GRAČIŠČE - Spomenik padlim in žrtvam v NOB

GRAČIŠČE - Spomenik padlim in žrtvam v NOB

Simboli polpretekle zgodovine, 29. maj ― Lokacija: Slovenija; Gračišče Avtor: Ni podatka. Opis: Na kamnitem podstavku na ploščadi postavljeni trije masivni betonski kvadri s tablami z imeni, nosijo kvader z emblemom bronaste spomenice in steber iz belega istrskega kamna. Spomenik postavljen 1966, na dominantni točki na križišču glavne ceste Koper - Buzet in stranske ceste, ki vodi v vas. V bližini je Zadružni dom, Gradišče 4. Do spomenika vodijo kamnite stopnice.
BONINI - Spominsko znamenje partizanski učiteljici

BONINI - Spominsko znamenje partizanski učiteljici

Simboli polpretekle zgodovine, 3. januar ― BONINI - Spominsko znamenje partizanski učiteljici Lokacija: Slovenija; Bonini Avtor: Ni podatka. Opis: Na betonskem podstavku je postavljena črna granitna plošča z okvirjem v obliki črt iz belega peščenjaka s prirezanim zaključkom s peterokrako zvezdo. Postavljeno je bilo 29.8.1980 v spomin partizanski učiteljici Veroniki Bonin. Obeležje stoji ob cesti, med Vanganelom in Bonini, 60 m severno od hiše Bonini 30A.
BONINI - Spominsko znamenje padlemu borcu

BONINI - Spominsko znamenje padlemu borcu

Simboli polpretekle zgodovine, 24. november 2019 ― Lokacija: Slovenija; Bonini Avtor: Ni podatka. Opis: Spomenik je sezidan iz grobo obdelanih kosov sivega kamna, na sredi je vzidana črna granitna plošča z napisom in zvezdo v rdeči barvi. Odkrit je bil 4.7.1976 v spomin na tem mestu padlemu borcu Komande Mesta Koper. Spominsko znamenje stoji med cesto, ki iz Boninov pelje v Vanganel in poljsko potjo, nasproti hiše Bonini 32, v zaselku Cerej nad Bertoki.
JAMNIK - Grob narodnega heroja Lojzeta Kebeta-Štefana

JAMNIK - Grob narodnega heroja Lojzeta Kebeta-Štefana

Simboli polpretekle zgodovine, 17. november 2019 ― Lokacija: Slovenija; Jamnik Avtor: arhitekt Ferdinand Jocif Opis: Spomenik iz istrskega marmorja sestavljajo prelomljen steber, napisna plošča in grob narodnega heroja Lojzeta Kebeta-Štefana, padlega 20.10.1942. Grob je bil prvotno urejen 1948, preurejen 1962. Grob s spomenikom leži severno od vasi, zahodno nad cesto Dražgoše - Kropa, pri odcepu steze, ki vodi k cerkvi svetega Primoža.
KROPA - Spomenik kurirski postaji in padlim borcem

KROPA - Spomenik kurirski postaji in padlim borcem

Simboli polpretekle zgodovine, 9. november 2019 ― Lokacija: Slovenija; Kropa Avtor: Ni podatka. Opis: Kamnit valjast podstavek (kovaški panj) s kovanima nosilcema za spominski plošči, ki sta posvečeni delovanju kurirske postaje G12 in trem borcem, padlim 2.8.1944 v spopadu z belogardisti. Spomenik postavila 1982 Zveza borcev NOB Kropa, na urejenem platoju ob cesti Kropa-Jamnik, severno od Slovenske peči, zahodno od Krope.
BREZOVICA PRI KROPI

BREZOVICA PRI KROPI

Simboli polpretekle zgodovine, 31. oktober 2019 ― Lokacija: Slovenija; Brezovica pri Kropi Avtor: Ni podatka. Opis: Zidan okrogel čokat steber z nastavkom na vrhu. Postavljen v spomin boju Selške čete z nemškimi orožniki in desetim talcem, ki so jih Nemci 19. 4. 1943 ustrelili na tem kraju. Spomenik je 1955 odkrila Zveza borcev NOB Kropa v križišču cest Podnart - Kropa - Kamna Gorica.
še novic