Blogi so za knjižnice in za knjižničarje

COBISS, 1. december ― Sodobne knjižnice z orodji, kot so preprosti dostop do katalogov, baz podatkov in drugih podatkov, že zagotavljajo informacije o dragocenih virih, ki jih hranijo. Blogi oziroma spletni dnevniki pa so priročna orodja, ki omogočajo takojšnjo objavo na spletu in preprosto posodabljanje vsebin. Blogi so tako uporabni pri širjenju in uporabi informacij ter obveščanju uporabnikov o … Preberi več "Blogi so za knjižnice in za knjižničarje"

COBISS Lib v praksi – vprašanja in odgovori

COBISS, 23. november ―   Septembra 2023 je bila v produkcijsko okolje nameščena nova generacija programske opreme COBISS Lib, ki zagotavlja podporo poslovnim procesom knjižnice s funkcionalnostmi v medsebojno povezanih segmentih (Nabava, Serijske publikacije, Elektronski viri, Zaloga, Izposoja idr.). Spletna aplikacija COBISS Lib je še en pomemben mejnik pri razvoju IZUM-ove programske opreme. Tudi sodelavci Uporabniškega servisa IZUM, ki predstavljamo … Preberi več "COBISS Lib v praksi – vprašanja in odgovori"

26. konferenca Sodobne informacijske tehnologije in storitve (OTS 2023)

COBISS, 16. november ― Letošnja 26. konferenca Sodobne informacijske tehnologije in storitve (OTS 2023) je kot običajno trajala dva dneva. Tokrat je bila že drugo leto uvrščena v mesec september, medtem ko je bila prejšnja leta sredi junija. Konferenca je bila razdeljena na več sekcij in tri delavnice. Zbornik konference je dosegljiv na povezavi: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/804; v nadaljevanju pa so … Preberi več "26. konferenca Sodobne informacijske tehnologije in storitve (OTS 2023)"

Dnevi COBISS prvič v Sloveniji

COBISS, 9. oktober ― Dnevi COBISS so srečanja, ki v mreži COBISS.net potekajo že nekaj let. Izvajajo se v različnih oblikah, kot so predstavitve, paneli ipd. Skupnost uporabnikov sistema COBISS je raznolika. Skupaj razvijamo inovativne knjižnične in informacijske storitve za izpolnjevanje nenehno spreminjajočih se potreb in pričakovanj. Dnevi COBISS so namenjeni odpiranju aktualnih tem, izmenjavi idej in predstavitvi zanimivih … Preberi več "Dnevi COBISS prvič v Sloveniji"

Konferenca Next Library

COBISS, 4. oktober ― Med 14. in 16. 5. 2023 sem se udeležil knjižničarske konference Next Library v Aarhusu na Danskem, ki jo organizira Splošna knjižnica v Aarhusu. Na konferenci se zbere mednarodna skupnost strokovnjakov, povezanih s knjižnicami in knjižničarstvom, ki premikajo meje in raziskujejo vselej spreminjajoče se delo v splošni knjižnici. Rdeča nit vsake konference Next Library sta druženje … Preberi več "Konferenca Next Library"

Nepotrebni indikatorji za dodatne vpise

COBISS, 18. september ― V letu 2022 je že osmo leto zapored potekalo spremljanje kakovosti zapisov dnevne produkcije. Tudi v tem letu so rezultati analize priporočil, ki smo jih zabeležili pri pregledovanju, pokazali, da so podatki razmeroma dobri. Delež manjkajočih neobveznih podatkov se počasi znižuje, se pa kaže, da katalogizatorji še niso povsem usvojili sprememb v katalogizacijski praksi, ki … Preberi več "Nepotrebni indikatorji za dodatne vpise"

Menjava lokatorja gradiva na II. gimnaziji Maribor

COBISS, 31. avgust ― Konferenca COBISS 2022 me je na zaključnem dnevu presenetila z zelo kratko omembo lokatorja gradiva kot ene od dodatnih novosti. Na II. gimnaziji Maribor lokator redno uporabljamo že vrsto let, zato sem bila presenečena in radovedna hkrati. Seveda me je zanimalo, za kakšno novost gre. Ravno v tem času je prišla nova sodelavka, ki sem … Preberi več "Menjava lokatorja gradiva na II. gimnaziji Maribor"

Podpora šolskim knjižnicam – poročilo o katalogizaciji gradiva v letu 2022

COBISS, 23. avgust ― Od leta 2021 po dogovoru z Ministrstvom za šolstvo v IZUM-u katalogiziramo gradivo za šolske knjižnice. Sistem obdelave gradiva je utečen in po izkušnjah sodeč deluje dobro. Veliko je osebnega stika, šolski knjižničarji se lahko vedno obrnejo na nas po e-pošti (podpora@izum.si) ali telefonu (help desk 02 25 20 333). Vprašanja v praksi so zelo … Preberi več "Podpora šolskim knjižnicam – poročilo o katalogizaciji gradiva v letu 2022"

QR koda v Knjižnici Pedagoške fakultete v Ljubljani

COBISS, 16. avgust ― QR koda je ena od metod za avtomatsko identifikacijo objektov, ki se uporablja s pametnimi telefoni, zato jo visokošolske knjižnice lahko uporabijo za izboljšanje svojih storitev. Čeprav je v vsakdanjem življenju prisotna že kar nekaj časa, se uporaba v knjižnicah zasledi redkeje. Prednosti in omejitve QR kode QR je črtna koda, ki je berljiva s … Preberi več "QR koda v Knjižnici Pedagoške fakultete v Ljubljani"

Prvo leto delovanja Kompetenčnega centra za lahko branje v Koroški osrednji knjižnici

COBISS, 26. julij ― V Koroški osrednji knjižnici smona podlagi dolgoletnega delovanja na področju lahkega branja septembra 2021 oddali vlogo za pridobitev statusa kompetenčnega centra. Glede na okolico, v kateri ne manjka ustanov in uporabnikov, ki jih področje lahkega branja zanima ali pa je to celo med njihovimi temeljnimi dejavnostmi, smo temu področju posvetili posebno pozornost. Naziv Kompetenčni center … Preberi več "Prvo leto delovanja Kompetenčnega centra za lahko branje v Koroški osrednji knjižnici"

COBISS4/Katalogizacija – nova razvojna generacija vmesnika za vnos (meta)podatkov

COBISS, 16. junij ― COBISS4/Katalogizacija je tehnološki premik k popolni spletni aplikaciji. Podatkovni model novega vmesnika sledi zahtevam še veljavnega katalogizacijskega pravilnika, ki bibliografski zapis obravnava kot skup informacij, ki opisujejo posamezni knjižnični vir. Določeni elementi metapodatkov so dodatno razširjeni prek povezanih normativnih podatkov, ki omogočajo kontrolirani vnos in semantično razširitev pri iskanju po bibliografskih podatkih. Idejna zasnova COBISS4/Katalogizacije … Preberi več "COBISS4/Katalogizacija – nova razvojna generacija vmesnika za vnos (meta)podatkov"

Uporabniški servis kot informacijska vstopna točka za uporabnike sistema COBISS

COBISS, 13. junij ― Uporabnike sistema COBISS, ki povezuje 1457 knjižnic iz 8 držav in ima več kot dva milijona uporabnikov, predstavlja strokovna in laična javnost. To so na eni strani zaposleni v knjižnicah, ki nas poznajo predvsem po aplikacijah COBISS (COBISS3, dCOBISS …), namenjenih podpori knjižničnega poslovanja, na drugi strani pa imamo pestro množico uporabnikov iz laične javnosti, ki … Preberi več "Uporabniški servis kot informacijska vstopna točka za uporabnike sistema COBISS"

Prikaz zvočnih knjig v COBISS+: zakaj so kode v podpolju 125c pomembne?

COBISS, 8. junij ― Za posneta govorna, strokovna in leposlovna dela se je uveljavil izraz zvočna knjiga (Ločniškar-Fidler, 2006), ki je v Bibliotekarskem terminološkem slovarju (Kanič et al., 2009) definirana kot zvočni zapis besedila knjige. V Sloveniji so zvočne knjige prisotne že nekaj časa, s tehnološkim razvojem spleta, tablic in pametnih telefonov pa so dobile ponovni zagon (Pešut, 2022). … Preberi več "Prikaz zvočnih knjig v COBISS+: zakaj so kode v podpolju 125c pomembne?"

20 let normativne kontrole v sistemu COBISS

COBISS, 29. maj ― Letos mineva 20 let od uvedbe normativne kontrole v sistemu COBISS. Najprej je bila uvedena normativna kontrola avtorjev v Sloveniji, priprave na uvedbo pa so trajale več let. Sistem COBISS.SI so knjižnice uporabljale že več kot deset let in bibliografske baze podatkov so vsebovale veliko zapisov, zato je bilo treba precej časa posvetiti tudi analizi … Preberi več "20 let normativne kontrole v sistemu COBISS"

ChatGPT in njegova vloga v visokošolskih knjižnicah

COBISS, 22. maj ― ChatGPT je orodje, ki ga je razvil znanstveni laboratorij OpenAI, ustanovljen leta 2015. Je vrsta jezikovnega modela GPT (angl. Generative Pre-trained Transformer), ki je bil ustvarjen za generiranje besedila kot odziv na vhodne podatke v naravnem jeziku. Zasnovan je tako, da simulira človeku podoben pogovor in se lahko uporablja v različnih aplikacijah, vključno s klepetalnimi … Preberi več "ChatGPT in njegova vloga v visokošolskih knjižnicah"
še novic