Test Post 4

The Miha Artnak, 23. december 2019 ― Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Test Post 3

The Miha Artnak, 23. december 2019 ― It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English.

Test Post 2

The Miha Artnak, 23. december 2019 ― It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Test Post 1

The Miha Artnak, 23. december 2019 ― Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into […]
There is an app for everything

There is an app for everything

The Miha Artnak, 28. november 2013 ― Izziv Grafično opremiti nove pisarne startupa, ki se ukvarja z razvojem aplikacij in programiranjem sistemskih rešitev Rešitev Popestritev prostorov z duhovitimi simulacijami resničnega življenja ilustriranih v stilu mobilnih aplikacij Tehnika Flomaster na steno, vinilne nalepke layer.com The Miha Artnak & Vladimir & vladimir
Komunikacija v Sloveniji je zanič

Komunikacija v Sloveniji je zanič

The Miha Artnak, 28. november 2013 ― Sem v nerodni situaciji, ko nočem pomagati promovirati oglaševalske kampanje, hkrati pa si ne smem dovoliti, da je ne bi izpostavil. Skupina ZEK se lahko pohvali, da v slovenskem in mednarodnem prostoru samostojno ustvarja že dvanajsto leto. Ves ta čas deluje na več izraznih področjih, od umetnosti do oblikovanja, street arta in grafitarstva, v tem […]
še novic