POZIV ZA PRISPEVKE: V ISKANJU POPOLNE HARMONIJE: TARTINIJEVA GLASBA IN GLASBENA TEORIJA V LOKALNEM IN EVROPSKEM OKVIRU

Slovensko muzikološko društvo, 4. junij 2020 ― Zaradi trenutne situacije, povezane s covid-19 in po prejemu več vprašanj se je organizacijski odbor simpozija V iskanju popolne harmonije: Tartinijeva glasba in glasbena teorija v lokalnem in evropskem okviru odločil za podaljšanje roka za posredovanje predlogov za prispevke, in sicer do 30. junija 2020. Več o simpoziju si lahko preberete tukaj: http://www.slomd.si/prireditve/simpozij-tartini/

Silvius Leopold Weiss: Trii z baročno lutnjo (koncert in predkoncertni pogovor)

Slovensko muzikološko društvo, 3. oktober 2019 ― Četrtek, 17. oktober 2019 19.00 | Mala dvorana ZRC SAZU, Novi trg 4, Ljubljana (pogovor) 20.00 | Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana (koncert) Koncert bo posvečen glasbi za redko slišano zasedbo tria z obligatno baročno lutnjo, prečno flavto in violončelom. Yasunori Imamura, Anne Freitag in Domen Marinčič bodo izvajali skladbe Bachovih sodobnikov, kot so Weiss, Falckenhagen in Martino. Slišali bomo tudi novo rekonstrukcijo Bachove sonate bwv 1030a. Na pogovoru pred koncertom bosta Tomaž Gržeta in Domen Marinčič predstavila spored, ozadje in izvajalske posebnosti skladb z obligatno lutnjo.

Predstavitev monografij s področja muzikologije, etnomuzikologije in glasbene pedagogike, ki so izšle v zadnjem letu ter medgeneracijsko srečanje

Slovensko muzikološko društvo, 3. oktober 2019 ― Sreda, 16. oktober 2019 18.00 | Kazina, Viola dvorana, Kongresni trg 1, Ljubljana V pogovoru z Mojco Menart bodo avtorji predstavili, osvetlili ali problematizirali nekatere vsebinske poudarke in vprašanja svojih znanstvenih monografij. Predstavitvi bogate znanstvene bere stroke bo sledilo medgeneracijsko srečanje muzikologov in etnomuzikologov ter srečanje alumnov Oddelka za muzikologijo Filozofske fakultete v Ljubljani.

Koncert samospevov: Aco Aleksander Bišćević

Slovensko muzikološko društvo, 3. oktober 2019 ― Torek, 15. oktober 2019 19.30 | Križanke, Viteška dvorana, Trg francoske revolucije 1, Ljubljana Ni prav pogosto, da koncert samospevov poustvari en sam izvajalec, zato bo koncertu Aca Aleksandra Bišćevića še posebej zanimivo prisluhniti. Tenorist in čembalist, ki je študiral na ljubljanski Akademiji za glasbo in salzburškem Mozarteumu, danes pa se vedno bolj uveljavlja na mednarodnih opernih in koncertnih odrih, bo izvedel niz Schubertovih samospevov. Koncert je del cikla samospevov, ki jih tradicionalno pripravlja Glasbena matica Ljubljana.

Predavanje dr. Thomasa Hochradnerja

Slovensko muzikološko društvo, 3. oktober 2019 ― Predavanje dr. Thomasa Hochradnerja Še vedno tu? Premislek o sodobnem nacionalnem in regionalnem glasbenem zgodovinopisju Torek, 15. oktober 2019 16.30 | Filozofska fakulteta UL, predavalnica 535B (5. nadstropje), Aškerčeva 2, Ljubljana Dr. Thomas Hochradner z Unverze za glasbo in dramske umetnosti Mozarteum iz Salzburga bo v predavanju ponudil razmislek o mestu in možnostih glasbenega zgodovinopisja v sodobnem, digitalnem času.
Podeljena Mantuanijeva nagrada in Mantuanijevo priznanje za leto 2016

Podeljena Mantuanijeva nagrada in Mantuanijevo priznanje za leto 2016

Slovensko muzikološko društvo, 10. marec 2017 ― Slovensko muzikološko društvo je na rednem občnem zboru v sredo, 8. 3. 2017,  podelilo Mantuanijevo nagrado za življensko delo na področju muzikologije dr. Edu Škulju in Mantuanijevo priznanje za izjemne dosežke na področju muzikologije dr. Nataši Cigoj Krstulović. Edo Škulj je leta 1965 diplomiral in bil posvečen v duhovnika na Teološki fakulteti v Adroguéju v Argentini, 1972 pa je doktoriral iz cerkvene glasbe na Papeškem inštitutu za cerkveno glasbo v Rimu. Od 1975 deluje v Ljubljani, mdr. kot korni vikar, organist, vodja Škofijskega glasbenega sveta, obnovil pa je tudi (l. 1945 ukinjeno) revijo Cerkveni glasbenik in jo urejal 1976-2001. Leta 1985 je postal zunanji sodelavec Muzikološkega inštituta ZRC SAZU, kjer je za zbirko Monumenta artis musicae Sloveniae pripravil (transkribiral) celoten Gallusov opus v 20 zvezkih. Predaval je na Orglarski šoli v Ljubljani, od 1993 tudi paleografijo in organografijo na Akademiji za glasbo v Ljubljani. V letih 1997-2004 je predaval kot izredni profesor zgodovino glasbe na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. E. Škulj je od 1998 znanstveni svetnik na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani.             Vseskozi je najbolj intenzivno raziskoval orgle na Slovenskem in na tem področju opravil pionirsko delo s publikacijami Orgle na Slovenskem (skupaj z Milkom Bizjakom; 1985), Orgle v frančiškanski cerkvi v Ljubljani: zgodovina in načrti (1985), Orgle v ljubljanski stolnici: zgodovina in načrti (1985), Orgle v Ljubljani (1994), Eislove orgle v Brusnicah (urednik in soavtor; 1994), Orglarstvo (Knjižnica Cerkvenega glasbenika; 1996), , Orgle in organisti v sedanji ljubljanski stolnici (2005) in Leksikon orgel in orglarjev: orgle, orglarji, skladatelji, pisci (2013). Napisal je vrsto monografij o posameznih orglarskih delavnicah: Milavčeva orglarska delavnica (2007), Zupanova orglarska delavnica (2009), Mayerjeva orglarska delavnica (2009), Naraksova orglarska delavnica (2009), Križmanova orglarska delavnica: ob 250-letnici njeg

Razpis za Mantuanijevo nagrado in Mantuanijevo priznanje

Slovensko muzikološko društvo, 4. januar 2017 ― Slovensko muzikološko društvo objavlja RAZPIS za MANTUANIJEVO NAGRADO in MANTUANIJEVO PRIZNANJE za dosežke na področju muzikologije. ​Slovensko muzikološko društvo od leta 2004 bienalno podeljuje Mantuanijevo nagrado in Mantuanijevo priznanje za dosežke na področju muzikologije. Nagrado in priznanje se podeli za izjemna prizadevanja in posebne zasluge pri stvaritvah in dosežkih, ki so sad poglobljenega raziskovalnega dela, ter bistveno prispevajo k umevanju glasbe, muzikologije ali drugih z muzikologijo sorodnih ved, oziroma k ohranjanju glasbenega kulturnega izročila. Mantuanijevo nagrado se podeli za življenjsko delo, medtem ko je Mantuanijevo priznanje namenjeno enkratnim dosežkom. Mantuanijeva nagrada in Mantuanijevo priznanje lahko prejmejo muzikologi ali drugi v stroki aktivni posamezniki in pravne osebe ali skupine, ki delujejo na območju Republike Slovenije ter med Slovenci po svetu ne glede na njihovo državljanstvo. Kandidate za nagrado in priznanje lahko predlagajo člani SMD ter strokovne organizacije in posamezniki, ki delujejo na področju muzikologije. Predlogi morajo vsebovati: ime oz. naziv predlagatelja, ime kandidata, pisno utemeljitev predloga, datum in podpis predlagatelja in v primeru pravne osebe žig predlagatelja.   Predloge sprejemamo najkasneje do vključno 2. februarja 2017 na naslov Slovensko muzikološko društvo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, s pripisom Nagrada. Dosedanji nagrajenci

Pristop k sodobni glasbi preko glasbe Nejca Kuharja

Slovensko muzikološko društvo, 25. februar 2016 ― Vljudno vabljeni na predavanje mladega skladatelja in kitarista Nejca Kuharja, ki bo potekalo v sredo 2. 3. 2016 ob 14:30 v Modri sobi Filozofske fakultete. Na predavanju, ki nosi naslov Pristop k sodobni glasbi preko glasbe Nejca Kuharja, bo glasbenik razkril svoj skladateljski pristop in pogled na sodobno sonatno formo: "Kaj je razlika med skladateljem in samo piscem »lepih« melodij? Kaj je razlika med priznanim profesionalnim skladateljem in dijakom, ki je napisal prvo skladbo v življenju? Forma. Izpeljava. Znanje. Izkušnje.Na predavanju bi rad predstavil proces skladatelja pri skladanju novega dela. Od prve ideje in inspiracije, do dejanskega sedenja za papirjem (oziroma v modernem času za računalnikom) in pisanja not. Od idej, ki so nastala po naključju ali so celo del neke anekdotne zgodbice, do idej, ki so bile previdno zasnovane. Celoten proces od začetnih skic in (morda kdaj nesmiselnih) motivov, skozi dolgotrajno obikovanje in piljenje idej do končnega produkta, s katerim je skladatelj zadovoljen.  In najbolje lahko to predstavim skozi lasten pogled in lastne izkušnje (pa tudi škodi ne, če lahko malo mojih skladb pokažem študentom!).Pravijo, da skladatelj rabi 50 procentov čustev, intuicije in lastnega kompozicijskega jezika (če citiram skladatelja Lojzeta Lebiča: srce) in 50 procentov razmišljanja, intelekta in kompozicijske obrti (spet Lebič: glava). Velik del zadnjega je seveda izbrana forma, za katero se skladatelj odloči. Za to predavanje sem si izbral meni najljubšo formo: formo, za katero so se odločili malo ne vsi znani skladatelji in je preživela skozi čas. Sonatna oblika! Vse povedano bi želel predstaviti preko analize mojih del, napisana v sodobni sonatni formi z notnimi in slušnimi primeri, na predavanju pa bi tudi nekaj malega zaigral!"  Kitarist in skladatelj Nejc Kuhar (1987) je zaključil magistrski študij kitare na dunajski Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v razredu prof. Alvara Pierrija. Iz kompozicije je magistrir

Razpis za Mantuanijevo nagrado in Mantuanijevo priznanje

Slovensko muzikološko društvo, 1. oktober 2014 ― Slovensko muzikološko društvo objavlja RAZPIS za MANTUANIJEVO NAGRADO in MANTUANIJEVO PRIZNANJE za dosežke na področju muzikologije. ​Slovensko muzikološko društvo od leta 2004 bienalno podeljuje Mantuanijevo nagrado in Mantuanijevo priznanje za dosežke na področju muzikologije. Nagrado in priznanje se podeli za izjemna prizadevanja in posebne zasluge pri stvaritvah in dosežkih, ki so sad poglobljenega raziskovalnega dela, ter bistveno prispevajo k umevanju glasbe, muzikologije ali drugih z muzikologijo sorodnih ved, oziroma k ohranjanju glasbenega kulturnega izročila. Mantuanijevo nagrado se podeli za življenjsko delo, medtem ko je Mantuanijevo priznanje namenjeno enkratnim dosežkom. Mantuanijeva nagrada in Mantuanijevo priznanje lahko prejmejo muzikologi ali drugi v stroki aktivni posamezniki in pravne osebe ali skupine, ki delujejo na območju Republike Slovenije ter med Slovenci po svetu ne glede na njihovo državljanstvo. Nagrada in priznanje sta lahko podeljena tudi posmrtno.  Kandidate za nagrado in priznanje lahko predlagajo člani SMD ter strokovne organizacije in posamezniki, ki delujejo na področju muzikologije. Predlogi morajo vsebovati: ime oz. naziv predlagatelja, ime kandidata, pisno utemeljitev predloga, datum in podpis predlagatelja in v primeru pravne osebe žig predlagatelja.   Predloge sprejemamo najkasneje do vključno 1. decembra 2014 na naslov Slovensko muzikološko društvo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, s pripisom Nagrada.Dosedanji nagrajenci

Literatura in glasba: stičišča, presečišča in zmote

Slovensko muzikološko društvo, 27. avgust 2014 ― V okviru letošnjega 29. Mednarodnega literarnega festivala Vilenica poteka s sodelovanjem našega društva XII. Mednarodni komparativistični kolokvij Literatura in glasba: stičišča, presečišča in zmote.Mednarodni znanstveni kolokvij Literatura in glasba: stičišča, presečišča in zmote nadaljuje preiskovanje medumetniških vezi, ki jih literatura spleta z drugimi umetnostmi. Na ta način kolokvij odgovarja sodobnim trendom v umetnosti, za katere je značilno stapljanje umetniških praks ter vstopanje v sfere znanosti, politike in ekonomije. Zdi se, da sta še posebno močne medsebojne vezi spletli literatura in glasba, zato bo kolokvij njuna stičišča in presečišča skušal osvetliti z interdisciplinarno povezavo muzikološke in komparativistične analize.Kolokvij se bo odvijal 5.–6. 9. 2014 v Dvorani Društva slovenskih pisateljev.  Vsebina in program kolokvija Več o letošnjem festivalu Vilenica: http://www.vilenica.si/    Vabljeni!
še novic