Lahkotno v šolo ali vrtec

Ljubljanske slike, 26. januar 2020 ― Skozi resnično zgodbo učiteljice (avtorice) in njenega doživljanja vstopa v slovensko šolsko okolje, preseganja svojih omejitev v njem ter iskanja nadaljnjega vira trajnejše lahkotne ustvarjalnosti spoznamo ključ do uspeha v vlogi šolskega ali vrtčevskega delavca. Le ta se skriva v …

Poklici v zdravstvu

Ljubljanske slike, 26. januar 2020 ― Po podatkih Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) je zdravniški poklic med najdonosnejšimi. Zdravstveni tehnik V zdravstvenem domu delajo v ambulantah. Sprejemajo paciente, jih razporejajo, pripravljajo na pregled, podajajo različne informacije, vodijo zdravstveno dokumentacijo, prevezujejo rane, opravljajo …
Najstarejša veduta Ljubljane

Najstarejša veduta Ljubljane

Ljubljanske slike, 19. februar 2018 ― Najstarejša znana upodobitev Ljubljane sega v leta 1639, ko je v mestu živelo nekaj več kot 7000 prebivalcev. Njeno avtor je Giovanni Pieroni, vojaški inženir, ki je v času utrjevanja južnih in zahodnih deželnih meja izdelal serijo načrtov in vedut […]
Iz zlate dobe ljubljanskih razglednic

Iz zlate dobe ljubljanskih razglednic

Ljubljanske slike, 16. februar 2018 ― Obdobje med leti 1897 in 1918 imenujemo zlata doba razglednic. Z razvojem turizma se je zbirateljska mrzlica razširila po vsem svetu: ustanavljala so se svetovna in lokalna društva ljubiteljev razglednic, izdajale revije, prirejali svetovni kongresi in razstave ter komponirale celo […]
še novic