Bivajoči in videnja: ontologija Janezovega Razodetja v prizmi hipostatične filozofije

Bivajoči in videnja: ontologija Janezovega Razodetja v prizmi hipostatične filozofije

KUD Logos, 27. september ― “Različne religije imajo vsakovrstne ideje in prepričanja o naravi Boga. Toda nobena izmed teh dogem ali noben izmed teh naukov ne bosta nikdar v ničemer spremenila najpreprostejšega in najbolj intimnega človeškega izkustva srečanja iz obličja v obličje – v veži, kuhinji ali zunaj na vrtu – z uničujočo resničnostjo, za katero spoznaš, da te lahko […]
Postimpresionizem in Paul Gauguin

Postimpresionizem in Paul Gauguin

KUD Logos, 20. september ― Povzetek V članku se ukvarjam z obdobjem postimpresionizma, ki je v likovni umetnosti zaznamovalo konec 19. in začetek 20. stoletja. Postimpresionizem se od impresionizma razlikuje po obratu k subjektivnosti v likovnem ustvarjanju, se pravi k prikazovanju sveta skozi slikarjeve oči, ki daje vpogled v njegov notranji svet. To pojasnjuje neenotnost in raznolikost postimpresionističnih slikarskih opusov […]
Lacrimosa

Lacrimosa

KUD Logos, 15. junij ― I.Soj Visokoraslo sonce,ki ničesar nima,za blagor pokornostitemačnega usmiljenja:za navezanost na stan visok za pogrešanje bližineizreka se nesmrtnostneradodarnega spomina.Objema se dolgpredniku, krilatcu brez rok za dodeljeno videnjein vztrajanje črnov neskaljen opojrazodeto je klicanje tiho ne zdaj, ne v mislia ljubezen, zakopano v gorózasneženo odtališ, da hvaležnost mine,da zamete še teloin vse zaledenele rastlinez rokami očetovimi izkoreniniš; […]
Oris ideje nesmrtnosti duše od Aristotela do zgodnjerenesančnih filozofov (Vernia, Nifo, Pomponazzi)

Oris ideje nesmrtnosti duše od Aristotela do zgodnjerenesančnih filozofov (Vernia, Nifo, Pomponazzi)

KUD Logos, 14. april ― Povzetek Eden pomembnejših problemov peripatetične filozofije, ki je preživel celoten srednji vek in se zasidral v jedro pozno srednjeveških in renesančnih filozofskih razprav, je vprašanje nesmrtnosti duše. Aristotel je v delu O duši prvi sistematično zasnoval polje filozofske psihologije, saj kot prvi skuša na celosten način opredeliti, kaj je duša, kakšno vlogo ima za človeka in njegovo […]
Pojdi

Pojdi

KUD Logos, 9. januar ― KJE SO NAŠE SENCE Kje so naše sence, O, prijatelji? Prišle so odtod. Kam so odšle? Prijatelji, Kam gremo sedaj, Kaj nas preganja, Kaj nas vleče Brez našega obraza, Brez našega bremena? Kje so naše sence, Prijatelji? Lebdimo v samoti, Padamo vmes, Pa ni obrisa, Pa ni Nečesa, Pa ni Ničesar, Pa ni in ni, […]
Potopitev v skrivnost

Potopitev v skrivnost

KUD Logos, 14. december 2020 ― Nekoč so cerkve proslavljale sveto, danes pa pridigajo posvetnost in pojejo v zboru pravičnikov. Tako postajajo vse bolj pogrešljive.             Zakaj so kristjani tako medli in slabotni? Kje je ostala sijoča moč njihove vere? Pogoltnilo jo je boječe prilagajanje posvetnim vrednotam in ciljem. Tudi preostali verniki so že zdavnaj sklenili mir s sodobnostjo in se […]
Križev pot

Križev pot

KUD Logos, 17. oktober 2020 ― 1.  Jezusa obsodijo na smrt Spomnim se, kako si je Pilatumil roke,inv tistem trenutku zaslišimtišino, ki jo opazim tudi v Tvojih očeh. V tebi gori Tišina spokojnosti in se kesam, ker sem bolj jezen,kot si bil ti takrat. (24. 3.) 2. Jezusu vzame križ na svoje rame Glejte les,poslušajte, kako topo se oglaša,ko stopa Rešenik […]

Knjiga mističnih postajališč in nagovorov

KUD Logos, 21. september 2020 ― ʿAbd al-Ǧabbār an-Niffarī Prevod in spremna beseda Raid Al-Daghistani Pričujoče delo skrivnostnega muslimanskega mistika iz 10. stoletja, Muḥammada Ibn ʿAbd al-Ǧabbārja an-Niffarīja, je nenavadna zbirka osebnih Božjih razodetij in spoznanj. Delo po eni strani odlikujeta izredna natančnost in jezikovna jasnost, po drugi pa semantična večpomenskost in pretanjenost večplastnih in pogosto večpomenskih pojmov, ki jim avtor […]
O živem Bogu

O živem Bogu

KUD Logos, 13. avgust 2020 ― Kaj torej pomeni svetopisemsko, zlasti novozavezno razodetje za razumevanje Božje resničnosti in njenega odnosa do sveta? To lahko ubesedimo na različne načine. Za naš duhovni položaj se zdi pomembno predvsem tole: svetopisemsko razodetje zagotavlja Božjo neodvisnost v odnosu do sveta. Če gledamo na duhovno zgodovino zadnjih stoletij, lahko glede ideje o Bogu ugotovimo, da gre […]
Drevesa Izole Vicentine

Drevesa Izole Vicentine

KUD Logos, 3. avgust 2020 ― Iz zahvalnega govora po podelitvi častnega meščanstva v Izoli Vicentini 12. oktobra 1963 Dovolite mi, moji spoštovani poslušalci, da še enkrat osebno spregovorim. Zdaj je minilo že več kot pol stoletja, odkar sem znanstveno dejaven. Poučeval sem na univerzah v Berlinu, Tübingenu in Münchnu, a sem ob vsem tem – naj mi bo dovoljeno reči […]
Requiem za študente

Requiem za študente

KUD Logos, 31. maj 2020 ― objavljeno 23. maja 2020 Kot je bilo predvideno, se bodo predavanja od prihodnjega leta dalje odvijala on line. Kar je bilo sicer pozornemu opazovalcu že jasno – da bo tako imenovana pandemija uporabljena kot izgovor za razširjanje vse bolj prepričljivih digitalnih tehnologij –, se je dejansko uresničilo.  Tokrat ne bo govora o posledični preobrazbi didaktike, s […]
O 83-ih različnih vprašanjih (izbrani odlomki)

O 83-ih različnih vprašanjih (izbrani odlomki)

KUD Logos, 22. maj 2020 ― Iz Avguštinovih Retractationes, ki jih je napisal nekaj let pred svojo smrtjo v letu 430, izvemo ozadje nastanka tega zanimivega dela O 83-ih različnih vprašanjih (De diversis quaestionibus octoginta tribus, CPL 289) škofa iz Hipona. Besedilo sestavlja triinosemdeset krajših ali daljših odgovorov na najrazličnejša vprašanja, ki jih je pripravil v letih med vrnitvijo iz Italije […]
OKRUŠKI POČELA SPOMINA

OKRUŠKI POČELA SPOMINA

KUD Logos, 10. april 2020 ― OKRUŠKI POČELA SPOMINA Sredi domovanja resnicerazpadejo še zadnje željeizmed prisebnih v gostehznancev iztrga sesvetlolasi prvak misliškrlatna sled nad vseprekorači mejo znanilca. Prestop brezna Sredi jokanja se mislinovorojeno čutenje,drugačen zapisod prejšnjih tripreobraženo se sprevidi,da vseh slepih potiizprošeno je odpuščanje, Saj če se Njej, nadskritiza pročelji domov,iz desnega očesa vera cedi,potem se iz ustrahovanih zrkelnad zmajevimi zobmis […]
Križ spoznanja

Križ spoznanja

KUD Logos, 23. marec 2020 ― I. Tri skrivnosti so očitne v tem, kar se zdi očitno. Od kod je snov? Od kod so njena ravnovesja? Od kod to zremo? Svet, v katerega smo zazrti, postaja viden v pogledu. Pogled pa ostaja v vidnem svetu neuzrt. Ravnovesja so spomin vidnega sveta. Spoznanje daje spominu ime. Spomin daje obliko snóvi, življenje je […]
še novic