Lahkotno v šolo ali vrtec

Ljubljanske slike, 26. januar ― Skozi resnično zgodbo učiteljice (avtorice) in njenega doživljanja vstopa v slovensko šolsko okolje, preseganja svojih omejitev v njem ter iskanja nadaljnjega vira trajnejše lahkotne ustvarjalnosti spoznamo ključ do uspeha v vlogi šolskega ali vrtčevskega delavca. Le ta se skriva v …

Poklici v zdravstvu

Ljubljanske slike, 26. januar ― Po podatkih Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) je zdravniški poklic med najdonosnejšimi. Zdravstveni tehnik V zdravstvenem domu delajo v ambulantah. Sprejemajo paciente, jih razporejajo, pripravljajo na pregled, podajajo različne informacije, vodijo zdravstveno dokumentacijo, prevezujejo rane, opravljajo …
Najstarejša veduta Ljubljane

Najstarejša veduta Ljubljane

Ljubljanske slike, 19. februar 2018 ― Najstarejša znana upodobitev Ljubljane sega v leta 1639, ko je v mestu živelo nekaj več kot 7000 prebivalcev. Njeno avtor je Giovanni Pieroni, vojaški inženir, ki je v času utrjevanja južnih in zahodnih deželnih meja izdelal serijo načrtov in vedut […]
Iz zlate dobe ljubljanskih razglednic

Iz zlate dobe ljubljanskih razglednic

Ljubljanske slike, 16. februar 2018 ― Obdobje med leti 1897 in 1918 imenujemo zlata doba razglednic. Z razvojem turizma se je zbirateljska mrzlica razširila po vsem svetu: ustanavljala so se svetovna in lokalna društva ljubiteljev razglednic, izdajale revije, prirejali svetovni kongresi in razstave ter komponirale celo […]
Duhovi na Resljevi 1

Duhovi na Resljevi 1

Ljubljanske slike, 11. februar 2017 ― V zapuščini Frana Vesela najdemo dve čudoviti fotografiji stavbe podružnice graškega podjetja A. Zankl in sinovi na Resljevi 1, kjer je dolga leta domovala ena od šestih ljubljanskih lekarn. Fran Vesel ju je posnel v začetku 20. stoletja, zanimivi pa sta tudi […]
Katoliška tiskovna palača

Katoliška tiskovna palača

Ljubljanske slike, 19. september 2016 ― Uličica med Krekovim trgom in Zmajskim mostom je že več kot dvesto let pomembno središče tiskarstva. Tu je bila leta 1797 natisnjena prva številka Lublanskih noviz Valentina Vodnika: kot piše Darinka Kladnik v knjigi Preobrazbe Ljubljane, je vzneseni Vodnik tedaj nesel […]
Podobe Kranjske, 1842-48

Podobe Kranjske, 1842-48

Ljubljanske slike, 7. avgust 2016 ― Veduta (iz ital.: pogled) je kot posebna panoga likovne umetnosti relativno nov pojav. Pri nas so se prve samostojne upodobitve pokrajine, naselij in znamenitosti pričele pojavljati šele v 17. stoletju, približno stoletje za drugimi evropskimi deželami. Pogosto so nastajale v suitah oziroma serijah, […]
še novic