Fran Gerbič, ponov. /5/

ARS Skladatelj tedna, 8. april ― Skladateljska zapuščina Frana Gerbiča je precejšnja, žal je mnogo njegovih del še vedno v rokopisu in neizvedenih. Skladateljska zapuščina Frana Gerbiča je precejšnja, žal je mnogo njegovih del še vedno v rokopisu in neizvedenih. Gotovo so največjo priljubljenost dosegle njegove zborovske kompozicije, med njimi najbolj tiste, namenjene moškim zborom. Emil Adamič je o njih zapisal, da so napisane »v prisrčnem narodnem tonu« in še dodal: “Starček Gerbič je v teh pesmih mlad, vriskajoč fant. Srečen, ki si v pozna leta ohrani tak humor in tako prožnost. S temi srčkanimi pesmicami si je za vselej postavil svetel spomenik med vsemi pevci. To se bo kmalu pokazalo. Te pesmi je pel z narodno dušo in našle bodo pot čimprej tudi v njo. Postati morajo narodna last …” Nekatere boste slišali tudi v oddaji – z njimi bomo sklenili srečanja z Gerbičem in njegovo glasbo v tem tednu.

Fran Gerbič, ponov. /4/

ARS Skladatelj tedna, 8. april ― Sinova smrt, pa tudi lastno, precej krhko zdravje sta bila vzrok, da se je Gerbič od kariere opernega pevca poslovil in postal učitelj in dirigent. Sinova smrt, pa tudi lastno, precej krhko zdravje sta bila vzrok, da se je Gerbič od kariere opernega pevca poslovil in postal učitelj in dirigent. V Lwov, kjer je deloval, je prav takrat prišlo povabilo iz Ljubljane; tako se je,  kljub precej manjši plači odločil za domovino. V Ljubljani se je vključil  v »rojevanje« slovenskega opernega življenja in postal ravnatelj Glasbene matice. Komponirati pa ni prenehal. Tako je ustvaril tudi nekatera obsežnejša glasbena dela, med katerimi izstopa programsko zasnovana Lovska simfonija.

Fran Gerbič, 3. oddaja /pon./

ARS Skladatelj tedna, 8. april ― Življenje Frana Gebriča v tujini - v Pragi, Ulmu in Lwovu Življenje ga je vodilo v različne kraje in dežele. Iz rodne Cerknice je najprej odšel na študij v Ljubljano, nato kot mlad učitelj v Trnovo pri Ilirski Bistrici. Potem se je preselil v Prago, leta 1869 pa ga je hrvaški pisatelj Avgust Šenoa zvabil v Zagreb, da bi pel v operi. Tam je ostal devet let, nato je zbolel – s pljučnico je odšel v rojstno Cerknico. Po dveh letih premora je odšel na službovanje v nemški Ulm, nato v poljski Lwov. In se tam navdušil nad glasbo Chopina – tako je ustvaril nekatere klavirske skladbe, v katerih je čutiti pridih tega vélikega romantičnega glasbenega ustvarjalca

Fran Gerbič, 2. oddaja /ponov./

ARS Skladatelj tedna, 8. april ― Bil je eden prvih slovenskih tenoristov, ki so želi uspeh po evropskih glasbenih odrih. Ob Antonu Foersterju in Benjaminu Ipavcu je poosebljal vrh slovenske romantike, hkrati je bil prvi profesionalno izšolani slovenski glasbenik, eden prvih v vrsti velikih slovenskih tenoristov, ki so želi uspeh po evropskih glasbenih odrih. Svojo pevsko kariero je začel za časa študija v Pragi, za katerega se je odločil potem, ko je izvedel, da konservatorij na Dunaju na področju pevske pedagogike takrat ni bil ravno na najboljšem glasu. Skladateljeval pa je že pred tem, predvsem so izpod njegovega peresa najprej nastajale zborovske skladbe in samospevi.

Fran Gerbič, 1. oddaja /ponov./

ARS Skladatelj tedna, 8. april ― Gerbičevi glasbeni začetki Prva asociacija pri omembi imena tega slovenskega glasbenega ustvarjalca so verjetno čitalnice, katerih glavni namen je bil – oblikovati, razvijati slovensko besedo in prebujati narodno zavest Slovencev. Glasba je imela pomembno vlogo, še posebej petje, za katerega se zdi, da ga je tudi Gerbič imel v krvi. Kot je sam zapisal v svoji avtobiografiji, »nista bila ne oče ne mama muzikalna, prav tako ne brat in sestra, pač pa so vsi imeli dober posluh.«  Več o Gerbičevih glasbenih začetkih v oddaji, ki jo je pripravila Polona Gantar.
Darius Milhaud /5/

Darius Milhaud /5/

ARS Skladatelj tedna, 18. marec ― V Provansalsko suito je Milhaud vključil tudi nekatere foklorne elemente rojstne dežele Provanse. V zadnji oddaji o tem francoskem glasbenem ustvarjalcu bo najprej zazvenel ritmično razgiban Koncert za tolkala in mali orkester. Sledile mu bodo Trubadurske pesmi, v prevodu in interpretaciji Jožeta Stabeja in samospev Jérome et Alissa, oddajo pa bomo sklenili z orkestralno kompozicijo, imenovano Provansalska suita, v katero je Milhaud vključil tudi nekatere foklorne elemente rojstne dežele Provanse.
Darius Milhaud /4/

Darius Milhaud /4/

ARS Skladatelj tedna, 18. marec ― Preizkušal se je v različnih novostih, njegovo najuspešnejše delo pa je pravzaprav precej konvencionalno – to je Ubogi mornar. Zaradi druge svetovne vojne se je z ženo in sinom preselil v Ameriko, v Francijo se za stalno ni več vrnil. Brez nje pa tudi ni mogel – tako je izmenjaje živel v stari in novi domovini in vseskozi komponiral. Preizkušal se je v razlišnih novostih, njegovo najuspešnejše delo pa je pravzaprav precej konvencionalno – to je Ubogi mornar. Med tako imenovane tri Minutne oz. mini opere spadata tudi Zapuščena Ariadna in Tezejevo osvoboditev. Zanimivi zvočni kombinaciji malega orkestra s čembalom pa boste lahko prisluhnili v skladbi Apoteoza Moliera, s podnaslovom Suita po Baptistu Anetu.
Darius Milhaud /3/

Darius Milhaud /3/

ARS Skladatelj tedna, 18. marec ― Skladatelj, ki je danes znan predvsem po bogatem glasbenem opusu, je pisal z lahkoto in  skoraj vse glasbene zvrsti. Skladatelj, ki je danes znan predvsem po bogatem glasbenem opusu, je pisal z lahkoto in  skoraj vse glasbene zvrsti, verjetno preveč, da bi se vse ohranilo in izvajalo. Njegova glavna dela iz mladostnega obdobja po prvi svetovni vojni so baleti, ob njih se je Milhaud ukvarjal tudi z operami, filmsko in gledališko glasbo – vse to pogosto na rahlo humoren način, podobno kot Satie. Skupaj z njim, ki ga štejemo za pionirja tako imenovane »ambientalne« glasbe, je raziskoval tudi bolj tradicionalne glasbene oblike – je npr. avtor dvanajstih simfonij.  Mala simfonija za vokalni kvartet, oboo in violončelo, št.6, op. 79 spada med njegova zgodnja dela, nastala je že leta 1916. Poleg te, krajše instrumentalne kompozicije, boste lahko slišali še Judovske pesmi, op. 34 in Francosko suito za pihalni orkester, op. 248.
Darius Milhaud /2/

Darius Milhaud /2/

ARS Skladatelj tedna, 18. marec ― Ta francoski glasbeni ustvarjalec judovskega rodu naj bi s svojimi deli predstavljal tako imenovani novi pariški vzor antiromantične, antinemške in poudarjeno sredozemske glasbe svetlobe. Ta francoski glasbeni ustvarjalec judovskega rodu naj bi s svojimi deli predstavljal tako imenovani novi pariški vzor antiromantične, antinemške in poudarjeno sredozemske glasbe svetlobe. Tri Rag – capriccie je ustvaril leta 1922, leto pred premiero baleta La creation du Monde (Stvarjenje sveta). Povezujejo ju tudi nekatere harmonske in ritmične ideje, oddajo pa bo sklenila Sonata za flavto, oboo, klarinet in klavir, op. 47.
Darius Milhaud /1/

Darius Milhaud /1/

ARS Skladatelj tedna, 18. marec ― V tednu, ki je pred nami, vas vabimo k spoznavanju življenja in del Dariusa Milhauda, skladatelja, ki je zase rad rekel, da je Francoz judovskega rodu. V tednu, ki je pred nami, vas vabimo k spoznavanju življenja in del Dariusa Milhauda, skladatelja, ki je zase rad rekel, da je Francoz judovskega rodu. Ta dvojnost ga je zaznamovala za vse življenje – v umetniškem smislu gotovo pozitivno, v vsakdanjem življenju pa je zaradi judovskega rodu imel tudi veliko težav, saj je bil to čas  nacističnega preganjanja Judov. V prvi oddaji boste lahko slišali eno njegovih najbolj priljubljenih del – Scaramouche, suito za dva klavirja, ritmično obarvano delo Saudades de Brasil, Psalm 121, namenjen moškemu zboru in Štiri romance brez besed, za klavir.
Leopold Mozart /5/

Leopold Mozart /5/

ARS Skladatelj tedna, 11. marec ― Skladatelj Leopold Mozart, 5. oddaja Z začetkom glasbene kariere svojih otrok si je Leopold Mozart večkrat privoščil daljše potovalne počitnice. Za časa Hieronymusa Grafa Colloreda pa je bil vse bolj vezan na salzburški dvor. Prošnja za potovanje v Francijo mu je bila zavrnjena, tako oče kot sin sta bila zaradi tega odpuščena iz dvorne glasbene službe. Wolfgang Amadeus se je zatem odpravil v Francijo sam, s svojo materjo, ki je na potovanju umrla. Oče Leopold pa je bil sprejet nazaj na dvor, pod pogojem, da »bo s kapelnikom in drugimi pri dvorni glasbi tiho in miren«. V tej službi je ostal vse do svoje smrti, 28. maja 1787.
Leopold Mozart /4/

Leopold Mozart /4/

ARS Skladatelj tedna, 11. marec ― Skladatelj Leopold Mozart, 4. oddaja Oče Wolfganga Amadeusa Mozarta je avtor tudi precejšnjega števila vokalnih oz. vokalno-instrumentalnih del, večinoma nabožne vsebine. Ohranjenih je sedem maš, šest litanij, veliko krajših zborovskih del, pa tudi nekaj kantat in oratorijev, med njimi Der Mensch, ein Gottesmörder.
Leopold Mozart /3/

Leopold Mozart /3/

ARS Skladatelj tedna, 11. marec ― Skladatelj Leopold Mozart, 3. oddaja Mnenja glasbenih strokovnjakov o tem, kako uspešen je bil Leopold kot skladatelj, so različna. Vsekakor je bil poznan kot odličen pedagog in odločilna za njegovo uveljavitev je bila Violinska šola, ki jo je napisal leta 1755. Izšla je leto pozneje, v letu, ko se mu je rodil tudi sin Wolfgang Amadeus. In mu prinesla velik uspeh. Že kmalu je doživela dva ponatisa v nemščini – to se je zgodilo leta 1769 in 1787, leta 1766 je bila poleg tega prevedena v nizozemščino in leta 1770 v francoščino. V letih do 1760 pa je bil zelo plodovit tudi v ustvarjanju.
Leopold Mozart /2/

Leopold Mozart /2/

ARS Skladatelj tedna, 11. marec ― Skladatelj Leopold Mozart, 2. oddaja Opus Leopolda Mozarta sega od maše do opere, od serenade do naivne programske simfonije – taki sta kompoziciji Kmečka svatba in Vožnja na saneh. In kot je pozneje naročal svojemu sinu Wolfgangu, se je tudi sam držal pravila, da je »potrebno popularno komponirati!« Njegova dela so zato jasna po zasnovi, melodije so všečne in lahko razumljive, stavki so oblikovani preprosto.
Leopold Mozart /1/

Leopold Mozart /1/

ARS Skladatelj tedna, 11. marec ― Skladatelj Leopold Mozart, 1. oddaja Tokratni skladatelj tedna bo Johann Georg Leopold Mozart in vabimo vas, da skupaj z nami odkrivate in spoznavate njegovo življenje in delo. Letos namreč mineva 300 let od njegovega rojstva. Kljub temu, da je navadno »v senci« svojega, mnogo bolj slavnega sina Wolfganga Amadeusa, so njegove zasluge za razvoj glasbene umetnosti precejšnje – ne le, da je ustvaril vrsto instrumentalnih in tudi nekaj vokalnih kompozicij, ki se danes vse premalo izvajajo, je tudi avtor slovite violinske šole oz. priročnika, imenovanega Versuch einer gründlicher Violinschule.
še novic