Študentsko gledališče: mednarodna platforma

Borštnikovo srečanje, 13. julij ― Mednarodna platforma študentom raznovrstnih gledaliških šol in tradicij omogoča srečanje, izmenjavo, učenje in primerjavo, hkrati pa zgoščeno nagovarja javnost in opozarja na kompleksnost učnega procesa na poti v profesionalizem. Gledališki študij narekuje inovativno učno okolje, oblike učenja so bolj prožne kot na drugih študijskih smereh, hkrati pa usmerjene v dovršna umetniška dejanja. Zato ta študij razvija množico veščin: sporazumevalne spretnosti, ustvarjalno reševanje (tudi vsakdanjih) nalog, zahtevnost do sebe in drugih, motiviranost, iniciativnost, predanost, zmožnost skupinskega in samostojnega dela, gospodarno in spoštljivo ravnanje s svojim in tujim časom, upoštevanje pravil, hitro in učinkovito učenje, spoštovanje drugih, sprejemanje hierarhije, prožnost in prilagodljivost, delo pod pritiskom, samozavest, soočanje z razočaranji, disciplino, ciljno usmerjanje, koncentracijo, sprejemanje osebne odgovornosti, vodstvene veščine, sposobnost uživanja … A na gledališki študij se posameznik ne vpiše zaradi pridobivanja dodatnih veščin, temveč z razlogom usposabljanja za profesionalno gledališko kariero. Študentje se učijo uporabe svojih glasov, teles, misli in src za odrsko ustvarjanje, hkrati pa se usposobijo za opravljanje marsikaterega poklica … Programski sklop Festivala Borštnikovo srečanje se izvaja s strokovno podporo projekta kulturno-umetnostne vzgoje Prvi prizor: gledališče kot prostor učenja simbolnih jezikov. Raziščite študentski program na letošnjem festivalu!

Mlado gledališče: usposabljanje za učitelje in ustvarjalce

Borštnikovo srečanje, 11. julij ― Mlado gledališče: usposabljanje za učitelje in ustvarjalce Festival Borštnikovo srečanje, SNG Maribor, 15.─16. oktober 2018 Številni strokovnjaki, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem ter s psihološkimi procesi, trdijo, da je gledališka izkušnja posebej pomembna za mlade gledalce. Gledališka umetnost je najbolj kompleksna med umetniškimi vrstami in uporablja bogat simbolni jezik, ki hkrati nagovarja gledalčeve spoznavne in čustvene procese. Gledališče edino omogoča živo, neposredno in neponovljivo umetniško izkustvo tukaj in zdaj. S svojo kompleksno komunikativnostjo terja zbran analitični pristop, vzpostavlja možnost istovetenja in posledično sočutje, hkrati pa uri čut za lepoto. Gledališka umetnost upoštevanja vrednega mesta v šolskih kurikulih nima. Razen z urami skopega izbirnega gledališkega kluba v zadnjem obdobju osnovne šole je teoretično (kot znanje o) razpršena po predmetnikih, predvsem materinščine, ki se je dotikajo bolj ali manj kot vizualizacije dramskih besedil. Obiskovanje predstav je še vedno najpogostejša oblika vključitve uprizoritvene umetnosti, s spretno strokovno izbiro pa se lahko učinek ogleda poveča, razširi in razplasti. Izbor kakovostne predstave za mlade je ključnega pomena. Tudi izbiranja (ustvarjalcem pa snovanja) predstav za mlade se je treba naučiti. Nekaj veščin razvija ta programski sklop: ogledu treh kakovostnih predstav za mlade sledi refleksija z vodeno analizo in skupinskim delom kot prikaz načina pozornega sprejemanja, premišljevanja in razumevanja gledaliških vsebin za mlade. Programski sklop Festivala Borštnikovo srečanje Mlado gledališče se izvaja v sodelovanju s projektoma kulturno-umetnostne vzgoje Prvi prizor: gledališče kot prostor učenja simbolnih jezikov in Gleda(l)išče. Z delavnico se projektoma, ki ju podpirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, pridruži mednarodni projekt Young Theatre, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Ustvarjalna Evropa.

Objavljamo program 53. Festivala Borštnikovo srečanje

Borštnikovo srečanje, 5. junij ― Letošnji festival bo potekal med 15. in 28. oktobrom 2018 v Mariboru in prinaša kar nekaj novosti. V tekmovalnem programu bomo po izboru selektorice Zale Dobovšek videli 10 izbranih uprizoritev pretekle gledališke sezone. Svoj izbor je utemeljila na podlagi odnosa, ki ga uprizoritve vzpostavljajo do "skupnosti/skupnega, časa, metodoloških raziskav in kritičnosti do aktualnega stanja sveta", pri čemer je opozorila tudi na usihanje neodvisne produkcije zaradi problematičnih sistemskih okoliščin na področju uprizoritvene umetnosti. Tekmovalni program dopolnjujeta izbora predstav slovenskih producentov v spremljevalnem programu ter tujih producentov, ki ju je pripravil umetniški direktor Aleš Novak, pri čemer je izhajal najprej iz kakovosti posamezne uprizoritve, nato pa tudi iz njene pomembnosti za gledališki prostor ter razvoj estetske raznolikosti uprizoritvenih praks. Predstave tujih producentov prinašajo vpogled v kakovostno raven, uprizoritvene in produkcijske pristope ter vsebinske in estetske trende na področju uprizoritvenih praks v tujini, s tem pa želi festival spodbuditi tudi mednarodno povezovanje ter pretočnost ustvarjalcev, idej in pristopov. Z letošnjim letom je festival razširjen za nekaj dodatnih dni, v uvodnem delu med ponedeljkom in petkom, ko je že tradicionalno slavnostno odprtje festivala, se bosta zvrstila nova programska sklopa: Mlado gledališče, ki bo posvečen usposabljanju pedagoških delavcev in gledaliških ustvarjalcev, ter Študentsko gledališče, ki bo ponudil mednarodni izbor študentskih produkcij ter delavnice tujih mentorjev. Oba sklopa sta usmerjena tudi v razvoj novih občinstev, pripravljamo jih v sodelovanju s soorganizatorji. Letošnja edicija bo sicer ponudila prenovljeno in dopolnjeno festivalsko podobo, utemeljeno na združevanju novih programskh in izvedbenih zamisli ter uveljavljenih pristopov iz prejšnjih letih, na katerih je festival desetletja uspešno gradil svojo identiteto. Tekmovalni program 53. Festivala Bor

Vabilo na novinarsko konferenco 53. Festivala Borštnikovo srečanje

Borštnikovo srečanje, 29. maj ― Spoštovani predstavniki medijev! Priprave na 53. Festival Borštnikovo srečanje so v teku, te dni se zaključuje izbor gledaliških predstav, ki bodo uvrščene v tekmovalni in spremljevalni program. Letošnji festival bo postregel z nekaj novostmi, pričel se bo že v ponedeljek, 15. oktobra in bo trajal do nedelje, 28. oktobra. V uvodnem delu festivala v sodelovanju s partnerji pripravljamo strokovno usposabljanje, sledi programski sklop, posvečen gledališkim akademijam, ta bo odslej mednarodni. Tudi letos bo festivalsko jedro izbor predstav, ki se bodo potegovale za festivalske nagrade; dopolnjevali ga bosta selekciji vznemirljivih in kakovostnih slovenskih in tujih gledaliških predstav. Pogovori o predstavah bodo potekali nekoliko drugače kot doslej, okrepili smo dopoldanski strokovni del. Ker želimo, da je festival še tesneje povezan s slovenskim gledališkim prostorom, bomo organizirali dan slovenskih gledaliških ustvarjalcev. Vabimo vas na konferenco za medije, na kateri bomo predstavili program 53. Festivala Borštnikovo srečanje, v torek, 5. junija 2018, ob 12. uri na Malem odru SNG Maribor. Sodelovali bodo Aleš Novak, umetniški direktor, Zala Dobovšek, selektorica tekmovalnega programa ter Danilo Rošker, direktor SNG Maribor. Sodelujoči bodo po konferenci na voljo medijem za izjave. Vljudno vabljeni!  

Postanite del festivalskega dogajanja in se nam pridružite kot prostovoljka ali prostovoljec!

Borštnikovo srečanje, 22. maj ― Festival Borštnikovo srečanje je osrednja slovenska prireditev na področju predstavitve gledališke ustvarjalnosti, ki na mariborskih gledaliških odrih in drugih mestnih prizoriščih v drugi polovici oktobra vsako leto gosti najbolj kakovostne, zanimive in izzivalne gledališke predstave, koncerte, filmske projekcije, strokovni program in še kaj. Priprava in izvedba te prireditve je zahtevna, ponuja številne izzive in terja predano in usposobljeno festivalsko ekipo. Ob tem ponuja tudi številne priložnosti za usposabljanje, pridobivanje izkušenj in novih znanj, neformalno izobraževanje, spoznavanje novih vsebin in ljudi, z vsem tem pa tudi razvoj osebnih kompetenc. Zato tudi letos k sodelovanju vabimo prostovoljke in prostovoljce, ki bi bili pripravljeni postati del festivalskega dogajanja in okrepiti festivalsko ekipo, s tem pa dobiti vpogled v skrivnosti zaodrja, festivalskih priprav in izvedbe, ob tem pa si tudi ogledati gledališke predstave.  Letošnji festival se bo odvijal med 15. in 28. oktobrom. Veseli vas bomo. Svojo prijavo nam lahko na priloženem obrazcu pošljete do 15. junija 2018 na e-naslov info@borstnikovo.si, na katerem lahko dobite tudi dodatne informacije v zvezi z izpolnjevanjem prijavnega obrazca.  Aleš Novak, umetniški direktor  

Postanite del festivalskega dogajanja in se nam pridružite kot prostovoljka ali prostovoljec!

Borštnikovo srečanje, 22. maj ― Festival Borštnikovo srečanje je osrednja slovenska prireditev na področju predstavitve gledališke ustvarjalnosti, ki na mariborskih gledaliških odrih in drugih mestnih prizoriščih v drugi polovici oktobra vsako leto gosti najbolj kakovostne, zanimive in izzivalne gledališke predstave, koncerte, filmske projekcije, strokovni program in še kaj. Priprava in izvedba te prireditve je zahtevna, ponuja številne izzive in terja predano in usposobljeno festivalsko ekipo. Ob tem ponuja tudi številne priložnosti za usposabljanje, pridobivanje izkušenj in novih znanj, neformalno izobraževanje, spoznavanje novih vsebin in ljudi, z vsem tem pa tudi razvoj osebnih kompetenc. Zato tudi letos k sodelovanju vabimo prostovoljke in prostovoljce, ki bi bili pripravljeni postati del festivalskega dogajanja in okrepiti festivalsko ekipo, s tem pa dobiti vpogled v skrivnosti zaodrja, festivalskih priprav in izvedbe, ob tem pa si tudi ogledati gledališke predstave.  Letošnji festival se bo odvijal med 15. in 28. oktobrom. Veseli vas bomo. Svojo prijavo nam lahko na priloženem obrazcu pošljete do 15. junija 2018 na e-naslov info@borstnikovo.si, na katerem lahko dobite tudi dodatne informacije v zvezi z izpolnjevanjem prijavnega obrazca.  Aleš Novak, umetniški direktor  

Kulturni bazar – prostor za kulturno-umetnostno vzgojo

Borštnikovo srečanje, 6. april ― V Cankarjevem domu v Ljubljani je včeraj, 5. aprila, potekal jubilejni, deseti Kulturni bazar, katerega osrednja tema je bila Evropsko leto kulturne dediščine 2018, posebnost pozornost pa so namenili Cankarjevemu letu 2018 ter medgeneracijskem povezovanju na področju kulture. Z našo novo celostno grafično podobo, ki je delo priznanega oblikovalca Radovana Jenka, smo nagovorili predstavnike vzgojno-izobraževalnih ustanov in druge obiskovalce tudi mi, saj letos na Festivalu Borštnikovo srečanje uvajamo nov programski sklop. Še pred uradnim pričetkom 53. edicije bomo v sodelovanju s Slovenskim gledališkim inštitutom in projektom Prvi prizor izvedli dvodnevno usposabljanje za strokovne delavce in gledališke ustvarjalce, ki bo vključevalo ogled raznovrstnih uprizoritev za mlade in preizkus novega modela analize, zaključilo pa se bo s posvetom o gledališču za mlade, in sicer skozi različne perspektive: umetniško kreiranje, gledališko kritiko in sodobno pedagogiko. Na skoraj 50 dogodkih se je včeraj zvrstilo okoli 1000 udeležencev – strokovnih delavcev iz vse Slovenije, Kulturni bazar pa se je v desetih letih uveljavil kot prepoznan prostor za kulturno-umetnostno vzgojo. "Tukaj se že deset let srečujemo, spoznavamo, navezujemo partnerstva in uspešna sodelovanja vsi, ki nas kultura bogati, pa tudi vsi, ki se zavedamo njenega pomena," je dejala nacionalna koordinatorica za kulturno-umetnostno vzgojo na ministrstvu za kulturo Nataša Bucik. Ne zamudite 53. Festivala Borštnikovo srečanje, ki bo v Mariboru od 15. do 28. oktobra ponudil bogat mednarodni in spremljevalni program, ob slovenskih in tujih gledaliških predstavah pa si boste lahko ogledali še zanimive razstave, glasbene nastope in filmski program. Festivalsko jedro bodo seveda v tekmovalnem programu zbrane vrhunske slovenske gledališke uprizoritve, ki se bodo potegovale za festivalske nagrade.

Slovenska poslanica ob svetovnem dnevu gledališča

Borštnikovo srečanje, 27. marec ― Gledališče noče predstave, hoče dogodek. Noče predstavljati, hoče biti. Scela navzoče. Do kraja prisotno. Hoče se dogoditi tukaj in zdaj, v krhkem in praznem in krutem presečišču med odrom in avditorijem, v absolutnem sedanjiku. Noče ponavljanja in predvidljivosti; noče moraliziranja, noče pridige. Prezira novo, ki je novo zgolj zaradi novega. Želi si negotovosti, nepredvidljivosti, nevarnosti. Hoče zapeljevati in odbijati. Božati in mrcvariti. Dolgočasiti in čarati. In pogosto vse to hkrati. Gledališče hoče, da na iste, znane in poznane reči pogledamo drugače. Obsedeno je z ljubeznijo, smrtjo, samoto, strahom, posameznikom in skupnostjo. In z vsemi kombinacijami. In neskončnimi variacijami. Gledališče ve, da nobena variacija ni prava, ni končna in ni dokončna. A hkrati ve, da je konec prav takrat, ko gre za lažno kombinacijo, za prikrit posnetek, za preračunljivo variacijo. Predvsem pa ve, kdaj smo skupaj. In kdaj vsak zase. Jaz sem režiser, ker so igralci. Sem moški, ker imam ženo. Oče, ker sta Pipa in Jakob. Profesor, ker so študentje. Mlad, ker sta Mile Korun in Dušan Jovanović. Star, ker so Nina Ivanišin, Maruša Majer in Aljaž Jovanović. Debel, ker je Matej Puc. Visok, ker je Bojan Emeršič. Neumen, ker je toliko pametnejših. Pameten, ker nisem najneumnejši. Ateist, ker so verujoči. Slovenec, ker so Francozi, Čilenci in Sirci. Sem zgolj v odnosu. Sem vsota odnosov. Sam sem nič. Pod povečevalnim steklom gledališča – ker v gledališču je vse malo veliko – je moj nič še bolj ničev, če se čvrsto ne vpnem v mrežo odnosov. Ko zlorabljam oder za to, da kažem sebe. Ko, kadar sem gledalec, sedim v parterju, ker se spodobi. Gledališče me hoče celega, z vsem, kar sem; gledališče ne dela razlik, ne sodi, ne moralizira. Gledališče hoče, da hočem, da hočem zares. Hoče pa tudi, da se prepustim, da se skorajda razblinim. Da sem torej do kraja jaz in hkrati tudi nekak nejaz, ki je ti in je on in je vi. Ko se je pred davnimi ča

Ob svetovnem dnevu gledališč

Borštnikovo srečanje, 26. marec ― Združenje dramskih umetnikov Slovenije je na svoji spletni strani objavilo prevod letošnje mednarodne poslanice ob svetovnem dnevu gledališča, ki jo je napisala ena od izbranih avtoric Maya Zbib iz Libanona. http://zdus.si/mednarodna-poslanica-ob-svetovnem-dnevu-gledalisca-2018/   V sklopu praznovanj ob 70-letnici Mednarodnega gledališkega inštituta (International Theatre Institute) in zaradi poudarjanja medkulturnega in mednarodnega vidika svojega delovanja je izvršni odbor letos izbral pet avtorjev, po enega iz vsake UNESCO regije, ki so napisali poslanico ob svetovnem dnevu gledališča. Evropsko poslanico je napisal igralec, avtor in režiser Simon McBurney. http://www.world-theatre-day.org/p…/SimonMcBurneyBioEnFr.pdf http://www.world-theatre-day.org/pd…/2018SimonMcBurneyEN.pdf

Christophe Slagmuylder imenovan za umetniškega direktorja festivala Theater der Welt

Borštnikovo srečanje, 26. marec ― Christophe Slagmuylder je bil imenovan za umetniškega direktorja festivala Theater der Welt, ki bo potekal v Düsseldorfskem Schauspielhausu maja 2020. ITI-jev festival Theater der Welt vsaka tri leta poteka v različnih nemških mestih, vodijo ga različni umetniški direktorji. Christophe Slagmuylder je mednarodno uveljavljeni festivalski kurator, trenutno umetniški direktor Kunstenfestivaldesartsa v Bruslju, ki sodi med najuglednejše festivale sodobnih performativnih umetnosti. Celotna novica: https://nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=15066&catid=126&Itemid=100089

Aleš Novak prevzel Festival Borštnikovo srečanje

Borštnikovo srečanje, 3. januar ― Festival Borštnikovo srečanje ima od januarja 2018 novega umetniškega direktorja. Vodenje največjega in najstarejšega gledališkega festivala pri nas je prevzel Aleš Novak. Po izobrazbi univerzitetni diplomirani gledališki in radijski režiser je bil v preteklosti vodja Urada za kulturo in mladino Mestne občine Maribor in vršilec dolžnosti programskega direktorja zavoda Maribor 2012, od marca 2013 pa direktor Javne agencije za knjigo RS. Pri vodenju Borštnikovega srečanja želi vztrajati na najvišji kakovostni in izvedbeni ravni. Hkrati želi spodbuditi premik od festivala kot niza festivalskih dogodkov k festivalu, ki je pomemben regionalni razvojni dejavnik in odpira nove prostore, spreminja mesto in aktivno vključuje ljudi, ob tem pa promovira in podpira uveljavljanje slovenske gledališke ustvarjalnosti doma in v tujini, ob sočasnem razvoju novih občinstev, tako za festival kot za slovensko gledališče v celoti. Tekmovalni program, ki ga bo tudi odslej avtonomno izbral vsakokratni selektor, ostaja vsebinski temelj festivala in hrbtenica festivalskega dogajanja, vsako leto bo pripravljen tudi spremljevalni, strokovni in mednarodni del programa.

Poslovil se je Jernej Šugman

Borštnikovo srečanje, 10. december 2017 ― V 49. letu starosti je umrl Jernej Šugman, eden najplodnejših in najbolj cenjenih slovenskih igralcev. Prvak ljubljanske Drame je v gledališču upodobil nekatere največje like, od Kralja Leara in Hamleta do Julija Cezarja in Ojdipa. Veljal je za igralca najzahtevnejših vlog. Za svoje delo je prejel številne nagrade, med drugim tri Borštnikove nagrade, nazadnje lani za izjemno naslovno vlogo v predstavi Kralj Ubu, ki mu je prinesla tudi zlati lovorjev venec na gledališkem festivalu MESS v Sarajevu. Prejel je tudi več Severjevih nagrad in nagrad revije Stop za najboljšega igralca leta. Nad njim niso bili navdušeni samo kritiki, ampak je veljal za enega najbolj priljubljenih igralcev pri nas, ki je obvladal tako resne dramske vloge kot humorne, saj je imel odličen občutek za komedijo. Izkazal se je tudi na televizijskem področju, še posebej v nanizanki Teater Paradižnik kot nepozabni vratar Veso, v Vrtičkarjih in v Naši mali kliniki. Obsežen je tudi njegov filmski opus - med drugim smo ga lahko gledali v Predmestju, Sladkih sanjah, Kratkih stikih, Lahko noč, gospodična, Zvenenju v glavi in letos v Nočnem življenju. Sinhroniziral je tudi več risank, med drugim je posojal glas očiju pujsu v Pujsi Pepi. Jernej, počivaj v miru!
še novic