe glasbe so bili vpleteni v glasbo litvanskih skladateljev zadnje dekade dvajsetega stoletja in kako izposojeni material deluje v novih kompozicijah.Predavanje bo potekalo v sredo, 21. 5. 2014, ob 16.30 v učilnici 535b Oddelka za muzikologijo na Filozofski fakulteti. Predavateljica bo govorila v angleškem jeziku. Vabljeni!Preberi več

Predavanje: Povezave med kreativnostjo in duševnim zdravjem ter boleznijo

Slovensko muzikološko društvo, 4. maj 2014 ― Dr. Nico Schüler bo na primerih iz različnih umetnostnih področji predstavil, kako je kreativnost povezana z duševnim zdravjem in boleznijo. Med drugim bo govora o delih  vizualnega umetnika Vincenta van Gogha, skladatelja Roberta Schumanna, plesalca Vaslava Nižinskega, fotografa Richard Avedona in damatika Eugena O’Neila. Predavanje bo potekalo v sredo, 14. 5. 2014, ob 17.00 v Trubarjevi hiši literature. Predavatelj bo govoril v angleškem jeziku. Vabljeni!Preberi več

Predavanje: Univerzalni jezik Fabia Niederja

Slovensko muzikološko društvo, 26. marec 2014 ― Fabio Nieder bo na predavanju predstavil svoje zadnje kompozicije. Prvi del večera bo posvečen slovenskemu ljudskemu slovstvu. Skladatelj bo namreč spregovoril o skladbi Štiri slovenske ljudske za prst palec (2009). V drugem delu predvanja bo govora o klavirskem diptihu, ki ga je skladatelj napisal v preteklem letu.Predvanje bo potekalo v ponedeljek, 7. 4. 2014, ob 18.00 v prostorih Italijanskega inštituta za kulturo v Sloveniji, Breg 12. Predavatelj bo govoril v angleškem jeziku. Predavanje organiziramo v sodelovanju z Italijanskim inštitutom za kulturo v Ljubljani. Vabljeni!Preberi več  

Predavanje: Orkestrska poustvarjalnost v Ljubljani med obema vojnama

Slovensko muzikološko društvo, 10. marec 2014 ― Urška Šramel Vučina bo predstavila zgodovino delovanja petih slovenskih orkestrov (Orkestralno društvo Glasbene matice, operni orkester, Ljubljanska filharmonija, Godba Dravske divizije, Orkester Radia Ljubljana) s poudarkom na razvoju delovanja in pretresanju njihovih specifičnih vplivov na takratno glasbeno življenje.Predavanje bo potekalo v sredo, 19. 3. 2014, ob 17.00 v Trubarjevi hiši literature. Vabljeni! Preberi več

Predavanje: Srednjeveški antifonarji žičkih kartuzijanov med stabilno glasbeno tradicijo in sprememb

Slovensko muzikološko društvo, 25. februar 2014 ― Predavanje Katarine Šter  bo orisalo splošne značilnosti kartuzijanske liturgične glasbe, nato pa na podlagi izbranih primerov iz žičkih antifonarjev osvetlilo še nekatere aspekte (ne)spremenljivosti srednjeveške glasbe v Žičah. Poseben poudarek bo veljal notnim zapisom kartuzijanskega korala, na podlagi katerih si bomo poskušali predstavljati, kako je glasba v Žičah zvenela. Predavanje bo potekalo v četrtek, 6. 3. 2014, ob 17.00 v Trubarjevi hiši literature. Vabljeni! Preberi več

Predavanje na temo Donaueschingenski glasbeni dnevi

Slovensko muzikološko društvo, 7. januar 2014 ― Petra Rakić  bo predavala o zadnjem Donaueschingenskemu festivalu  Nova glasba v velikih oblikah , ki se ga je udeležila v okviru programa za štu dente  Naslednja generacija . Govora bo o povezavah z našim prostorom, estetskem premisleku o današnji glasbi, zasičenosti z informacijami, problematiki daljših in kompleksnejših glasbenih oblik, festivalskem škandalnem značaju ter sodelujočih zasedbah in skladateljih. Predavanje bo potekalo v ponedeljek, 24. 2. 2014, ob 18.30 v Trubarjevi hiši literature.  Vabljeni!      Preberi več
še novic