Izobraževanje o igrifikaciji in sobi pobega v šolski knjižnici

Biblioblog, 4. marec ― Na Filozofski fakulteti organizirajo izobraževanje o igrifikaciji in sobi pobega v šolski knjižnici. Če vas zanimajo psihološki in pedagoški vidiki igrifikacije, bi želeli spoznati različne pristope in orodja za pripravo igrificiranih dejavnosti, ali pa nameravate takšno dejavnost v prihodnosti razviti tudi sami, se jim pridružite v soboto, 23. 3. 2024. Rok za prijavo preko spletne aplikacije KATIS je 13. 3. 2024.   Natančnejše informacije in navodila za prijavo na izobraževanje najdete na povezavi: https://paka3.mss.edus.si/Katis/ProgramPrijava.aspx
Popoldne na oddelku BINK

Popoldne na oddelku BINK

Biblioblog, 22. september 2022 ― Vljudno vabljeni na srečanje knjižničarjev, študentov in zaposlenih na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL. V okviru dogodka, ki bo potekal 4. oktobra med 14:30 in 18:00 v predavalnici 528 na FF UL, boste lahko prisluhnili več predavanjem raziskovalcev, predavateljev in študentov. Torek, 4. 10. 2022Filozofska fakulteta, predavalnica 52814.30 – 14.40: Uvodni pozdrav14.40 – 15.20: Predavanje dr. Amy VanScoy (ZDA)15.20 – 15.50: Predstavitev raziskovalne aktivnosti na Oddelku15.50 – 16.10: Odmor16.10 – 17.30: Predstavitve zaključnih nalog študentov 16.10 – 16.20: Uvod – Vsebinski pregled nalog 16.20 – 16.30: Alja Brence - Družabne igre za mlade v splošnih knjižnicah 16.30 – 16.40: Sabina Prica - Analiza objav na TikTok profilu Mestne knjižnice Ljubljana 16.40 – 16.50: Lucija Gerbec - Spodbujanje bralne pismenosti in bralne kulture fantov v osnovni šoli 16.50 – 17.00: Maša Treven - Smernice za vsebinsko označevanje učbenikov in delovnih zvezkov v COBIB.SI 17.00 – 17.10: Lucija Nared - Etične dileme knjižničarjev pri normativni kontroli avtorjev in gesel v Sloveniji 17.10 – 17.20: Tjaša Bastič - Izzivi organiziranja in poimenovanja geografskih entitet v sistemih za organizacijo znanja17.20 – 17.30: Zaključek17.30: Klepet in druženje Zaradi omejenega števila udeležencev je potrebna predhodna prijava na: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=35DMpoD13EmQP4evWnUzjuR2v7XNFCBCnc7FkA_BcnRUQUdPVjVEVktLWUNONlJXTElNODBSWDlRUy4u
En knjižničar, en vir #1Lib1Ref #1Lib1RefCEE

En knjižničar, en vir #1Lib1Ref #1Lib1RefCEE

Biblioblog, 28. december 2020 ― YouTube predstavitev akcije CTK - Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani in uporabniška skupina Slovenski wikipedisti vas vabimo na prvo slovensko akcijo En knjižničar, en vir. Kdaj: od 15. januarja do 5. februarja 2021 Zakaj: Cilj je izboljšati kakovost in zanesljivost člankov v Wikipediji s pomočjo znanja knjižničarjev in povabiti širšo javnost, da prispeva Wikipediji z izkoriščanjem virov, ki so na voljo v knjižnicah. Kako: S to akcijo vabimo vas, knjižničarje, da v spletni enciklopediji Wikipedija dodate vir vsaj enemu članku po svoji izbiri. Zakaj knjižničarji? s svojim znanjem lahko izboljšate kakovost člankov in njihovo zanesljivost v Wikipediji ter tako izboljšate dostop do kvalitetnih informacij za svoje uporabnike. uporabnikom pomagate pri odkrivanju knjig in manj poznanih avtorjev na določenih področjih. uporabnike seznanite s kvalitetnimi viri ter jih spodbudite, da tudi oni aktivno sodelujejo na Wikipediji. Kako začeti? Knjižničarji ste vabljeni, da preprosto dodate vsaj en vir v Wikipedijo. Sledite naslednjim navodilom: (na voljo tudi tukaj). ustvarite račun na Wikipediji (če ga še nimate), izberite članek (lahko ga izberete iz seznamov slovenske Wikipedije: Članki s trditvami brez navedenega vira, Članki, ki potrebujejo dodatne sklice, Z viri nezadostno podprti članki, Biografije živečih oseb brez virov, Članki, ki potrebujejo zanesljive vire ali pa iz angleške s pomočjo orodja Citation Hunt), oglejte si opombe s sklici in preverite, ali lahko dodate zanesljiv vir, ki dodal nove informacije, dodajte kvaliteten vir iz svoje zbirke (upoštevajte pravila kako navajati vire), v povzetek urejanja dodajte oznaki #1Lib1Ref in #1Lib1RefCEE. Kako še lahko pomagate? S promocijo akcije drugim knjižničarjem in zainteresiranim uporabnikom, saj boste s tem ozavestili in naučili uporabnike, kako uporabljati Wikipedijo, ter kako najti in izboljšati članke. Z dodajanjem zanesljivih citatov v Wikipedijo boste

SKUPNOSTNA ZNANOST: RAZISKOVANJE KOT NUJNA SESTAVINA VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA

Biblioblog, 3. november 2020 ― Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Centralno medicinsko knjižnico Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani ter v sodelovanju s kompetenčnim centrom Odprta knjižnica prireja strokovno srečanje “Pogled na odprto znanost 2020” SKUPNOSTNA ZNANOST: RAZISKOVANJE KOT NUJNA SESTAVINA VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA http://odprta-knjiznica.si/pogled-na-odprto-znanost/ Srečanje bo v živo na YouTube brez prijave: https://youtu.be/cTDdZK--W84 10.11.2020 ob 10.00 Twitter: #os20lju sli.do koda: #OS1110 Raziskovanje se pojavlja kot nujna sestavina vsakdanjega življenja, ko se posameznikom in družinam odpirajo različne možnosti in alternative v domačem okolju in širšem prostoru. Skupnostna znanost (citizen science), ki v raziskovalno delo profesionalnih raziskovalcev vključuje izkustveno znanje vse širšega kroga nepoklicnih, laičnih raziskovalcev in prebivalcev na sploh, pridobiva vse večji pomen v raziskovalnem okolju kot tudi v skupnosti nasploh.  Temeljno poslanstvo skupnostne znanosti je deljenje znanja. Vključevanje laičnih raziskovalcev v raziskovalne projekte skupnostne znanosti lahko predstavlja most med lokalno skupnostjo in raziskovalnimi organizacijami. Seznanjanje s konkretnimi izkušnjami služi profesionalnim raziskovalcem za preverjanje teoretskih postavk in kot vir novih idej na njihovih področjih delovanja. In nenazadnje, skupnostna znanost omogoča razumevanje znanstvenega dela ter enostavnejšo aplikacijo rezultatov tega dela v življenje širše skupnosti.  Visokošolske knjižnice imajo pomembno vlogo pri delovanju skupnostne znanosti. S svojim delovanjem spodbujajo povezovanje med raziskovalci in širšo skupnostjo ter s tem lahko postajajo nekakšen inkubator projektov skupnostne znanosti. Predavatelji letošnjega srečanja prihajajo iz Danske, Velike Britanije, Nemčije in iz Slovenije. Predstavljene bodo dobre prakse na tem področju, ob zaključku bo tudi krajša razprava v obliki panela. Program: 10:00 – 10:25 The Int
Razpis za delovno mesto bibliotekarja/ke

Razpis za delovno mesto bibliotekarja/ke

Biblioblog, 3. november 2020 ― Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana razpisuje delovno mesto bibliotekarja/ke. Pogoji: univerzitetna strokovna izobrazba VII/1. ali VII/2. stopnje družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri; 3 leta na podobnih delovnih mestih na področju raziskovalne, izobraževalne ali kulturne dejavnosti; strokovni izpit bibliotekarske stroke; licenca COBISS ter dobro poznavanje sistema COBISS – dovoljenje A (za vzajemno katalogizacijo) ter dovoljenja B1, B2 in C; aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika; poznavanje okolja Microsoft Windows, Office in spleta. Kompetence oz. znanja: dobre komunikacijske in organizacijske sposobnosti; sposobnost individualnega in skupinskega dela; odgovornost, artikuliranost, iznajdljivost, samoiniciativnost, ustvarjalnost, natančnost in samostojnost. Področje dela bo obsegalo  naloge na dveh strokovnih področjih: Knjižnica in dokumentacija: vodenje knjižnice in dokumentacije; nabava in izposoja knjižničnega gradiva ter drugih informacijskih virov; skrb za strokovno vzdrževanje, inventuro, odpis, arhiviranje, hrambo in varovanje knjižničnega gradiva v skladu z zakonodajo in stroko; spremljanje knjižnih novosti in obveščanje o njih delavcev inštituta; bibliografska opisna in vsebinska obdelava gradiva v sistemu COBISS, izdelava bibliografij raziskovalcev; sodelovanje pri izobraževanju uporabnikov knjižnice ter nudenje le-tem pomoč pri uporabi informacijskih virov; skrb za izposojo in posredovanje gradiva uporabnikom, vodenje evidence nabavljenega, izposojenega, vrnjenega in odpisanega knjižničnega gradiva ter zbiranje in obdelovanje statističnih podatkov o delu knjižnice; skrb za razvoj in digitalizacijo poslovanja v knjižnici; skrb za promocijo knjižnice ter za sodelovanje z drugimi knjižnicami doma in v tujini; spremljanje in prijave na razpise s področja financiranja oz. sofinanciranja delovanja knjižnice oz. nakupa gradiva; opravljanje drugih

Informacije v zvezi s prepovedjo ponujanja storitev v knjižnicah

Biblioblog, 23. oktober 2020 ― http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2177 https://www.gov.si/novice/2020-10-23-111-dopisna-seja-vlade-republike-slovenije/ Kakor razumemo, odlok vlade (glej spodaj) prepoveduje ponujanje storitev. Izjem je kar nekaj, knjižnice pa niso med njimi. Dovoljen (neglede na dejavnost - se pravi tudi za knjižnice) je osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, a le pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik s potrošniki, v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Prav tako je potrebno upoštevati vsa druga higienska priporočila Ministrstva za zdravje in NIJZ. Dovoljena je tudi prodaja na daljavo (npr. spletna prodaja, naročilo po telefonu), kot jo ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov. Določilo o številu oseb v zaprtih prostorih velja le za izjeme v katerih se izvaja ponudba ter prodaja blaga in storitev (kar knjižnice niso). Drug odlok vlade pa prepoveduje tudi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. To vpliva na šolske in visokošolske in univerzitetne knjižnice. Izjeme, ki jih predvideva odlok pri zbiranju, veljajo za javne uslužbence, zaposlene v zavodih in posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (na primer podjemne ali avtorske pogodbe), člane organov zavodov. Knjižnice so se odločile za različne načine delovanja. Napišite nam, kako deluje vaša knjižnica.

Obstoječa knjižničarska "društva" NE DELUJEJO!

Biblioblog, 20. oktober 2020 ― Skušal sem pozabiti na preteklost in vseeno nekaj narediti za tiste knjižničarje, ki se trudijo vsaj s tem, da so del "društva". Pred letom sem se včlanil v lokalno "društvo" in sodeloval z novo predsednico. Napisali smo javno pismo. Spodbudil sem začetek postopka za ponovno aktiviranje sekcije za izobraževanja in kadre pri "zvezi". Ko pa smo knjižničarji najbolj potrebovali enoten glas pri delovanju knjižnic, tega ni bilo. Med epidemijo so vsi "vodilni" preprosto le nehali delati. Nič sestankov, nič sklepov, nič izjav. Celo uradne volilne postopke, so enostavno (nezakonito) ignorirali!  Na domači strani in na Facebook-u "zveze" pa od aprila le pesmica! 22. maja je prišlo obvestilo:  Strokovno posvetovanje sekcij je prestavljeno v leto 2021, dan specialnih knjižnic je odpovedan, dan dobrih praks in srečanje potujočih knjižnic sta prestavljena na jesenski termin, v kolikor bo izvedba mogoča. Trenutno je na prvi strani objavljeno: Sporočamo vam, da je program ZBDS za leto 2020 spremenjen zaradi znanih okoliščin. Strokovno posvetovanje sekcij je prestavljeno v leto 2021, dan specialnih knjižnic je odpovedan, dan dobrih praks in srečanje potujočih knjižnic sta prestavljena na jesenski termin, v kolikor bo izvedba mogoča.Hvala vam za razumevanje in ostanite zdravi. Po koncu epidemije smo čakali na to, da bodo končno povedali, kaj so pripravili v tem času: pa je prva novica ljubljanskega "društva" (šest mesecev po začetku epidemije) -  intervju z članoma vodstva. O njihovih "dosežkih". Nato pa novica - dve dolgoletni članici in nedavni članici vodstva in žal tudi "urednici" Knjižničarskih novic bosta s pomočjo "društva" (prostor, reklamiranje) za člane "društva" izvedli komercialni dogodek. Pred leti sem tudi jaz za knjižničarje izvajal delavnice, s svojim znanjem, ki ga nisem dobil v knjižnici, ampak seveda nisem pomislil na to, da bi jih kolegom zaračunal. In ob ponovni razglasitvi epidemije? Ponovno popolna tišina! Tako je vse skupaj le še ena potrditev tega

Vabilo na posvet - 23 točk: ravnanje z raziskovalnimi podatki

Biblioblog, 5. oktober 2020 ― Vabimo vas k sodelovanju na posvetovalni delavnici o pripomočku za knjižničarje (in druge), ki se pri svojem delu srečujejo z raziskovalnimi podatki. V ožji ekipi RDA vozlišča smo zadnje tedne prilagajali znani RDA dokument 23 Things: Libraries for Research Data, na posvetu bi ga radi preverili in izboljšali za slovenske knjižničarje.  Slovenska verzija zaobjema 10 tem in skupno 23 točk z viri, orodji in napotki. Poleg dokumenta, ki ga bo mogoče natisniti, načrtujemo tudi spletno različico, obe pa nameravamo redno posodabljati. Na delavnici bomo predstavili ozadje dokumenta in se poglobili v posamezne točke, da bo dokument čim bolj jasen in uporaben. Osnutek prilagamo v priponki, pripravili pa smo tudi različico, v katero lahko že vnesete opombe in predloge, tako vsebinske kot slogovne (to najlažje storite tako, da v zgornjem desnem kotu način urejanja spremenite v "Predlogi"): https://docs.google.com/document/d/1H-ROWgeURy9k7NbmWzh0tBzwMADHCqyF493gP_Q1T74/edit?usp=sharing Posvet na daljavo bo 8. oktobra 2020 ob 9. uri, trajal pa bo 90 minut. Prosimo, da nam svojo udeležbo potrdite s sporočilom na arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si. Lep pozdrav v imenu delovne skupine!

Prireditve v knjižnicah

Biblioblog, 4. junij 2020 ― Avtorica prispevka: Nina Svetelj, vodja službe za prireditve, Mestna knjižnica Kranj Knjižnice smo v zadnjih letih postale pomemben ponudnik kulturnih vsebin, med katere sodijo predavanja, pogovori, potopisi, delavnice, razstave, izobraževanja, … Dogodki so brezplačni in zelo raznoliki. Ponudba prireditev seveda odseva politiko knjižnice, saj so te širše oglaševane, da privabijo obiskovalce. Vsaka knjižnica vodi svojo politiko ali pa se odziva zgolj na ponudbe, ki redno prihajajo na elektronske naslove knjižnic. Skozi leta smo iz enega dogodka na mesec v Mestni knjižnici Kranj prišli na minimalno tri dogodke za odrasle na teden. Poleg tega so se vsak dan organizirale tudi prireditve za otroke. Taka množica dogodkov hote ali nehote seveda sporoča javnosti pogled knjižnice na svet okoli sebe. Prva stvar, ki smo se je morali naučiti, je bila sposobnost reči "ne, tega ne želimo v naši knjižnici." Naslednje pa je bilo uredniško iskanje prireditev oziroma gostov, ki jih kot knjižnica predstavljamo v našem lokalnem okolju. Seveda se hkrati odzivamo tudi na ponudbe, ki jih redno prejemamo, saj vsemu sami seveda ne moremo slediti. V Mestni knjižnici Kranj sezona rednih prireditev poteka od sredine septembra do konca maja. Poleti naredimo koncept rednih sklopov in jim določimo termine, ki se jih poskušamo držati čez sezono. Če se vmes pojavi aktualna tema, ki jo želimo nagovoriti, se temu prilagodimo. Sem sodi na primer Teden splošnih knjižnic, praznovanje Prešernovega dne v Kranju, domoznanski september, svetovni dan prostovoljcev … Dogodke delimo na več kategorij. Take, kjer knjižnica nastopi kot organizator in poskrbi za ves protokol - to pomeni, da naredi koncept in izbere ter povabi goste. Druge dogodke pripravljamo kot soorganizatorji in se pred izvedbo domenimo za način sodelovanja. Občasno se v naši knjižnici odvijejo tudi dogodki, kjer je organizator samo zunanji izvajalec. V tem primeru uredniško presodimo ali dogodek sodi v naš program ali ne. Če se zanj ne od

Dogodki v splošnih knjižnicah - je sploh kje meja?

Biblioblog, 11. marec 2020 ― Na Facebook strani ene od splošnih knjižnic smo zasledili, da bo v knjižnici potekalo: "...Edino predavanje, na katerem je nor tisti, ki še vedno misli, da nezemljani ne obstajajo... Pogovor o vesoljskih bazah, skritih sistemih, civilizacijah, pomembnejših dogodkih, ki se dogajajo prav zdaj in drugih stvareh, ki jih ne najdete na nobeni strani, v nobeni knjigi, saj je Matjaž v direktni telepatski povezavi z višjimi bitji in je izbran, da posreduje skrite informacije..."  Dogodek se odvija v knjižnici. Knjižnica mu daje platformo, s tem podporo in z njim deli ugled! Nikogar ne zanima kdo točno je organizator in pod kakšnimi pogoji je knjižnica oddala prostore. Na straneh organizatorja smo zasledili celo, da je organizator zahteval 20 EUR prispevka!Pred časom smo zasledili tudi, da v knjižnicah predstavljajo "čudežno" zdravilno prakso. Tega bo žal vedno več. Je to prav? Je to dobro za ugled knjižnice?  Knjižnica bi morala od organizatorja zahtevati, da na vseh oglasih napiše, da knjižnica ni organizator in ne podpira vsebine. Knjižnica v našem primeru pa je ta dogodek celo oglaševala na svoji Facebook strani! V kolikor knjižnica komercialno oddaja prostore, mora to delati pod pogoji, ki so določeni v zakonodaji in tako ne more diskriminirati med najemniki. Vendar to postavlja knjižnico v zelo slabo luč. Kakšen je torej razlog, da knjižnica sploh daje prostore v najem? Ali to lahko škoduje njeni podobi? Ali finančne koristi odtehtajo težave z ugledom? Ali bi bila rešitev za knjižnice, da je knjižnica vsakič so-organizator? Tako bi lahko enostavno določila pogoje kakšni dogodki se lahko odvijajo v prostorih knjižnice. Po našem mnenju bi morali na vsa ta vprašanja dobiti odgovore v etičnem kodeksu slovenskih knjižničarjev, ki bi lahko pomagal knjižnicam pri odločitvah, kakšne vsebine se lahko odvijajo v njihovih prostorih. Pa si knjižnice z njim pri teh vprašanjih sploh ne morejo pomagati. Po slovenski navadi pa se je vodstvo knjižnice zavilo v molk in ne daje izj

Delavnica Ravnanje z raziskovalnimi podatki, 11. marec, MIZŠ - NOVO - IZVEDBA PREKO SPLETA!

Biblioblog, 6. marec 2020 ― V skladu z napotki UL bo delavnica izvedena na daljavo, z začetkom ob 9. uri. Za udeležbo se je treba prijaviti. Zadnji del delavnice bo posvečen dokumentu 23 Things For Research Data Management. Gre za uveljavljen pripomoček v obliki zbirke praktičnih spletnih virov, ki uporabnike (prvotno knjižničarje) opremljajo z znanji za ravnanje z raziskovalnimi podatki. Osnovna verzija je bila prvič objavljena leta 2015, prevedena v več jezikov, pred kratkim tudi v hrvaškega, in nadgrajena v interaktivno spletno usposabljanje. Trenutno se zaključuje temeljna nadgradnja, ki jo izvaja nizozemska skupina pod okriljem Nacionalne koordinacijske točke za ravnanje z raziskovalnimi podatki (LCRDM). Vabimo k ogledu njihovega prvega rezultata, v pripravi pa so še verzije, namenjene določenim ciljnim skupinam (mdr. raziskovalcem in doktorandom, podatkovnim knjižničarjem, informatikom, odločevalcem). Zbrani viri bodo ob zaključku projekta dostopni v spletnem orodju, ki mu lahko prispevamo tudi slovenske vire ali slovenske prevode najbolj bistvenih točk. Cilj zadnjega dela delavnice je, da za posamezne teme (svetovanje, učni viri, načrti ravnanja z raziskovalnimi podatki, metapodatki, podatkovni repozitoriji, podporne skupnosti, deljenje podatkov, citiranje podatkov) zberemo čim več kakovostnih virov, ki izhajajo ali pa so relevantni za slovenski raziskovalni prostor. Delo bo potekalo v skupinah, vsaka skupina pa se bo posvetila eni temi. Vabljeni, da že pred delavnico razmislite, kateri skupini bi se želeli pridružiti in katere vire informacij o raziskovalnih podatkih morda že uporabljate. Iz zbranega gradiva bomo v vozlišču pripravili izroček po vzoru 23 Things v slovenščini in vas obvestili o njem. V skladu z napotki UL bo delavnica izvedena na daljavo, z začetkom ob 9. uri. Za udeležbo se je treba prijaviti.

Razpis kandidacijskega postopka za predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre ZBDS do izteka mandatnega obdobja 2017-2021

Biblioblog, 21. februar 2020 ― Razpis kandidacijskega postopka za predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre ZBDS do izteka mandatnega obdobja 2017-2021 V kandidacijskem postopku se kandidira kandidate za naslednjo funkcijo: predsednik Sekcije za izobraževanje in kadre. Kandidacijski postopek vodi in izvaja Upravni odbor ZBDS. Kandidate kandidirajo redni člani ZBDS. Kandidati morajo biti potrjeni s strani izvršilnih organov rednih članov ZBDS in se morajo s kandidaturo strinjati. Kandidira lahko tudi posameznik, ki dobi pisno podporo najmanj polovice vseh članov Upravnega odbora ZBDS. Kandidati morajo biti člani enega od rednih članov ZBDS. Od kandidatov se pričakuje, da bodo v primeru izvolitve aktivno delovali v organih in delovnih telesih ZBDS ter da bodo v polni meri odgovorni za opravljanje funkcije. Kandidacijski postopek poteka od 21. 2. do 21. 4. 2020. Kandidature se podajo na obrazcih, ki so priloga razpisa. Priloge: Rokovnik kandidacijskega postopka in volilnih opravil za predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre ZBDS do izteka mandatnega obdobja 2017-2021 Obrazec 1 – Kandidatura za predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre ZBDS do izteka mandatnega obdobja 2017-2021 (redni člani ZBDS) Obrazec 2 – Kandidatura za predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre ZBDS do izteka mandatnega obdobja 2017-2021 (posamezniki) Obrazec 3 - Podpora kandidatu za predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre ZBDS do izteka mandatnega obdobja 2017-2021 (posamezniki) Obrazec 4 – Izjava kandidata Obrazec 5 – Biografija kandidata Izpolnjeni obrazci se pošljejo do 21. 4. 2020 na naslov: Polona Marinšek, Turjaška 1, 1000 Ljubljana

Delavnica o ravnanju z raziskovalnimi podatki

Biblioblog, 20. februar 2020 ― RDA vozlišče Slovenija vabi na delavnico o ravnanju z raziskovalnimi podatki, ki bo 11. marca 2020 ob 9. uri v Veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Masarykova cesta 16, Ljubljana). Načrti ravnanja z raziskovalnimi podatki se v evropskem raziskovalnem prostoru uveljavljajo kot ključni dejavnik odgovornega ravnanja s podatki. Načrt ravnanja deluje kot opora raziskovalni skupini pri zbiranju, analizi in objavi podatkov, pomembno pa podpira tudi dolgotrajno hrambo podatkov, njihovo ponovno rabo in dostop do raziskovalnih rezultatov. Na delavnici bodo udeleženci spoznali: izbrane primere uveljavljenih predlog načrtov ravnanja z raziskovalnimi podatki, orodja, ki so nam lahko v pomoč pri pripravi načrtov, postopke štirih slovenskih repozitorijev, ki omogočajo hranjenje in dostop do podatkov, priporočila mednarodnega združenja za raziskovalne podatke Research Data Alliance, ki pomembno usmerjajo razvoj svetovnega ekosistema FAIR in odprto dostopnih raziskovalnih podatkov, ter sodelovali pri oblikovanju slovenske različice 23 Things: Libraries for Research Data. Delavnica je namenjena raziskovalcem, podpornim službam v raziskovalnih institucijah, knjižničarjem in drugim strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z raziskovalnimi podatki. Delavnica je del aktivnosti RDA vozlišča Slovenija, ki ga s podporo projekta RDA EU 4.0 koordinira Arhiv družboslovnih podatkov. Delavnica je brezplačna. Zaradi lažje organizacije prosimo za prijavo preko spletnega obrazca do 4. marca. Več informacij o dogodku je na voljo na povezavi. Na voljo je tudi program. Vljudno vabljeni!

Sekcija za izobraževanje in kadre ZBDS - razpis za predsednika bo kmalu objavljen!

Biblioblog, 18. februar 2020 ― V petek 14. 2. 2020 je UO ZBDS na seji obravnaval predlog Biblioteama in soglasno sprejel sklep, da se čimprej objavi razpis za predsednika Sekcije za izobraževanje in kadre ZBDS. Kandidate kandidirajo redni člani ZBDS (lokalna društva - npr. DBL). Kandidati morajo biti potrjeni s strani izvršilnih organov rednih članov ZBDS (lokalnih društev - npr. DBL) in se morajo s kandidaturo strinjati. Kandidira lahko tudi posameznik, ki dobi pisno podporo najmanj polovice vseh članov Upravnega odbora ZBDS. Kandidati morajo biti člani enega od rednih članov ZBDS (lokalnega društva - npr. DBL). Od kandidatov se pričakuje, da bodo v primeru izvolitve aktivno delovali v organih in delovnih telesih ZBDS ter da bodo v polni meri odgovorni za opravljanje funkcije. V obrazcu bo tudi priloga Biografija kandidata, ki vsebuje kratko biografijo kandidata in kratek opis kvalificiranosti kandidata za predlagano funkcijo

Sekcija za izobraževanje in kadre ZBDS: Načrt dela 2020 - 2021

Biblioblog, 5. februar 2020 ― Glede na rezultate spletne ankete, ki jo je v začetku januarja 2020 izvedel Biblioblog, vsaj 25 oseb, ki jih zanima knjižničarstvo, meni, da ZBDS potrebuje delujočo Sekcijo za izobraževanje in kadre (SIK). Sekcija je pred leti že imela več kot 50 članov. Sedaj pa žal ne deluje in se vanjo ni možno niti vpisati (torej ima trenutno 0 članov). Želimo si, da bi ZBDS čimprej na svoji spletni strani omogočil pristopno izjavo za članstvo v SIK. Glede na to, da bo leto 2021 volilno leto v ZBDS (trenutno vodstvo ima mandat 2017-2021), bi bilo dobro, da do takrat že delujejo vse sekcije. Če sekcija ne bo delovala, ne bo sprejetega programa za leto 2021 (oddan mora biti do 30. novembra 2020). Ker je volilno leto šele leta 2021, bo tako brez delujoče sekcije program mogoč šele za leto 2022, kar pomeni še 2 leti nedelovanja sekcije!  O izobraževanju knjižničarjev smo na Biblioblogu že govorili pred točno 11 leti! Opozorimo še na 76. člen statuta ZBDS, ki pravi: Strokovni odbor lahko predlaga ukinitev sekcije, če je v obdobju zadnjega leta delovanja imela manj kot 10 članov. SIK najprej potrebuje predsednika_co. Biblioteam bo zato čimprej predlagal tudi kandidata_ko za predsednika_co oz. koordinatorja_ico, ki je pripravljen_a sprejeti vodenje SIK za eno leto. Zbiramo tudi prijave za člane izvršnega odbora. Delovanje SIK pa bo bolj transparentno, če bo že imel načrt dela. Zato smo člani Biblioteama pripravili tudi osnutek programa dela SIK za leto 2020: Sekcija za izobraževanje in kadre ZBDS Načrt dela 2020 – 2021 (osnutek) Sekcija  proučuje in razrešuje teoretična in praktična vprašanja na področju izobraževanja in usposabljanja za knjižničarje in informacijske strokovnjake na podlagi raziskav in strokovne prakse. Služi knjižničarjem, učiteljem informacijske znanosti, praktikom in vodilnim, ki so odgovorni za izobraževanja. Ustrezno izobraženi, ustrezno usposobljeni strokovnjaki, ki se nenehno učijo, so pogoj za učinkovite informacijske storitve. Izobraževanje in
še novic