Množimo znanje, eTorbo na rame!

COBISS, 8. april ― Nič novega ne rečem, če povem, da lajf je borba. V njem do ciljev vodita pogum in dobra torba, v kateri je par modrih misli in še nekaj fresh besed – vse to v e-torbi skupaj ti ponuja internet. Če jo odpreš, se lahko ti marsikaj dogaja. Prisluhni, kaj povesta ti Prešeren in Masayah, … Preberi več "Množimo znanje, eTorbo na rame!"

Slovenska narodna čitalnica v Clevelandu

COBISS, 2. april ― V okviru 3-mesečnega raziskovalnega dela na Kent State University (Ohio, ZDA) sem si želela, da se na cvetno nedeljo leta 2022 odpravim v Cleveland. Cvetna nedelja je med ameriškimi Slovenci in njihovimi potomci znana po tem, da se za ta praznik oblečejo v slovenske narodne noše in v slovesnem sprevodu v cerkev nosijo zelenje, cvetje … Preberi več "Slovenska narodna čitalnica v Clevelandu"

Biografska skica o dr. Tvrtku Matiji Šercarju ob njegovi 85-letnici

COBISS, 27. marec ― Dr. Tvrtko Šercar kljub častitljivemu življenjskemu jubileju vsak dan prihaja na Institut informacijskih znanosti v Mariboru, kjer ima še zmeraj svoj delovni prostor z računalnikom. Tam študira, razmišlja in piše, kar ga v življenju resnično veseli in izpolnjuje. Ta zapis, ki predstavlja le skico njegove bogate poklicne poti, objavljamo na njegov rojstni dan. S tem … Preberi več "Biografska skica o dr. Tvrtku Matiji Šercarju ob njegovi 85-letnici"

Rezultati ankete Uporaba COBISS Cat

COBISS, 22. marec ― Aplikacija COBISS Cat je v produkciji že od februarja 2023, zato smo po dobrem letu (v drugi polovici februarja 2024) med slovenskimi katalogizatorji izvedli anketo o uporabi te aplikacije. Zanimalo nas je, v kolikšni meri so knjižnice seznanjene s programsko opremo COBISS Cat, koliko jo uporabljajo, ali so pri tem razlike glede na vrsto knjižnice, … Preberi več "Rezultati ankete Uporaba COBISS Cat"

Tudi IZUM je partner v Mreži občanske znanosti

COBISS, 11. marec ― V številnih državah po svetu tisoči prostovoljcev brez finančnega nadomestila zbirajo, komentirajo in analizirajo podatke v okviru skupnih projektov. So del svojevrstnega mednarodnega gibanja, ki mu pravimo občanska znanost. Poleti 2023 je tudi IZUM postal partner v Mreži občanske znanosti, saj podpira načela in prakso odprte znanosti, zato namerava v prihodnje podpirati občanske raziskovalce pri … Preberi več "Tudi IZUM je partner v Mreži občanske znanosti"

Domoznansko gradivo v Univerzitetni knjižnici Maribor

COBISS, 4. marec ― Domoznanska dejavnost ima v Univerzitetni knjižnici Maribor (dalje UKM) dolgoletno tradicijo, saj je knjižnica nastala iz domoznanskih potreb. Tako je leta 1903 nastala Knjižnica Zgodovinskega društva za slovensko Štajersko, ki je bila specialna zgodovinska, domoznanska in znanstvena knjižnica. Leta 1958 je bil sprejet statut, v katerem je bila Študijska knjižnica opredeljena kot osrednja znanstvena knjižnica … Preberi več "Domoznansko gradivo v Univerzitetni knjižnici Maribor"

Konferenca SC23 – The International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis

COBISS, 20. februar ― Z vami bi rada delila svoje izkušnje ob obisku SC23, Mednarodne konference za visoko zmogljivo računalništvo, omrežje, shranjevanje in analizo, ki je potekala teden dni (od 11. do 17. novembra 2023) v Denverju, ZDA. SC23 je bila odlična priložnost za spoznavanje najnovejših dosežkov in trendov na področju visoko zmogljivega računalništva (angl. high performance computing ali … Preberi več "Konferenca SC23 – The International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage, and Analysis"

Po novo znanje v spletno učilnico – izkušnja s spletnim tečajem Osnove obdelave gradiva za bibliografije raziskovalcev

COBISS, 6. februar ― Med 13. in 16. 11. 2023 je IZUM izvedel spletni tečaj Osnove obdelave gradiva za bibliografije raziskovalcev, ki se ga je udeležilo 14 udeležencev. Sama sem se s tovrstno obliko tečaja srečala prvič in po začetnem skepticizmu lahko rečem, da sem navdušena. Tečaj je namenjen knjižničarjem, ki vodijo bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS, in obsega naslednje tematike: … Preberi več "Po novo znanje v spletno učilnico – izkušnja s spletnim tečajem Osnove obdelave gradiva za bibliografije raziskovalcev"

Učbeniški sklad v osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom ter posebnim programom vzgoje in izobraževanja

COBISS, 23. januar ― Na osnovni šoli Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica izobražujemo učence s posebnimi potrebami. Izvajamo prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom (v nadaljevanju NIS) ter posebni program vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju PPVI). Izvajamo še program domske vzgoje ter mobilno specialnopedagoško službo. V tem prispevku se bom osredotočila na programa NIS in PPVI, saj … Preberi več "Učbeniški sklad v osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom ter posebnim programom vzgoje in izobraževanja"

Računalniške delavnice za otroke v IZUM‑u

COBISS, 11. december 2023 ―   Usklajevanje zasebnih in poklicnih obveznosti je v sodobnem času izziv za vsakega zaposlenega in podjetja oziroma ustanove. Tudi na Institutu informacijskih znanosti (IZUM) z nekaterimi ukrepi in storitvami omogočamo kvalitetnejšo izrabo časa in prijaznejše delovno okolje. Ena izmed storitev so tudi računalniške delavnice za osnovnošolce staršev, zaposlenih na IZUM-u, in jih izvajamo v času … Preberi več "Računalniške delavnice za otroke v IZUM‑u"

Blogi so za knjižnice in za knjižničarje

COBISS, 1. december 2023 ― Sodobne knjižnice z orodji, kot so preprosti dostop do katalogov, baz podatkov in drugih podatkov, že zagotavljajo informacije o dragocenih virih, ki jih hranijo. Blogi oziroma spletni dnevniki pa so priročna orodja, ki omogočajo takojšnjo objavo na spletu in preprosto posodabljanje vsebin. Blogi so tako uporabni pri širjenju in uporabi informacij ter obveščanju uporabnikov o … Preberi več "Blogi so za knjižnice in za knjižničarje"

COBISS Lib v praksi – vprašanja in odgovori

COBISS, 23. november 2023 ―   Septembra 2023 je bila v produkcijsko okolje nameščena nova generacija programske opreme COBISS Lib, ki zagotavlja podporo poslovnim procesom knjižnice s funkcionalnostmi v medsebojno povezanih segmentih (Nabava, Serijske publikacije, Elektronski viri, Zaloga, Izposoja idr.). Spletna aplikacija COBISS Lib je še en pomemben mejnik pri razvoju IZUM-ove programske opreme. Tudi sodelavci Uporabniškega servisa IZUM, ki predstavljamo … Preberi več "COBISS Lib v praksi – vprašanja in odgovori"

26. konferenca Sodobne informacijske tehnologije in storitve (OTS 2023)

COBISS, 16. november 2023 ― Letošnja 26. konferenca Sodobne informacijske tehnologije in storitve (OTS 2023) je kot običajno trajala dva dneva. Tokrat je bila že drugo leto uvrščena v mesec september, medtem ko je bila prejšnja leta sredi junija. Konferenca je bila razdeljena na več sekcij in tri delavnice. Zbornik konference je dosegljiv na povezavi: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/804; v nadaljevanju pa so … Preberi več "26. konferenca Sodobne informacijske tehnologije in storitve (OTS 2023)"

Dnevi COBISS prvič v Sloveniji

COBISS, 9. oktober 2023 ― Dnevi COBISS so srečanja, ki v mreži COBISS.net potekajo že nekaj let. Izvajajo se v različnih oblikah, kot so predstavitve, paneli ipd. Skupnost uporabnikov sistema COBISS je raznolika. Skupaj razvijamo inovativne knjižnične in informacijske storitve za izpolnjevanje nenehno spreminjajočih se potreb in pričakovanj. Dnevi COBISS so namenjeni odpiranju aktualnih tem, izmenjavi idej in predstavitvi zanimivih … Preberi več "Dnevi COBISS prvič v Sloveniji"

Konferenca Next Library

COBISS, 4. oktober 2023 ― Med 14. in 16. 5. 2023 sem se udeležil knjižničarske konference Next Library v Aarhusu na Danskem, ki jo organizira Splošna knjižnica v Aarhusu. Na konferenci se zbere mednarodna skupnost strokovnjakov, povezanih s knjižnicami in knjižničarstvom, ki premikajo meje in raziskujejo vselej spreminjajoče se delo v splošni knjižnici. Rdeča nit vsake konference Next Library sta druženje … Preberi več "Konferenca Next Library"
še novic