BONINI - Spominsko znamenje partizanski učiteljici

BONINI - Spominsko znamenje partizanski učiteljici

Simboli polpretekle zgodovine, 3. januar ― BONINI - Spominsko znamenje partizanski učiteljici Lokacija: Slovenija; Bonini Avtor: Ni podatka. Opis: Na betonskem podstavku je postavljena črna granitna plošča z okvirjem v obliki črt iz belega peščenjaka s prirezanim zaključkom s peterokrako zvezdo. Postavljeno je bilo 29.8.1980 v spomin partizanski učiteljici Veroniki Bonin. Obeležje stoji ob cesti, med Vanganelom in Bonini, 60 m severno od hiše Bonini 30A.
BONINI - Spominsko znamenje padlemu borcu

BONINI - Spominsko znamenje padlemu borcu

Simboli polpretekle zgodovine, 24. november 2019 ― Lokacija: Slovenija; Bonini Avtor: Ni podatka. Opis: Spomenik je sezidan iz grobo obdelanih kosov sivega kamna, na sredi je vzidana črna granitna plošča z napisom in zvezdo v rdeči barvi. Odkrit je bil 4.7.1976 v spomin na tem mestu padlemu borcu Komande Mesta Koper. Spominsko znamenje stoji med cesto, ki iz Boninov pelje v Vanganel in poljsko potjo, nasproti hiše Bonini 32, v zaselku Cerej nad Bertoki.
JAMNIK - Grob narodnega heroja Lojzeta Kebeta-Štefana

JAMNIK - Grob narodnega heroja Lojzeta Kebeta-Štefana

Simboli polpretekle zgodovine, 17. november 2019 ― Lokacija: Slovenija; Jamnik Avtor: arhitekt Ferdinand Jocif Opis: Spomenik iz istrskega marmorja sestavljajo prelomljen steber, napisna plošča in grob narodnega heroja Lojzeta Kebeta-Štefana, padlega 20.10.1942. Grob je bil prvotno urejen 1948, preurejen 1962. Grob s spomenikom leži severno od vasi, zahodno nad cesto Dražgoše - Kropa, pri odcepu steze, ki vodi k cerkvi svetega Primoža.
KROPA - Spomenik kurirski postaji in padlim borcem

KROPA - Spomenik kurirski postaji in padlim borcem

Simboli polpretekle zgodovine, 9. november 2019 ― Lokacija: Slovenija; Kropa Avtor: Ni podatka. Opis: Kamnit valjast podstavek (kovaški panj) s kovanima nosilcema za spominski plošči, ki sta posvečeni delovanju kurirske postaje G12 in trem borcem, padlim 2.8.1944 v spopadu z belogardisti. Spomenik postavila 1982 Zveza borcev NOB Kropa, na urejenem platoju ob cesti Kropa-Jamnik, severno od Slovenske peči, zahodno od Krope.
BREZOVICA PRI KROPI

BREZOVICA PRI KROPI

Simboli polpretekle zgodovine, 31. oktober 2019 ― Lokacija: Slovenija; Brezovica pri Kropi Avtor: Ni podatka. Opis: Zidan okrogel čokat steber z nastavkom na vrhu. Postavljen v spomin boju Selške čete z nemškimi orožniki in desetim talcem, ki so jih Nemci 19. 4. 1943 ustrelili na tem kraju. Spomenik je 1955 odkrila Zveza borcev NOB Kropa v križišču cest Podnart - Kropa - Kamna Gorica.
LAJŠE NAD SELCI - Spomenik padlim partizanom

LAJŠE NAD SELCI - Spomenik padlim partizanom

Simboli polpretekle zgodovine, 5. julij 2019 ― Lokacija: Slovenija; Lajše nad Selci Avtor: Ni podatka. Opis: Spomenik v obliki piramidalne granitne skale, ki stoji na dvignjeni zidani ploščadi, je bil odkrit leta 1962. Na sredi ima pravokotno zglajeno ploskev, na kateri je vklesano posvetilo 17 partizanom, padlim v okolici v letih 1942-1945. Spomenik stoji nad cesto, med Kropo in Dražgošami pri odcepu za Lajše.
PODBLICA - Spomenik Viktorju Kejžarju

PODBLICA - Spomenik Viktorju Kejžarju

Simboli polpretekle zgodovine, 22. junij 2019 ― Lokacija: Slovenija; Podblica Avtor: Glej opis. Opis: Spomenik iz umetnega kamna v obliki gorečega plamena zaznamuje kraj, kjer je 28.8.1942 padel Viktor Kejžar, člana Pokrajinskega komiteja KPS za Slovenijo. Avtor 1980 odkritega spomenika je slikar grafik in kipar Vinko Tušek. Spomenik stoji zahodno nad cesto Dražgoše - Jamnik, zahodno nad Podblico, južno pred Jamnikom.
še novic